В кои случаи можем да дадем работодателя си под съд

Българите в Обединеното кралство могат да работят като самонаети лица, а техните съпрузи могат да бъдат наети като работници и да работят за тях.

При проблеми с работодателя първоначално опитайте да се договорите и да разрешите проблема по неофициален начин. Ако не постигнете споразумение трябва да бъдат последвани трите стъпки от правилника. По закон работодателят е длъжен да има този правилник и да ви запознае с него.

Стъпки за предявяване на оплаквания

Ето и стъпките, които споменахме по-горе:

 • Изисква се да подадете оплакването си към работодателя в писмен вид, като срокът за отговор е 28 дни.
 • Имате възможност да поискате среща с главния директор, за да обсъдите вашето оплакване.
 • Ако решението на работодателя ви не ви устройва имате правото да го обжалвате.

Ако не сте доволни, дори и след като сте изпълнили стъпките, то случаят може да бъде отнесен до синдикатите или до Арбитражния Трибунал по заетостта. Ако не сте следвали стъпките от правилника, съдът може да намали компенсациите, които ви се полагат, а ако главният директор не се е придържал към процедурата при решението си, компенсациите ви могат да бъдат увеличени.

Ако вашият работодател ви уволни без причина и без да се съобразява с процедурата по прекратяване на вашия трудов договор, съдът може да реши, че работодателят ви е уволнил неправомерно, но само ако сте работи за него в продължение на година или повече.

В зависимост от случая ви, той може да бъде отнесен направо към Арбитражния съд без да бъде спазена процедурата за подаване на оплакване. Задължително се съобразете с това, че съдът няма да зачете жалбата ви, ако тя не е представена в писмен вид пред работодателя и не е изчакан крайния срок за отговор.

Правилата при процедурата за оплаквания не важат за всички работници, а само за наетите от работодател. Ако сте подизпълнител, няма значение дали  сте предприемач или  сте временно назначен, то вие не се водите нает от работодател. Не във всички случаи определено лице може да е наето от работодател, независимо от това, че се нарича работник. Ако не сте наясно със статута ви на работното ви място, по-добре се посъветвайте с компетентно лице.

Трибунал и други държавни органи

Промишленият Арбитражен Трибунал в Северна Ирландия, Кралската комисия по заетостта и Трибуналът са законните държавни органи, които контролират трудово-правните взаимоотношения между работници и работодател. Кралският Арбитражен Трибунал е представляван от специалист по трудово-правни отношения, квалифициран съдия и още две лица законодателните органи, които защитават интересите на работодателите и работниците.

Трибуналът се занимава със следните въпроси:

 • Писменото оформление на срокове и условията в договорите работник-работодател;
 • Разрешения за отпуск по майчинство;
 • Правото на отпуск;
 • Неизплатените работни заплати;
 • Съдържанието по документите при заплащането на работната заплата;
 • Дискриминацията при неравномерното заплащане на половете;
 • Расовата дискриминация;
 • Разграничение в правата по възраст;
 • Дискриминацията по инвалидност;
 • Дискриминацията по сексуална ориентация;
 • Религиозната дискриминация;
 • Проблемите свързани с техниките за безопасност;
 • Неправомерните уволнения и съкращения.

Ако бъде подадена жалба до Северно-ирландския Промишлен Трибунал или до  Кралската Арбитражна Комисия по заетостта, служителят рискува да загуби своята работа.

Трябва да се спазват сроковете преди да се стигне до дело в Арбитражния съд на Трибунала. Тези срокове зависят от дадения случай. Жалбите за дискриминация, неправомерно уволнение и нелегално отнемане на месечното ви възнаграждение трябва да бъдат подадени в срок от 3 месеца след приключване на работа. Ако е дадено писмено оплакване на работодателя и има преговор или отговор в писмен вид, то срокът може да бъде удължен.

Можете да подадете жалба за непълно обезщетение поради съкращение в срок от 6 месеца от датата на съкращение.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *