Втора работа – данъци и заплащане

jobs_1921241cЗапочването на втора работа може да бъде добър начин да свързвате двата края – но може да има данък върху тази втора работа, който трябва да платите, както и други последствия, засягащи вашето осигуряване и помощи.

Проверка на основите права, които имате на работното място

Уверете се, че получавате поне минималната работна заплата за всяко едно работно място. Повечето работници над училищна възраст имат право на минимална работна заплата и всички работодатели трябва да я плащат.

Разберете повече за минималната работна заплата на уебсайта на GOV.UK

Уверете се, че сте наясно с вашите трудови права. Почти всички работници имат определени законови права на работното място. Възможно е вие и вашият работодател да постигнете съгласие за всякакви условия, на които държите, но не може да се съгласите с условия, които ви дават по-малко от правата, които имате по закон. Така например, можете да не се съгласите да ви бъде плащана сума, по-малка от минималната работна заплата.

Вижте наръчника на Citizens Advice Bureau за основните законови права, които имате на работа

Вашите работни часове

По закон, повечето работници не могат да бъдат принудени да работят повече от средно 48 часа на седмица. Ако сте над 18 години, може да се наложи да го направите, ако искате да започнете втора работа. За да стане това, може да се наложи да дадете на своя работодател подписано споразумение за отказ. Границата на часовете не включва работа, която вършите като самостоятелно заето лице.

Прочетете повече за максимума работни часове на седмица на уебсайта на GOV.UK

Позволява ли вашия договор започването на втора работа?

Трябва да проверите настоящия си трудов договор, за да се уверите, че не съдържа клауза, забраняваща поемането на втора работа. Някои договори могат да изключват започването на втора работа, свързана с възможен конфликт на интереси – например, работа за конкурентна компания или работа, която по някакъв начин би могла да навреди на вашия основен работодател. Ако няма нищо споменато в договора, работодателят ви не може да ви попречи да започнете друга работа.

Вашите данъци, ако имате повече от едно работно място

Ако работите на повече от една работа, като служител, е важно да се уверите, че плащате нужното количество данък. Грешки могат да възникнат поради проблеми в PAYE (Pay As You Earn) процеса или защото има объркване около вашите лични обстоятелства.

Данъчната система третира една работа като основната ви такава, и размера на дохода, който можете да получите всяка година, без да плащате данък се изчислява на основата на тази работа.

Може да плащате твърде малко данък, ако имате втора работа:

– ако HMRC не знаят, че работите на две работни места

– това, което печелите и от двете работни места ви прави по-високо процентов данъкоплатец, но данъкът се приспада от втората ви работа върху основната ставка

Това може да доведе до плащане на по-големи данъци, лихви и неустойки.

Може да се окаже, че плащате твърде много данък, ако доходите от двете ви работни места възлизат на по-малко от вашите personal allowance.

Ако това е така, можете да поискате от HMRC да разделят квотите между вашите работни места, или да поискате възстановяване на сумата в края на данъчната година. Ще трябва да изпратите копия на формуляр P60s от вашите работни места, за да направите това.

За да се избегнете евентуални грешки, свързани с вашето данъчно облагане, трябва да:

– се уверите, че HMRC знае, че имате повече от едно работно място (при стартиране на втора работа, попълнете т. нар. starter checklist на HMRC с данните за новия си работодател – формуляр P46 вече не се използва.)

– проверите данъчните закони за двете ви работни места, за да се уверите, че те са правилни – ако имате повече от една работа, ще имате повече от един данъчен кодекс

Прочетете повече за данъчните кодекси на уебсайта на GOV.UK

Прагът, над който трябва да започнете да плащате National Insurance е £155 на седмица (2015-16) и има ограничение за всяко едно работно място. Така че, ако вие печелите по-малко от това на едно от вашите работни места, няма да се наложи да плащате National Insurance за тази работа. Има също така (сложни) правила, които ограничават общата сума по National Insurance, която трябва да платите, ако имате повече от една работа или да не смесвате работа и самостоятелна заетост, но е малко вероятно те да бъдат от значение, освен ако не сте много високо платени.

Данъчни кредити и помощи

Втората работа може да повлияе на данъчните ви кредити или помощи, така че трябва да знаете колко точно ще печелите от нея, преди да започнете.

Използвайте калкулатора за помощи на уебсайта на GOV.UK за да разберете как вашите социални продобивки могат да бъдат повлияни

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *