Дискриминация на хора с увреждания на работното място

Правата, които имат хората с увреждания по силата на Disability Discrimination Act са допълнение към всички други законни и договорни професионални права, с които те и всички други служители разполагат.

Работодателите нямат право:

  • Да дискриминират хората с увреждания по какъвто и да било начин;
  • Да се отнасят по-лошо с хора, които имат физически увреждания;
  • Да отказват направата на помощни съоръжения за служителите с увреждания, които имат нужда от тях;
  • Да притесняват хората и да се шегуват с техните недъзи;
  • Да заплашват служителите си с уволнение, ако търсят правата си по силата на Disability Discrimination Act и т.н.

Ако на работното ви място работят хора с увреждания и вие забележите, че вашият работодател нарушава правата им, включително и вашите, трябва да сте на ясно, че по този начин той нарушава закона и може да бъде подведен под отговорност.

Независимо какви услуги и удобства получавате на работното си място, те трябва да са съобразени с вашето състояние и по никакъв начин да не ви карат да се чувствате дискриминирани. Ако заради състоянието си имате нужда от определени удобства и услуги, но вашият работодател отказва да ви ги предостави, вие можете да заведете дело срещу него.

One Comment to “Дискриминация на хора с увреждания на работното място”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *