Данък общ доход за самонаети лица

Данък общ доход (Income Tax) е данък върху облагаемите доходи на гражданите, като например:

– Трудови възнаграждения;
– Доходи от извършени услуги с личен труд;
– Доходи от свободно упражняеми професии;
– Доходи от предприемачество;
– Доходи от недвижимо имущество;
– Доходи от търговия на дребно и др.

Всяко самонаето лице е длъжно да декларира приходите си и ако е необходимо да плаща данък общ доход – ДОД.

Самонаети лица и данък общ доход

Самонаетите лица трябва да плащат подоходен данък когато печалбите от бизнеса и  други облагаеми доходи надвишат определен лимит.

За да разберете дали ще ви се наложи да плащате ДОД трябва да попълните данъчна декларация и допълнителен формуляр SA103 (Self-employed Supplement SA103), където да декларирате доходите си.

Тези документи ви се изпращат от HMRC по пощата след като се регистрирате като самонает.

В случай, че сте се регистрирали вече, но не сте получили документите, може да си ги изтеглите онлайн от сайта на HMRCили да се обадите на номер 0845 900 0404 и да си поръчате.

Когато разгледате документите ще забележите, че допълнителните формуляри всъщност са два – един по-малък и един по-голям. Според доходите ви, вие трябва да попълните само един от двата. Ако имате оборот до 73,000GBP за данъчната 2012/2013 година и нямате други служебни и финансови усложнения, вие спокойно може да попълните малкия формуляр. Имайте в предвид, че за 2013/2014 година лимита на оборота за попълване на малкия формуляр ще е 77,000GBP, така, че проверявайте за всяка данъчна година как се изменя сумата. Нямате право да попълвате малкия отрязък, ако отчетния ви период не съвпада с базисния. Във всички други случаи трябва да попълните по-голямата бланка.

Имайте в предвид, че допълнителните формуляри и тяхното попълване се отнасят само за самонаети лица, които са регистрирани като еднолични търговци (Sole Trader). Ако работите в партньорство с друг човек, ще ви трябва допълнителен формуляр за партньорство (Partnership Supplement). Ако сте регистрирали дружество с ограничена отговорност ще ви трябва допълнителна бланка за назначаване (Employment Supplement).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *