Акредитиран бизнес. Какво е ISO 9001 и за какво може да ви послужи?

Добре е да казвате на клиентите си, че вършите работата си по определен стандарт, но съвсем друго е да можете да го докажете. Световната организация за стандарт (International Standards Organisation) ISO 9001 е акредитация, която показва на клиентите точно това. Той е признат навсякъде, като долу-горе около 750 000 различни фирми го притежават. Главният офис на организацията е в Женева, а британският клон е Британски институт по стандарт.

ryanair-boeing-embroidered-tag3049Дефиницията

Всеки вид бизнес може да се възползва от международният стандарт, но обикновено го използват производителите. Акредитираният бизнес наема независима компания, която определя дали даденият бизнес работи по начина, който е дефиниран първоначално.

Дефиницията е от ключово значение. За да се сдобиете със стандарта, трябва да имате идентифицирани начини на работа, да подобрите ефективността, да редуцирате разходите и да намалите загубите. Вашият персонал трябва да има ясни трудови характеристики и стандартизирани линии на комуникация за да се подобри мениджмънта. Това е необходимо за производителите, понеже се предполага, че компанията е с взаимно допълващи се, перфектно работещи звена.

Международният стандарт показва, че фирмата е надеждна и стоката, която произвежда или услугата, която предлага е на ниво. Служителите имат добра комуникация помежду си, има създаден добър бизнес план, който се изпълнява по график и всичко това води до стандартизирана услуга, която се предоставя на клиента така, както е описана в удостоверението за стандарт. Всички неща, които постановява международният стандарт, фирмата трябва да ги има, преди да подаде документите си за стандартизиране.

Според Брайън Гърлинг, отговорен директор на „Станли Пластикс“, вземането на акредитация е от голямо значение. „Станли Пластикс“ изработва пластмасови изделия от всякакъв вид – от обикновени тръби до прозорци за подводници. В случая стандартизирането на продукта показва, че производителите на подводници могат да се доверят на тази фирма, на компонентите, които използва и на качеството, което предлага. И това е нещо, което може да бъде доказано с ISO 9001.

Освен всичко друго, международния стандарт показва, че на всеки 6 месеца се прави преглед на дейността на фирмата. Това означава, че проверител прави независима оценка на дейността в момента и ако има някаква грешка, тя трябва незабавно да се отстрани, освен това да се види от колко време тази грешка присъства в продукцията.

Според Дейвид Уадлоу, управител на оценяваща компания, която акредитира фирмите, голямата грешка е да се мисли, че ISO 9001 е „стандарт за качество“. Всъщност ISO 9001 реално е бизнес модел, по който работи дадената фирма. Това означава, че когато фирмата е стандартизирана по ISO 9001, тя работи от началото до края на процесите си по един и същи начин, без да внася допълнителни неща или да реже от суровините. Или ако това се отнася до услуга – то тя е еднаква за всичко клиенти и всички служители са длъжни да спазват определения стандарт.

Това добре похарчени пари ли са?

iso9001-2015Според Чарли Ленъкс, изпълнителен директор на „Кийхолдинг Къмпани“, притежаването на международен стандарт има много ползи. Международният стандарт помага за структуриране работата на фирмите. Персонала има ясно зададен план, който да следва и това подобрява като цяло бизнеса. Това осигурява и продължителността на качеството на услугата или продукта, който се предлага и дава прозрачност на дейността.

Освен това, след като веднъж бизнес модела е установен, това дава възможност на фирмите да създават нови клонове, които да работят със същите стандарти, като по този начин фирмата се мултиплицира.

Международния стандарт може да помогне на бизнеса в много насоки, но всичко това не се постига от самият стандарт. Фирмата е тази, която трябва да направи организацията и да постави нивото на стандарта, ISO 9001 просто дава акредитацията, която доказва, че фирмата работи така, както е направено нейното представяне.

Колко струва?

Ако решите да стандартизирате вашата фирма, това ще ви струва 80 паунда – това е цената на самото удостоверение. Реалната цена е работата по стандартизирането на продукта или услугата ви, което ви дава възможност да извикате инспектор, който да направи акредитация. Той ще провери вашите счетоводни книги, описанието на всеки един отделен процес от работата и отделната работа на служителите. Това става за около 3 дни първоначално и после 1 или 2 пъти годишно. Ще ви струва между 600 и 900 паунда на ден. Годишно всичко излиза грубо около 3 000 паунда.

Сама по себе си акредитацията не дава печалба на бизнеса, но когато имате акредитация, това привлича към вашата фирма по-големи фирми, които може да имат нужда от продуктите или услугите ви. Акредитацията може да ви докара допълнителни договори, от които да печелите повече.

One Comment to “Акредитиран бизнес. Какво е ISO 9001 и за какво може да ви послужи?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *