Доброволно осигуряване във Великобритания

Пропуск в плащнето на вноски за осигурителен номер

Може да имате пропуски в плащането на вашия осигурителен номер, ако не сте плащали или не сте получавали никакви помощи, на базата на вашият осигурителен номер. Това може да е поради причина, че:

 • сте били служител (employed), но с нисък доход
 • не сте работили, но и не сте получавали помощи
 • били сте самонает, но не сте получавали помощи, поради нисък доход
 • живели сте извън Великобритания

Ако имате пропуски, това може да означава, че нямате достатъчно години да се квалифицирате за пълен размер държавна пенсия. В такъв случай можете да платите по желание, за да се квалифицирате, но зависи дали имате право на това.

Можете да проверите дали имате пропуски в плащанията тук. Също така може да имате право да вземете „national insurance credits“, ако сте в невъзможност да работите поради някакви причини в момента.

Можете да изберете дали искате да плащате за осигуряване поради факта, че:

 • наближавате пенсиона възраст и нямате досатъчно кваификационни години
 • искате да увеличите размера на пенсията си
 • знаете, че няма да имате достатъчно квалификационни години за пенсия, докато работите
 • искате да увеличите размера на бенефитите, които вашият партньор ще получава, ако починете преди него
 • ако сте самонаето лице, което не е нужно да плаща вноски за осигуряване, поради ниски доходи или поради това, че живее извън Великобритания, но искате да се квалифицирате за някои видове бенефити

Възможност за доброволно осигуряване

Обикновено можете да платите за пропуски в осигуряването ви за последните 6 години. В някои случаи може да имате право да платите и за повече от 6 години, в зависимост от възрастта ви.

Тук можете да видите кой има право да плати доброволно за осигуряване клас 2 и клас 3:

 • Служител, който взема под 112 паунда седмично, но няма право на national insurance credits, плаща клас 3
 • самонает, който има годишна печалба под £5.965, може да плати клас 2 или клас 3
 • самонает, работещ като ревизор, религиозен водач или инвеститор в бизнеса със земя и имоти – клас 2 или клас 3
 • човек, който живее и работи извън Вликобритания – плаща клас 2, но само ако е работил в страната непосредствено преди да напусне и е живял във Великобритания 3 последователни години или е плащал осигуровките си за 3 последователни години.
 • Ако живеете извън Великобритания, но не работите, можете да плащате клас 3, при положение, че сте работили или плащали осигуровки в страната 3 последователни години преди да излезете от нея
 • Ако сте неработещ и не получавате помощи, можете да плащате клас 3
 • Женен мъж или омъжена жена, които са спрели да плащат намалени вноски могат да плащат доброволно клас 3.

Нямате право да плащате доброволни вноски, ако имате право на National Insurance credits или сте женен мъж или омъжена жена или вдовица, която плаща намалени вноски.

Размер на вноската

За данъчната 2016 / 2017 година таксите за осигуряване са 2.80 паунда за клас 2 или 14.10 паунда за клас 3 седмично. Обикновено, когато плащате за доброволно осигуряване, плащате тези такси, но ако плащате за предходна година, трябва да платите сумата, която е определена като размер на вноската за дадената година.

Как да платите?

Някои хора, които работят извън страната, задължително трябва да плащат осигуряване във Великобритания, докато други могат да изберат дали да платят и да се квалифицират за някакви бенефити, когато се завърнат, или за пенсия или плащания при тежка загуба (смърт на съпруг, съпруга), независимо дали се завръщат във Великобритания или остават да живеят извън страната.

Имайте предвид, че доброволното осигуряване във Великобритания не покрива никакви медицински разходи при никакви обстоятелства.

Можете да плащате осигуряване клас 3, за да защитите правото си на държавна пенсия или, ако сте женен / омъжена, да имате право да получавате помощ при смъртта на вашият партньор. Тези вноски не оказват влияние за получаването на майчинство и други бенефити.

Можете да плащате осигуряване клас 3 ако сте плащали клас 1 за първите 52 седмици от вашата работна заетост извън Великобритания или ако сте удовлетворили което и да е от следните условия:

 • Живели сте във Великобритания без прекъсване за 3 години в който и да е период преди периода, за който трябва да плащате осигуровки. Ако сте живели или работили в друга страна от ЕИО или Турция, това може да ви помогне да удовлетворите този критерий
 • Преди да излезете от Великобритания, сте плащали осигуровки за минимум 3 последователни години. Ако искате да кандидатствате за плащане на осигуровки клас 3, трябва да попълните формуляр CF83. Ако имате право на плащане на осигуровки клас 1, няма нужда да кандидатствате за плащане на клас 3, докато не свърши периода, в който трябва да плащате клас 1.

6 Comments to “Доброволно осигуряване във Великобритания”

 1. Быстромонтируемые здания – это прогрессивные здания, которые различаются великолепной быстротой установки и мобильностью. Они представляют собой постройки, состоящие из предварительно произведенных элементов или же узлов, которые имеют возможность быть быстрыми темпами установлены на участке застройки.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija.ru/]Изготовление быстровозводимых зданий[/url] располагают податливостью а также адаптируемостью, что дозволяет просто менять и трансформировать их в соответствии с потребностями клиента. Это экономически продуктивное и экологически долговечное решение, которое в крайние годы приняло широкое распространение.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *