Връщане на работа след майчинство

След 26-те седмици майчинство, всяка жена има право да се върне на старата си работа. За това не е необходимо да уведомявате работодателя си, а просто да отидете на работа на определената дата, на която се предполага, че ще се върнете.

Ако не ви позволят да се върнете на работа и ви уволнят, вие веднага може да подадете жалба, защото уволнението е подбудено от причините, свързани с вашето майчинство или бременност. Също можете да подадете жалба за полова дискриминация. Жалбите могат да бъдат направени, няма значение колко време сте работили при дадения работодател или колко работни часове имате в седмицата. Потърсете съвет, защото има строги лимити за подаването на жалби до Служебния трибунал.

Ако се разболеете в края на майчинството ви

Ако се разболеете в края на вашето майчинство, когато се предполага, че трябва да се явите на работа, трябва изпратите медицински сертификат до вашия работодател. Вашето майчинство приключва в края на 26-тата седмица и след това излизате в болнични. Това ви защитава от уволнение 4 седмици след края на майчинството.

Ако определен работодател се опита да ви уволни, това може да се счете за полова дискриминация. Ако сте в такова положение, по-добре потърсете съвет.

Правото да се върнете на работа след допълнително майчинство

Ако сте работили при работодателя и си в продължение на даден период от време и ви се полагат повече от 26 седмици майчинство, вие не сте задължени да уведомите работодателя си кога ще се върнете на работа. Но ако възнамерявате да се върнете на работа преди да е изтекло допълнителното ви майчинство, ще трябва да го уведомите в писмен вид. Това трябва да стане най-малко 28 дни преди да отидете на работа.

Ако искате да се върнете на работа след допълнителното ви майчинство, ще ви бъде предложена старата ви работна позиция, освен ако не е непрактична за положението ви. Ако случаят ви е такъв, ще ви бъде предложена подходяща за вас работа и тя трябва да има същите условия като предишната.

Ако работодателят не ви предложи старата или друга подходяща за вас позиция, можете да подадете жалба за неправомерно уволнение и полова дискриминация.

Правото да се върнете на работа на непълен работен ден

Вие нямате автоматично право да се върнете на непълен работен ден, но можете да изискате работното ви време да е гъвкаво. Ако работодателят ви откаже, това също може да се счете като полова дискриминация.

Малки фирми

Ако фирмата, в която работите има по- малко от 5 работника, преди да излезете в допълнително майчинство, работодателят ви не е длъжен да ви приеме обратно. Това не важи за жените с 26-седмично майчинство.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *