Видове майчинство

Майчинството в Обединеното кралство може да бъде обикновено и допълнително. Нека разгледаме всеки вид по-подробно:

Обикновено майчинство

Всяка една жена, която работи, има право на 26-седмично майчинство, което й се полага задължително, независимо колко време е работила за работодателя си. Жените, работили в продължение на 26 седмици преди началото на 15-тата седмица от раждането, може да имат право на по-голямо майчинство.

  • Преди да излезете в майчинство.

Нужно е писмено да уведомите работодателя си преди края на 15-тата седмица до раждането, че сте бременна, за датата на термина ви и за датата, на която искате да започне вашето майчинство. Ако работодателят ви поиска медицински сертификат (MATB1), показващ датата на термина ви можете да го вземете от личния ви лекар или акушер. След като той получи известието ви, за това, че желаете да излезете майчинство, вашият работодател трябва да ви съобщи в срок от 28 дни датата, на която ще ви очаква отново на работа.

  • Кога започва вашето майчинство?

Можете да започнете майчинството си по време на или след 11-тата седмица до раждането на бебето. Трябва да знаете, че майчинството ви започва автоматично, ако не сте на работа заради причини, свързани с бременността ви от 6-тата седмица до раждането.

  • Кога свършва вашето майчинство?

Майчинството ви свършва в края на 26-тата седмица. Длъжни сте да уведомите работодателя си, че сте връщате на работа, само ако майчинството ви не е приключило.  В случай, че вашият работодател не ви приеме на работа, вие сте свободни да считате това за уволнение и можете да подадете жалба за полова дискриминация и неправомерно уволнение. При нужда от помощ потърсете Equal Opportunities Commission (0845 6015901; www.EOC.org.uk) или  Maternity Alliance (020 7490 738; www.maternityalliance.org.uk).

  • Договорните ви права по време на майчинството ви.

Докато сте в майчинство всичките ви права ще се запазят, като изключим величината на вашата заплатата. Нямате възможност да възвърнете правата си относно нормалната ви заплата, но можете във вашият договор да има клауза, която да позволява платено договорено майчинство. В противен случай можете да имате право на  Maternity Allowance или Statutory Maternity Pay .

Допълнително майчинство

Ако сте работила за работодателя си повече от 26 седмици до началото на 15-тата седмица до раждането на вашето бебе, вие имате право на допълнително майчинство, което продължава също 26 седмици. То се прибавя към обикновеното майчинство и това означава, че вие можете да получите точно 52 седмици майчинство, и то законно. От вас зависи колко ще оползотворите периода на вашето майчинство – може да не ходите на работа от началото на 11-тата седмица до раждането, до 26-тата или до 52-рата седмица от майчинството. Ако имате право на допълнително майчинство, вие трябва да отправите същото известие до вашия работодател като жените, на които им се полага обикновено 26-седмично майчинство и не е необходимо да известявате работодателя си, че искате да вземете допълнителното.

  • Майчинство и продължително наемане на работа.

Някои права на работното място зависят от това колко дълго сте работили за дадения работодател. Продължителността на вашата работа при работодател определя „продължителното ви наемане на работа“. Не забравяйте да включите и майчинството ви, когато изчислявате колко време сте работили за работодателя си.

За повече информация за правата по вашата бременност можете да намерите тук:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *