Внасяне на здравни и социални осигуровки на Острова

Внасянето на осигуровки (National Insurance Contributions – NICs) е необходимо, за да можете да изградите своето право за получаване на държавни помощи и облаги, сред които и пенсия. Вноските, които ще трябва да плащате зависят от вашето положение и обстоятелства – колко печелите, дали работите за себе си или за работодател и др. Плащането на осигуровките става до навършване на пенсионна възраст.

Държавната пенсионна възраст на Острова е 65 години за мъжете, родени преди 6 декември, 1953 година и 60 години за жените, родени преди 6 април, 1950 година. Пенсионната възраст за жените, родени след 6 април, 1950 година се увеличава постепенно, докато не достигне 65 години, което се очаква да стане към ноември, 2018 година. След декември, 2018 година се очаква пенсионната възраст както при мъжете, така и при жените да се повиши до 66 години и това да се реализира до октомври, 2020 година.

Самонаетите лица могат да спрат да плащат осигуровки от клас 2 веднага след навършване на годините за пенсиониране, а осигуровките от клас 4 в началото на следващата данъчна година след като са навършили пенсионната възраст.

Някои хора внасят доброволно осигуровките си. Това може да се случи в случай, че:

  • Сте безработни, но искате да имате право на помощи и пенсия;
  • Не сте внасяли достатъчно осигуровки, а искате да получавате по-висока пенсия;
  • Живеете в друга държава, но искате да запазите правата си.

Внасянето на осигуровки и данъци става по личната ви сметка, чийто номер е същият като номера на вашия национален осигурителен номер (NINo). Винаги следете дали вноските, които правите са отчетени правилно по сметката ви.

Осигурителният ви номер никога няма да се промени, независимо от това как се променят вашите обстоятелства.

Ще трябва да представите осигурителния си номер на:

  • Данъчните служби (HMRC);
  • Работодателят си (ако работите като наети);
  • Пенсионното;
  • Местната община (ако искате да кандидатствате за помощи);
  • На банки и др. институции и организации и др.

Правото ви на определени облаги, помощи и обезщетения зависи от размера на сумата на вноските, които сте направили за вашето осигуряване. Ако имате сключен брак или гражданско партньорство, осигуровките на вашият партньор също оказват влияние.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *