Акредитиран бизнес. Какво е ISO 9001 и за какво може да ви послужи?

Добре е да казвате на клиентите си, че вършите работата си по определен стандарт, но съвсем друго е да можете да го докажете. Световната организация за стандарт (International Standards Organisation) ISO 9001 е акредитация, която показва на клиентите точно това. Той е признат навсякъде, като долу-горе около 750 000 различни фирми го притежават. Главният офис на организацията е в Женева, а британският клон е Британски институт по стандарт.

ryanair-boeing-embroidered-tag3049Дефиницията

Всеки вид бизнес може да се възползва от международният стандарт, но обикновено го използват производителите. Акредитираният бизнес наема независима компания, която определя дали даденият бизнес работи по начина, който е дефиниран първоначално.

Дефиницията е от ключово значение. За да се сдобиете със стандарта, трябва да имате идентифицирани начини на работа, да подобрите ефективността, да редуцирате разходите и да намалите загубите. Вашият персонал трябва да има ясни трудови характеристики и стандартизирани линии на комуникация за да се подобри мениджмънта. Това е необходимо за производителите, понеже се предполага, че компанията е с взаимно допълващи се, перфектно работещи звена.

Международният стандарт показва, че фирмата е надеждна и стоката, която произвежда или услугата, която предлага е на ниво. Служителите имат добра комуникация помежду си, има създаден добър бизнес план, който се изпълнява по график и всичко това води до стандартизирана услуга, която се предоставя на клиента така, както е описана в удостоверението за стандарт. Всички неща, които постановява международният стандарт, фирмата трябва да ги има, преди да подаде документите си за стандартизиране.

Според Брайън Гърлинг, отговорен директор на „Станли Пластикс“, вземането на акредитация е от голямо значение. „Станли Пластикс“ изработва пластмасови изделия от всякакъв вид – от обикновени тръби до прозорци за подводници. В случая стандартизирането на продукта показва, че производителите на подводници могат да се доверят на тази фирма, на компонентите, които използва и на качеството, което предлага. И това е нещо, което може да бъде доказано с ISO 9001.

Освен всичко друго, международния стандарт показва, че на всеки 6 месеца се прави преглед на дейността на фирмата. Това означава, че проверител прави независима оценка на дейността в момента и ако има някаква грешка, тя трябва незабавно да се отстрани, освен това да се види от колко време тази грешка присъства в продукцията.

Според Дейвид Уадлоу, управител на оценяваща компания, която акредитира фирмите, голямата грешка е да се мисли, че ISO 9001 е „стандарт за качество“. Всъщност ISO 9001 реално е бизнес модел, по който работи дадената фирма. Това означава, че когато фирмата е стандартизирана по ISO 9001, тя работи от началото до края на процесите си по един и същи начин, без да внася допълнителни неща или да реже от суровините. Или ако това се отнася до услуга – то тя е еднаква за всичко клиенти и всички служители са длъжни да спазват определения стандарт.

Това добре похарчени пари ли са?

iso9001-2015Според Чарли Ленъкс, изпълнителен директор на „Кийхолдинг Къмпани“, притежаването на международен стандарт има много ползи. Международният стандарт помага за структуриране работата на фирмите. Персонала има ясно зададен план, който да следва и това подобрява като цяло бизнеса. Това осигурява и продължителността на качеството на услугата или продукта, който се предлага и дава прозрачност на дейността.

Освен това, след като веднъж бизнес модела е установен, това дава възможност на фирмите да създават нови клонове, които да работят със същите стандарти, като по този начин фирмата се мултиплицира.

Международния стандарт може да помогне на бизнеса в много насоки, но всичко това не се постига от самият стандарт. Фирмата е тази, която трябва да направи организацията и да постави нивото на стандарта, ISO 9001 просто дава акредитацията, която доказва, че фирмата работи така, както е направено нейното представяне.

Колко струва?

Ако решите да стандартизирате вашата фирма, това ще ви струва 80 паунда – това е цената на самото удостоверение. Реалната цена е работата по стандартизирането на продукта или услугата ви, което ви дава възможност да извикате инспектор, който да направи акредитация. Той ще провери вашите счетоводни книги, описанието на всеки един отделен процес от работата и отделната работа на служителите. Това става за около 3 дни първоначално и после 1 или 2 пъти годишно. Ще ви струва между 600 и 900 паунда на ден. Годишно всичко излиза грубо около 3 000 паунда.

Сама по себе си акредитацията не дава печалба на бизнеса, но когато имате акредитация, това привлича към вашата фирма по-големи фирми, които може да имат нужда от продуктите или услугите ви. Акредитацията може да ви докара допълнителни договори, от които да печелите повече.

127 Comments to “Акредитиран бизнес. Какво е ISO 9001 и за какво може да ви послужи?”

 1. Разрешение на строительство — это административный документ, выписываемый уполномоченными учреждениями государственного аппарата или муниципального самоуправления, который позволяет начать стройку или производство строительных работ.
  [url=https://rns-50.ru/]Разрешение на строительство[/url] формулирует законодательные основания и требования к строительным операциям, включая допустимые типы работ, разрешенные материалы и техники, а также включает строительные стандарты и комплекты охраны. Получение разрешения на строительные операции является обязательным документов для строительной сферы.

 2. Быстровозводимые строения – это новейшие конструкции, которые отличаются повышенной скоростью установки и мобильностью. Они представляют собой постройки, образующиеся из предварительно сделанных элементов или блоков, которые имеют возможность быть быстро смонтированы на территории строительства.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija.ru/]Проект быстровозводимого здания[/url] обладают податливостью и адаптируемостью, что разрешает легко изменять а также трансформировать их в соответствии с запросами клиента. Это экономически продуктивное и экологически надежное решение, которое в крайние лета получило обширное распространение.

 3. Разрешение на строительство – это законный документ, выдающийся органами власти, который предоставляет юридическое дозволение на открытие создания строительства, перестройку, основной реконструктивный ремонт или разные варианты строительства. Этот запись необходим для осуществления практически разнообразных строительных и ремонтных действий, и его отсутствие может повести к важными юридическими и финансовыми результатами.
  Зачем же нужно [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]разрешение на строительство[/url]?
  Легальность и надзор. Разрешение на строительство – это методика поддержания соблюдения законодательства и стандартов в ходе создания. Это дает гарантийное выполнение законов и стандартов.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]https://www.rns50.ru/[/url]
  В в заключении, разрешение на строительство и реконструкцию представляет собой значимый инструментом, предоставляющим законное основание, собственную безопасность и устойчивое развитие строительной деятельности. Оно к тому же представляет собой обязательное мероприятием для всех, кто намерен вести строительство или реконструкцию объектов недвижимости, и его наличие способствует укреплению прав и интересов всех сторон, заинтересованных в строительной деятельности.

 4. Разрешение на строительство – это законный документ, предоставленный органами власти, который даёт возможность правовое удостоверение разрешение на деятельность на запуск строительной деятельности, реконструкцию, основной ремонт или иные типы строительства. Этот уведомление необходим для осуществления в большинстве случаев различных строительных и ремонтных мероприятий, и его недостаток может довести до важными юридическими и финансовыми результатами.
  Зачем же нужно [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]рнс что это такое в строительстве[/url]?
  Соблюдение законности и надзор. Разрешение на строительство и реконструкцию объекта – это механизм обеспечения соблюдения законов и нормативов в стадии строительства. Лицензия дает гарантии соблюдение нормативов и законов.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]https://rns50.ru[/url]
  В финале, разрешение на строительство и монтаж представляет собой фундаментальный инструментом, гарантирующим соблюдение законности, охрану и устойчивое развитие строительной деятельности. Оно также представляет собой неотъемлемым действием для всех, кто планирует заниматься строительством или реконструкцией объектов недвижимости, и наличие этого способствует укреплению прав и интересов всех сторон, задействованных в строительной деятельности.

 5. Моментально возводимые здания: коммерческий результат в каждой детали!
  В современном обществе, где секунды – доллары, быстровозводимые здания стали реальным спасением для компаний. Эти современные объекты комбинируют в себе твердость, финансовую экономию и скорость монтажа, что придает им способность оптимальным решением для бизнес-проектов разных масштабов.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Легковозводимые здания из металлоконструкций[/url]
  1. Скорость строительства: Секунды – определяющие финансовые ресурсы в коммерции, и скоро возводимые строения дают возможность значительно сократить время строительства. Это особенно востребовано в вариантах, когда срочно требуется начать бизнес и начать получать прибыль.
  2. Экономия средств: За счет улучшения процессов изготовления элементов и сборки на объекте, затраты на экспресс-конструкции часто бывает ниже, чем у традиционных строительных проектов. Это позволяет получить большую финансовую выгоду и обеспечить более высокую рентабельность вложений.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]http://www.scholding.ru[/url]
  В заключение, экспресс-конструкции – это первоклассное решение для бизнес-мероприятий. Они объединяют в себе быстроту возведения, финансовую эффективность и надежность, что обуславливает их оптимальным решением для профессионалов, ориентированных на оперативный бизнес-старт и получать доход. Не упустите возможность сократить издержки и сэкономить время, оптимальные моментальные сооружения для вашего следующего проекта!

 6. Скоростроительные здания: бизнес-польза в каждом блоке!
  В нынешней эпохе, где время равно деньгам, сооружения с быстрым монтажем стали настоящим спасением для предпринимательства. Эти новаторские строения объединяют в себе надежность, эффективное расходование средств и быстрый монтаж, что делает их наилучшим вариантом для разных коммерческих начинаний.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Легковозводимые здания из металлоконструкций цена[/url]
  1. Скорость строительства: Секунды – самое ценное в экономике, и скоростроительные конструкции способствуют значительному сокращению сроков возведения. Это преимущественно важно в моменты, когда требуется быстрый старт бизнеса и начать получать прибыль.
  2. Финансовая эффективность: За счет совершенствования производственных процессов элементов и сборки на площадке, стоимость быстровозводимых зданий часто приходит вниз, по сопоставлению с обыденными строительными проектами. Это дает возможность сэкономить деньги и обеспечить более высокий доход с инвестиций.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]http://scholding.ru/[/url]
  В заключение, быстровозводимые здания – это отличное решение для коммерческих инициатив. Они объединяют в себе эффективное строительство, бюджетность и высокую прочность, что сделало их превосходным выбором для компаний, готовых к мгновенному началу бизнеса и получать прибыль. Не упустите возможность сэкономить время и средства, выбрав быстровозводимые здания для вашего следующего начинания!

 7. Скоро возводимые здания: прибыль для бизнеса в каждой детали!
  В нынешней эпохе, где время – деньги, объекты быстрого возвода стали решением, спасающим для компаний. Эти современные конструкции обладают высокую прочность, экономичное использование ресурсов и быстрый монтаж, что делает их отличным выбором для различных коммерческих проектов.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания[/url]
  1. Ускоренная установка: Часы – ключевой момент в коммерческой деятельности, и сооружения моментального монтажа позволяют существенно уменьшить временные рамки строительства. Это особенно востребовано в вариантах, когда актуально оперативно начать предпринимательство и начать извлекать прибыль.
  2. Финансовая выгода: За счет совершенствования производственных операций по изготовлению элементов и монтажу на площадке, бюджет на сооружения быстрого монтажа часто остается меньше, чем у традиционных строительных проектов. Это позволяет сократить затраты и получить лучшую инвестиционную отдачу.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]https://scholding.ru[/url]
  В заключение, сооружения быстрого монтажа – это лучшее решение для коммерческих проектов. Они объединяют в себе быстроту возведения, финансовую эффективность и надежные характеристики, что сделало их первоклассным вариантом для деловых лиц, готовых к мгновенному началу бизнеса и гарантировать прибыль. Не упустите возможность сократить издержки и сэкономить время, лучшие скоростроительные строения для ваших будущих проектов!

 8. Моментально возводимые здания: бизнес-польза в каждой детали!
  В современной сфере, где время равно деньгам, быстровозводимые здания стали настоящим спасением для бизнеса. Эти прогрессивные сооружения обладают устойчивость, финансовую эффективность и быстрый монтаж, что сделало их лучшим выбором для разных коммерческих начинаний.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания из металлоконструкций стоимость[/url]
  1. Скорость строительства: Моменты – наиважнейший аспект в коммерции, и скоро возводимые строения позволяют существенно сократить сроки строительства. Это особенно выгодно в условиях, когда срочно нужно начать бизнес и получать доход.
  2. Финансовая экономия: За счет совершенствования производственных процессов элементов и сборки на площадке, расходы на скоростройки часто приходит вниз, по сопоставлению с обыденными строительными проектами. Это обеспечивает экономию средств и обеспечить более высокий доход с инвестиций.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]https://www.scholding.ru[/url]
  В заключение, быстровозводимые здания – это отличное решение для предпринимательских задач. Они комбинируют в себе быстроту возведения, бюджетность и надежные характеристики, что придает им способность идеальным выбором для предпринимателей, стремящихся оперативно начать предпринимательскую деятельность и получать деньги. Не упустите шанс на сокращение времени и издержек, оптимальные моментальные сооружения для ваших будущих инициатив!

 9. Прогон сайта с использованием программы “Хрумер” – это способ автоматизированного продвижения ресурса в поисковых системах. Этот софт позволяет оптимизировать сайт с точки зрения SEO, повышая его видимость и рейтинг в выдаче поисковых систем.

  Хрумер способен выполнять множество задач, таких как автоматическое размещение комментариев, создание форумных постов, а также генерацию большого количества обратных ссылок. Эти методы могут привести к быстрому увеличению посещаемости сайта, однако их надо использовать осторожно, так как неправильное применение может привести к санкциям со стороны поисковых систем.

  [url=https://kwork.ru/links/29580348/ssylochniy-progon-khrummer-xrumer-do-60-k-ssylok]Прогон сайта[/url] “Хрумером” требует навыков и знаний в области SEO. Важно помнить, что качество контента и органичность ссылок играют важную роль в ранжировании. Применение Хрумера должно быть частью комплексной стратегии продвижения, а не единственным методом.

  Важно также следить за изменениями в алгоритмах поисковых систем, чтобы адаптировать свою стратегию к новым требованиям. В итоге, прогон сайта “Хрумером” может быть полезным инструментом для SEO, но его использование должно быть осмотрительным и в соответствии с лучшими практиками.

 10. Наши мануфактуры предлагают вам шанс воплотить в жизнь ваши самые смелые и изобретательные идеи в секторе домашнего дизайна. Мы занимаемся на производстве текстильных панно со складками под по индивидуальному заказу, которые не только подчеркивают вашему съемному жилью уникальный образ, но и акцентируют вашу самобытность.

  Наши [url=https://tulpan-pmr.ru]шторы плиссе[/url] – это комбинация шика и функциональности. Они создают атмосферу, фильтруют сияние и соблюдают вашу приватность. Выберите материал, цвет и декор, и мы с с радостью произведем текстильные панно, которые именно подчеркнут характер вашего внутреннего оформления.

  Не сдерживайтесь шаблонными решениями. Вместе с нами, вы сможете создать текстильные панно, которые будут соответствовать с вашим уникальным вкусом. Доверьтесь нашей команде, и ваш дом станет уединением, где всякий элемент говорит о вашу уникальность.
  Подробнее на [url=https://tulpan-pmr.ru]http://www.sun-interio1.ru[/url].

  Закажите текстильные панно со складками у нас, и ваш дом изменится в парк стиля и комфорта. Обращайтесь к нам, и мы поможем вам осуществить в жизнь личные мечты о совершенном оформлении.
  Создайте вашу собственную собственную сказку оформления с нашей бригадой. Откройте мир альтернатив с текстильными панно со складками под по индивидуальному заказу!

 11. Наши цехи предлагают вам возможность воплотить в жизнь ваши самые смелые и новаторские идеи в сегменте внутреннего дизайна. Мы занимаемся на изготовлении текстильных занавесей со складками под по вашему заказу, которые не только подчеркивают вашему дому индивидуальный стиль, но и подсвечивают вашу индивидуальность.

  Наши [url=https://tulpan-pmr.ru]жалюзи плиссе на пластиковые окна[/url] – это сочетание изысканности и практичности. Они делают атмосферу, очищают освещение и консервируют вашу приватность. Выберите субстрат, тон и декор, и мы с радостью изготовим текстильные шторы, которые прямо подчеркнут характер вашего оформления.

  Не ограничивайтесь обычными решениями. Вместе с нами, вы сможете сформировать текстильные панно, которые будут соответствовать с вашим неповторимым предпочтением. Доверьтесь нашей команде, и ваш обитель станет местом, где любой часть говорит о вашу уникальность.
  Подробнее на [url=https://tulpan-pmr.ru]сан интерио[/url].

  Закажите текстильные шторы со складками у нас, и ваш дом изменится в парк стиля и комфорта. Обращайтесь к нам, и мы поддержим вам осуществить в жизнь ваши грезы о превосходном внутреннем дизайне.
  Создайте свою собственную сказку интерьера с нами. Откройте мир перспектив с текстильными панно со складками под заказ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *