Десетте принципа на добрия ръководител

1Ако търсите съвети как по-добре да управлявате хората си, това е статия точно за вас. По принцип, всеки ръководител, който има екип, трябва да умее да създаде работна среда, в която хората да бъдат едновременно продуктивни и щастливи. Ако ограничавате тяхната свобода или ги лишавате от важна за работния процес информация, ако не им се доверявате, или заставате на пътя им, нито вие ще имате качествен екип, нито те – добър мениджър.

Това са десетте най-важни принципи за управление на хората, така че те да имат максимални постижения и принос за фирмата.

Покажете, че цените всеки един член от екипа си

Отношението към всеки един човек си личи от всички ваши действия и думи. Изражението на лицето и езикът на тялото също подсказват, какво мислите за хората. Вашата цел е да демонстрирате, че оценявате уникалната стойност на всеки човек от екипа. Без значение колко добре се е справил с текущата задача, зачитането на служителя като човешко същество никога не трябва да ви убягва.

Споделете плановете на компанията

Помогнете на хората да почувстват, че са част от нещо по-голямо, което излиза от границите на тяхната индивидуална работа. Направете това, като се уверите, че те са наясно с общите мисия, визия и стратегически планове на компанията, за която работят.

Очертайте целите на отдела

Споделете най-важните цели и посока на развитие за вашия екип. Когато е възможно, или има видим напредък по отношение на целите, уверете се, че хората, отговорни за добрите резултати, са наясно с успеха. Ако сте очертали общата картина, ще можете да оставите упълномощените служители да работят без вашия непрекъснат контрол.

Доверявайте се на хората от екипа си

Приемете, че намеренията на хората от екипа ви са най-добри и те искат да направят правилното нещо и да вземат правилното решение. Когато служителите получават ясни задачи от своя ръководител, те могат да се отпуснат и да работят спокойно. От своя страна вие трябва да им се доверите, а не да се чудите и тревожите дали ще се справят.

Оставяйте ги да взимат решения

Първо се уверете, че хората ви имат достъп до цялата необходима за работата им информация, след което ги оставете да взимат сами добре обосновани решения.

Дайте им възможност да ви заместват от време на време

Никой не иска да е просто роб, който работи механично. Почти всеки служител би искал да участва по-активно в работния процес – да ходи по срещи, да участва в разработването на продукти и проекти, във вземането на решения и т.н. По този начин служителите се развиват и получават нови умения, а не буксуват на едно и също място. Това за вас като ръководител е добре, защото ще можете да се концентрирате върху вашия собствен принос в работата, а не да сте постоянно зает със странични задачи.

Осигурете им постоянна обратна връзка

Ако хората от екипа ви знаят, че винаги имат обратна връзка с вас, те ще са по-спокойни. Обратната връзка не трябва да бъде награда и признание от страна на ръководителя към екипа в определени моменти. Хората заслужават вашата конструктивна подкрепа във всеки един момент.

Решавайте проблемите, а не се фокусирайте върху проблемните хора

Когато възникне проблем, по-добре се информирайте какво не е наред с работния процес, а не започвайте да разнищвате кой е виновен за ситуацията. Най-лошите мениджъри са тези, които вместо да разрешават проблемите, се стремят да идентифицират и накажат виновните.

Слушайте и задавайте въпроси, така ще давате по-правилни насоки

Общувайте с екипа си като ги слушате и им задавате въпроси, а не като ги гледате отстрани. Когато при вас дойде служител, който има някакъв проблем за решаване, поискайте и неговото мнение по въпроса. Доверявайки се на тяхната преценка ще се доближите до по-вярното решение и напътствията, които ще дадете ще са по-резултатни.

Мотивирайте служителите си

Когато служителите се чувстват компенсирани за отговорностите, които поемат, те работят по-усърдно. Не е задължително компенсацията да е материална. Една похвала също прави чудеса. Когато хората от екипа ви се чувстват ценени, те доброволно ще ви дадат повече от своята енергия.

One Comment to “Десетте принципа на добрия ръководител”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *