Помощи при болест и/или инвалидност в Англия

Ако нямате възможност да работите поради болест или сте в неравностойно положение, от тази статия може да научите повече за възможните обезщетения за болест и инвалидност и за какво можете да претендирате, ако сте наето лице от компания или самонаето лице (self-employed) и не можете да работите поради заболяване, инвалидност или нараняване.

Тази статия предлага полезна информация свързана с два вида помощи при отсъствието по болест или нараняване от работа. Тя е предназначена за хора, които са регистрирани на адрес, работят, плащат данъци и осигуровки, и са били в страната поне 5-6 месеца (в зависимост от ситуацията, HMRC може да изиска поне една, дори две приключени счетоводни години или Р60 за да бъдете одобрени за дадени помощи).

В тази статия ще разгледаме конкретно два типа обезщетения, на които може да имате право, а именно – Statutory Sick Pay и Employment and Support Allowance.

Ако не сте в състояние да работите поради болест или нараняване, може би имате право да кандидатствате за Statutory Sick Pay (само за наети лица) или Employment and Support Allowance (може да кандидатстват както наети, така и самонаети лица).

Имайте предвид, че може да имате право и на други помощи, в зависимост от обстоятелствата. Може да имате възможност да получите обезщетения за това, че имате ниски доходи като Working Tax Credit, Housing Benefit или обезщетения, защото имате деца – Child Benefit и Child Tax Credits. Възможно е също да можете да поискате Council Tax Reduction, което е помощ с плащането на общинския данък.

 

Statutory Sick Pay

Може да имате право да кандидатствате за Statutory Sick Pay за период до 28 седмици, ако сте наето лице, работите за работодател на постоянен договор и не можете да работите, защото сте болни или сте получили нараняване по време на работа.

Може да получите по £89.35 седмично Statutory Sick Pay (SSP) което се заплаща от вашия работодател за период от 28 седмици.

За да имате право на обезщетение по болест трябва да отговаряте на условията за това. Трябва да сте били болни и да не сте посещавали работа 4 или повече последователни дни (това включва и дните които ви се полагат  като почивни, например събота и неделя).

В никой случай няма да вземате по – малко от £89.35 на седмица. Много компании обаче заплащат болничните на своите работници – най-често пълната заплата продължава да си тече. Работодателя обаче НЕ Е задължен да изплаща болничен и всичко е строго индивидуално. Вижте какви са условията във вашия случай като прегледате договора си и говорете с вашия работодател лично.

Условия, на които трябва да отговаряте

За да се квалифицирате за Statutory Sick Pay (SSP), трябва:

  • да работите като наети (employee) на трудов договор
  • да сте били болни поне 4 последователни дни (включително неработни/почивни дни)
  • да изкаравате минимум £113 (преди данъци) на седмица
  • да уведомите работодателя си че сте болен в определения от компанията срок – или в рамките на 7 дни, ако компанията няма такъв срок (обикновено срока е например 2 часа преди започване на смяна/работа)

Важно!!! Работници към агенции (Agency workers) имат право на Statutory Sick Pay!

Няма да отговаряте на условията, ако:

  •         вече сте получили максималното количество SSP (28 седмици)
  •         ако получавате Statutory Maternity Pay

Дори и да работите отскоро за вашия работодател и да не сте получили заплащане за 8 седмици, пак може да ви бъде отпуснат SSP. За целта говорете с вашия работодател.

Ако не отговаряте на условията за  SSP или вашият SSP изтича (28 седмици)

Ако не отговаряте на условията за получаване на SSP или вашият SSP е приключил или приключва, възможно е да кандидатствате за Employment and Support Allowance (ESA).

Кандидатстването за Employment and Support Allowance (ESA), става чрез формуляр SSP1, който ще получите от вашия работодател при следните условия:

  • в рамките на 7 дни, след като сте се разболели, ако не отговаряте на условията за получаване на SSP
  • в рамките на 7 дни след приключването на вашия SSP, ако завърши неочаквано, докато все още сте болен
  • на или преди началото на 23-та седмица откакто сте болни и взимате SSP ако вашият SSP се очаква да завърши преди вашето оздравяване и завръщане на работа

Повече за Employment and Support Allowance (ESA) четете по-долу.

Как да кандидатствате за Statutory Sick Pay

За да кандидатст