Въпроси, които да зададем по време на интервю за работа, за да покажем, че сме сериозен кандидат

1В края на всяко интервю за работа интервюиращото лице пита кандидата дали има някакви въпроси. Повечето кандидати за работа задават банални въпроси или просто казват, че всичко им е ясно и нямат какво да питат. При така развила се ситуация, единственото, което могат да постигнат е да намалят шансовете си за получаване на работата.

Но какви въпроси трябва да зададем, за да ни приемат за перфектен кандидат и да получим желаната длъжност? Ето няколко примера за подобни въпроси:

  • Какво очаквате да изпълня на това работно място през първия месец?

Добрите кандидати винаги са готови за работа и искат да знаят какво точно се очаква от тях. Те не искат през първите няколко седмици да се обучават и да се опознават с колегите си, защото за тях е важно да знаят от самото начало какво се изисква от тях и да планират успешния си старт.

  • Кои са основните неща, с които се отличават вашите най-добри служители?

Добрите кандидати искат да станат перфектни и постоянни служители на компанията. Всяка компания е различна и съответно основните качества на водещите служители се различават.

Възможно е най-добрите сътрудници във фирмата да са тези, които имат най-голям трудов стаж в нея. Или пък може би креативността се явява по-важния фактор в работата им, отколкото стриктното спазване на методиките. Възможно е намирането на нови клиенти да е по-важно направление на дейността във фирмата, отколкото изграждането на дългосрочни отношения с клиенти.

Успешните кандидати искат да знаят това, защото искат да разберат доколко техните умения и способности отговарят на изискванията на фирмата и дали могат да бъдат сред най-добрите служители на компанията.

  • От какво точно зависи успехът на компанията?

Служителите в една компания са един вид инвестиция. Всеки служител трябва да генерира достатъчно печалба за фирмата, за да продължи да работи в нея и да получава заплата.

Във всяка работа някои дейности се явяват по-важни от други. За работодателя е важно да намери подходящ за конкретното работно място кандидат, тъй като обучението на неподходящ кандидат струва пари, а производителността на неподходящ човек е по-ниска от тази на перфектния за мястото човек.

Добрите кандидати искат да знаят кои са наистина важните за работодателя неща, защото знаят, че ако помагат на компанията да бъде успешна, самите те също стават по-успешни.

  • Как се справяте с проблемите?

Всяка компания може да бъде изправена пред сериозен проблем. Това може да бъде активността на конкурентите, нови технологични изисквания на пазара, промени в тенденциите на пазара и др.

Когато кандидатът задава този въпрос, той иска да види какви са неговите възможности да се качи още едно стъпало нагоре в професионалното си развитие. Той се надява работодателят да е достатъчно стабилен, за да се задържи в бизнеса и да не му се налага да напуска работата си.

2 Comments to “Въпроси, които да зададем по време на интервю за работа, за да покажем, че сме сериозен кандидат”

  1. Разрешение на строительство — это административный письменное удостоверение, предоставляемый управомоченными структурами государственного управления или субъектного самоуправления, который дает возможность начать строительную деятельность или производство строительных операций.
    [url=https://rns-50.ru/]Получение разрешения на строительство[/url] предписывает нормативные основы и регламенты к строительному процессу, включая допустимые категории работ, дозволенные материалы и техники, а также включает строительные стандарты и комплексы безопасности. Получение разрешения на строительные работы является обязательным документов для строительной сферы.

  2. Быстровозводимые строения – это современные сооружения, которые отличаются большой быстротой возведения и мобильностью. Они представляют собой постройки, заключающиеся из заранее выделанных элементов либо компонентов, которые имеют возможность быть скоро установлены в территории застройки.
    [url=https://bystrovozvodimye-zdanija.ru/]Быстровозводимые здания из металлоконструкций и сэндвич панелей[/url] обладают податливостью также адаптируемостью, что разрешает легко изменять а также трансформировать их в соответствии с запросами заказчика. Это экономически успешное и экологически долговечное решение, которое в последние лета заполучило маштабное распространение.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *