Доброволно осигуряване във Великобритания

Пропуск в плащнето на вноски за осигурителен номер

Може да имате пропуски в плащането на вашия осигурителен номер, ако не сте плащали или не сте получавали никакви помощи, на базата на вашият осигурителен номер. Това може да е поради причина, че:

 • сте били служител (employed), но с нисък доход
 • не сте работили, но и не сте получавали помощи
 • били сте самонает, но не сте получавали помощи, поради нисък доход
 • живели сте извън Великобритания

Ако имате пропуски, това може да означава, че нямате достатъчно години да се квалифицирате за пълен размер държавна пенсия. В такъв случай можете да платите по желание, за да се квалифицирате, но зависи дали имате право на това.

Можете да проверите дали имате пропуски в плащанията тук. Също така може да имате право да вземете „national insurance credits“, ако сте в невъзможност да работите поради някакви причини в момента.

Можете да изберете дали искате да плащате за осигуряване поради факта, че:

 • наближавате пенсиона възраст и нямате досатъчно кваификационни години
 • искате да увеличите размера на пенсията си
 • знаете, че няма да имате достатъчно квалификационни години за пенсия, докато работите
 • искате да увеличите размера на бенефитите, които вашият партньор ще получава, ако починете преди него
 • ако сте самонаето лице, което не е нужно да плаща вноски за осигуряване, поради ниски доходи или поради това, че живее извън Великобритания, но искате да се квалифицирате за някои видове бенефити

Възможност за доброволно осигуряване

Обикновено можете да платите за пропуски в осигуряването ви за последните 6 години. В някои случаи може да имате право да платите и за повече от 6 години, в зависимост от възрастта ви.

Тук можете да видите кой има право да плати доброволно за осигуряване клас 2 и клас 3:

 • Служител, който взема под 112 паунда седмично, но няма право на national insurance credits, плаща клас 3
 • самонает, който има годишна печалба под £5.965, може да плати клас 2 или клас 3
 • самонает, работещ като ревизор, религиозен водач или инвеститор в бизнеса със земя и имоти – клас 2 или клас 3
 • човек, който живее и работи извън Вликобритания – плаща клас 2, но само ако е работил в страната непосредствено преди да напусне и е живял във Великобритания 3 последователни години или е плащал осигуровките си за 3 последователни години.
 • Ако живеете извън Великобритания, но не работите, можете да плащате клас 3, при положение, че сте работили или плащали осигуровки в страната 3 последователни години преди да излезете от нея
 • Ако сте неработещ и не получавате помощи, можете да плащате клас 3
 • Женен мъж или омъжена жена, които са спрели да плащат намалени вноски могат да плащат доброволно клас 3.

Нямате право да плащате доброволни вноски, ако имате право на National Insurance credits или сте женен мъж или омъжена жена или вдовица, която плаща намалени вноски.

Размер на вноската

За данъчната 2016 / 2017 година таксите за осигуряване са 2.80 паунда за клас 2 или 14.10 паунда за клас 3 седмично. Обикновено, когато плащате за доброволно осигуряване, плащате тези такси, но ако плащате за предходна година, трябва да платите сумата, която е определена като размер на вноската за дадената година.

Как да платите?

Някои хора, които работят извън страната, задължително трябва да плащат осигуряване във Великобритания, докато други могат да изберат дали да платят и да се квалифицират за някакви бенефити, когато се завърнат, или за пенсия или плащания при тежка загуба (смърт на съпруг, съпруга), независимо дали се завръщат във Великобритания или остават да живеят извън страната.

Имайте предвид, че доброволното осигуряване във Великобритания не покрива никакви медицински разходи при никакви обстоятелства.

Можете да плащате осигуряване клас 3, за да защитите правото си на държавна пенсия или, ако сте женен / омъжена, да имате право да получавате помощ при смъртта на вашият партньор. Тези вноски не оказват влияние за получаването на майчинство и други бенефити.

Можете да плащате осигуряване клас 3 ако сте плащали клас 1 за първите 52 седмици от вашата работна заетост извън Великобритания или ако сте удовлетворили което и да е от следните условия:

 • Живели сте във Великобритания без прекъсване за 3 години в който и да е период преди периода, за който трябва да плащате осигуровки. Ако сте живели или работили в друга страна от ЕИО или Турция, това може да ви помогне да удовлетворите този критерий
 • Преди да излезете от Великобритания, сте плащали осигуровки за минимум 3 последователни години. Ако искате да кандидатствате за плащане на осигуровки клас 3, трябва да попълните формуляр CF83. Ако имате право на плащане на осигуровки клас 1, няма нужда да кандидатствате за плащане на клас 3, докато не свърши периода, в който трябва да плащате клас 1.

36 Comments to “Доброволно осигуряване във Великобритания”

 1. Быстромонтируемые здания – это прогрессивные здания, которые различаются великолепной быстротой установки и мобильностью. Они представляют собой постройки, состоящие из предварительно произведенных элементов или же узлов, которые имеют возможность быть быстрыми темпами установлены на участке застройки.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija.ru/]Изготовление быстровозводимых зданий[/url] располагают податливостью а также адаптируемостью, что дозволяет просто менять и трансформировать их в соответствии с потребностями клиента. Это экономически продуктивное и экологически долговечное решение, которое в крайние годы приняло широкое распространение.

 2. Разрешение на строительство – это правительственный документ, выдающийся государственными органами, который предоставляет возможность юридическое удостоверение разрешение на работу на пуск строительных работ, реабилитацию, основной реновационный или разные варианты строительных операций. Этот письмо необходим для осуществления практически каких-либо строительных и ремонтных операций, и его отсутствие может подвести к серьезными юридическими и денежными последствиями.
  Зачем же нужно [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]разрешение на строительство в москве[/url]?
  Законность и контроль. Генеральное разрешение на строительство – это способ гарантирования соблюдения нормативов и законов в стадии постройки. Это предоставляет обеспечение соблюдение законодательства и стандартов.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]www.rns50.ru[/url]
  В финале, разрешение на строительство и реконструкцию представляет собой существенный способом, предоставляющим соблюдение правил, соблюдение безопасности и устойчивое развитие строительства. Оно также обязательным действием для всех, кто намерен вести строительство или реконструкцию объектов недвижимости, и его наличие способствует укреплению прав и интересов всех сторон, задействованных в строительной деятельности.

 3. Разрешение на строительство – это юридический документ, выделяемый государственными органами власти, который обеспечивает правовое удостоверение разрешение на работу на запуск строительства, реконструктивные мероприятия, капитальный ремонт или разнообразные сорта строительства. Этот сертификат необходим для осуществления в практических целях различных строительных и ремонтных работ, и его отсутствие может спровоцировать серьезными юридическими и денежными последствиями.
  Зачем же нужно [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]разрешение на строительство в москве[/url]?
  Соблюдение законности и надзор. Разрешение на строительство объекта – это метод гарантирования соблюдения законодательства и стандартов в этапе строительства. Это предоставляет обеспечение соблюдение правил и стандартов.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]www.rns50.ru[/url]
  В итоге, генеральное разрешение на строительство представляет собой значимый способом, поддерживающим законность, охрану и устойчивое развитие строительной сферы. Оно дополнительно представляет собой обязательное мероприятием для всех, кто планирует заниматься строительством или реконструкцией недвижимости, и его наличие помогает укреплению прав и интересов всех сторон, участвующих в строительстве.

 4. Скоро возводимые здания: финансовая польза в каждом кирпиче!
  В современной реальности, где моменты – финансы, строения быстрого монтажа стали настоящим выходом для бизнеса. Эти прогрессивные сооружения обладают солидную надежность, финансовую экономию и быстрый монтаж, что позволяет им идеальным выбором для различных бизнес-проектов.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания цена[/url]
  1. Быстрое возведение: Секунды – определяющие финансовые ресурсы в деловой сфере, и сооружения моментального монтажа позволяют существенно сократить сроки строительства. Это особенно востребовано в моменты, когда требуется быстрый старт бизнеса и начать монетизацию.
  2. Финансовая эффективность: За счет усовершенствования производственных процессов элементов и сборки на месте, цена скоростроительных зданий часто уменьшается, по сравнению с традиционными строительными проектами. Это позволяет сэкономить средства и достичь большей доходности инвестиций.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]https://www.scholding.ru/[/url]
  В заключение, экспресс-конструкции – это оптимальное решение для проектов любого масштаба. Они обладают эффективное строительство, экономию средств и долговечность, что сделало их отличным выбором для деловых лиц, стремящихся оперативно начать предпринимательскую деятельность и получать деньги. Не упустите возможность сэкономить время и средства, лучшие скоростроительные строения для ваших будущих проектов!

 5. Экспресс-строения здания: коммерческая выгода в каждой составляющей!
  В современной сфере, где минуты – капитал, здания с высокой скоростью строительства стали настоящим спасением для коммерческой деятельности. Эти инновационные конструкции сочетают в себе высокую прочность, финансовую эффективность и быстрый монтаж, что обуславливает их лучшим выбором для бизнес-проектов разных масштабов.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания[/url]
  1. Скорость строительства: Время – это самый важный ресурс в коммерции, и скоростроительные конструкции обеспечивают значительное снижение времени строительства. Это особенно выгодно в условиях, когда срочно требуется начать бизнес и начать зарабатывать.
  2. Экономия средств: За счет улучшения производственных процедур элементов и сборки на объекте, расходы на скоростройки часто оказывается ниже, чем у традиционных строительных проектов. Это позволяет сэкономить средства и достичь большей доходности инвестиций.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]scholding.ru[/url]
  В заключение, сооружения быстрого монтажа – это первоклассное решение для предпринимательских задач. Они комбинируют в себе скорость строительства, экономию средств и устойчивость, что сделало их превосходным выбором для профессионалов, стремящихся оперативно начать предпринимательскую деятельность и получать деньги. Не упустите шанс экономии времени и денег, выбрав быстровозводимые здания для вашего следующего проекта!

 6. Моментально возводимые здания: экономический доход в каждом блоке!
  В современном мире, где часы – финансовые ресурсы, сооружения с быстрым монтажем стали истинным спасением для коммерческой деятельности. Эти новаторские строения объединяют в себе высокую прочность, экономичное использование ресурсов и скорость монтажа, что делает их отличным выбором для различных коммерческих проектов.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Построить быстровозводимое здание[/url]
  1. Быстрое возведение: Минуты – важнейший фактор в деловой сфере, и объекты быстрого монтажа позволяют существенно сократить время монтажа. Это особенно ценно в сценариях, когда необходимо оперативно начать предпринимательскую деятельность и начать получать доход.
  2. Экономия средств: За счет улучшения производственных процедур элементов и сборки на объекте, цена скоростроительных зданий часто приходит вниз, по сравнению с обычными строительными задачами. Это позволяет сэкономить средства и достичь более высокой инвестиционной доходности.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]www.scholding.ru[/url]
  В заключение, сооружения быстрого монтажа – это лучшее решение для проектов любого масштаба. Они сочетают в себе быстроту возведения, экономичность и надежные характеристики, что делает их отличным выбором для деловых лиц, активно нацеленных на скорый старт бизнеса и гарантировать прибыль. Не упустите шанс экономии времени и денег, оптимальные моментальные сооружения для вашего следующего начинания!

 7. Скоростроительные здания: прибыль для бизнеса в каждом кирпиче!
  В современной сфере, где моменты – финансы, объекты быстрого возвода стали решением, спасающим для коммерческой деятельности. Эти прогрессивные сооружения обладают высокую прочность, экономическую эффективность и ускоренную установку, что придает им способность превосходным выбором для бизнес-проектов разных масштабов.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания из металлоконструкций стоимость[/url]
  1. Быстрота монтажа: Моменты – наиважнейший аспект в деловой сфере, и объекты быстрого монтажа дают возможность значительно сократить время строительства. Это высоко оценивается в вариантах, когда актуально оперативно начать предпринимательство и начать прибыльное ведение бизнеса.
  2. Бюджетность: За счет совершенствования производственных процессов элементов и сборки на площадке, экономические затраты на моментальные строения часто приходит вниз, чем у традиционных строительных проектов. Это обеспечивает экономию средств и добиться более высокой доходности инвестиций.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]scholding.ru[/url]
  В заключение, быстровозводимые здания – это отличное решение для бизнес-проектов. Они включают в себя скорость строительства, бюджетность и твердость, что позволяет им первоклассным вариантом для предприятий, имеющих целью быстрый бизнес-старт и гарантировать прибыль. Не упустите шанс на сокращение времени и издержек, оптимальные моментальные сооружения для вашего следующего проекта!

 8. Наши мануфактуры предлагают вам альтернативу воплотить в жизнь ваши самые рискованные и оригинальные идеи в сфере домашнего дизайна. Мы занимаемся на изготовлении штор со складками под индивидуальный заказ, которые не только делают вашему жилищу неповторимый стиль, но и акцентируют вашу уникальность.

  Наши [url=https://tulpan-pmr.ru]горизонтальные жалюзи плиссе на окна[/url] – это симфония элегантности и практичности. Они формируют атмосферу, фильтруют освещение и поддерживают вашу приватность. Выберите материал, цвет и украшение, и мы с с радостью изготовим шторы, которые именно выделат стиль вашего оформления.

  Не задерживайтесь стандартными решениями. Вместе с нами, вы сможете разработать занавеси, которые будут гармонировать с вашим неповторимым вкусом. Доверьтесь нам, и ваш резиденция станет местом, где каждый деталь выражает вашу уникальность.
  Подробнее на [url=https://tulpan-pmr.ru]интернет-ресурсе sun-interio1.ru[/url].

  Закажите занавеси со складками у нас, и ваш дом преобразится в парк дизайна и удобства. Обращайтесь к нам, и мы содействуем вам реализовать в жизнь собственные фантазии о превосходном оформлении.
  Создайте свою собственную сагу интерьера с нами. Откройте мир перспектив с гардинами со складками под по заказу!

 9. Наши цехи предлагают вам возможность воплотить в жизнь ваши самые рискованные и креативные идеи в домене домашнего дизайна. Мы занимаемся на создании портьер плиссе под по индивидуальному заказу, которые не только подчеркивают вашему дому уникальный дизайн, но и подчеркивают вашу самобытность.

  Наши [url=https://tulpan-pmr.ru]жалюзи плиссе на окна[/url] – это симфония изысканности и практичности. Они сочетают комфорт, фильтруют люминесценцию и поддерживают вашу интимность. Выберите материал, гамму и декор, и мы с с радостью создадим текстильные панно, которые точно подчеркнут специфику вашего интерьера.

  Не задерживайтесь типовыми решениями. Вместе с нами, вы сможете разработать портьеры, которые будут гармонировать с вашим неповторимым вкусом. Доверьтесь нашей команде, и ваш жилище станет помещением, где всякий деталь говорит о вашу индивидуальность.
  Подробнее на [url=https://tulpan-pmr.ru]http://sun-interio1.ru[/url].

  Закажите текстильные панно со складками у нас, и ваш съемное жилье преобразится в сад дизайна и комфорта. Обращайтесь к нам, и мы содействуем вам воплотить в жизнь личные мечты о совершенном интерьере.
  Создайте свою личную повествование интерьера с нами. Откройте мир альтернатив с текстильными шторами со складками под заказ!

 10. Эффективное утепление наружных стен — комфорт и бюджетность в приватном недвижимости!
  Согласитесь, ваш коттедж заслуживает превосходного! Изоляция фасадов – не единственно решение для экономии на тепле, это вклад в благополучие и прочность вашего домовладения.
  ✨ Почему тепловая изоляция с нашей компанией?
  Искусство: Наши – профессионалы своего дела. Наша команда заботимся о всей, чтобы обеспечить вашему недвижимости идеальное воздухонепроницаемость.
  Стоимость услуги термоизоляции: Наша бригада ценим ваш бюджетные ограничения. [url=https://stroystandart-kirov.ru/]Утепление и обшивка дома стоимость[/url] – от 1350 руб./кв.м. Это вложение капитала в ваше комфортное будущее!
  Энергосбережение: Забудьте о потерях тепловой энергии! Наши не только сохраняют теплоту, но и дарят вашему дому новый уровень комфорта энергоэффективности.
  Создайте свой домашний уголок комфортным и элегантным!
  Подробнее на [url=https://stroystandart-kirov.ru/]n-dom.ru
  [/url]
  Не передавайте свой жилище на произвол судьбы. Доверьтесь профессионалам и создайте комфорт вместе с нами-профессионалами!

 11. Эффективное воздухонепроницаемость внешних стен — благополучие и бюджетность в жилом здании!
  Согласитесь, ваш домовладение заслуживает выдающегося! Теплосбережение наружных стен – не голос решение для сбережения на отопительных расходах, это инвестиция в комфорт и надежность вашего жилья.
  ? Почему теплоизоляция с специалистами?
  Опыт: Наши – квалифицированные. Мы все заботимся о каждой конкретной, чтобы обеспечить вашему недвижимости идеальное тепловая изоляция.
  Стоимость тепловой изоляции: Мы ценим ваш бюджетные ограничения. [url=https://stroystandart-kirov.ru/]Сколько стоит утепление стен снаружи[/url] – начиная от 1350 руб./кв.м. Это вложение денег в ваше уютное будущее!
  Энергоэффективность: Забудьте о потерях тепла! Наш метод не только сохраняют тепловую энергию, но и дарят вашему жилью новый уровень уюта энергоэффективности.
  Создайте свой домовладение тепловым и привлекательным!
  Подробнее на [url=https://stroystandart-kirov.ru/]https://stroystandart-kirov.ru
  [/url]
  Не покидайте свой жилье на волю случайности. Доверьтесь специалистам и создайте тепло вместе с нами-профессионалами!

 12. Забота о резиденции – это забота о удовлетворении. Утепление фасадов – это не только модный облик, но и обеспечение сохранения тепла в вашем уголке спокойствия. Профессионалы, наши мастера, предлагаем вам переделать ваш дом в идеальный уголок для проживания.
  Выполненные нами проекты – это не просто утепление, это искусство с каждым слоем. Мы стремимся к гармонии между формой и содержанием, чтобы ваше жилище превратилось не только уютным и стильным, но и изысканным.
  И самое важное – приемлемая цена! Мы уверены, что высококачественные услуги не должны быть неприемлемо дорогими. [url=https://ppu-prof.ru/]Утепление фасада стоимость работ за кв м[/url] начинается всего по цене от 1250 рублей за квадрат.
  Использование современных технологий и высококачественных материалов позволяют нам создавать теплоизоляцию, долговечную и надежную. Позабудьте о холоде стен и дополнительных затратах на отопление – наше утепление станет вашим надежным препятствием перед холодом.
  Подробнее на [url=https://ppu-prof.ru/]веб-сайте[/url]
  Не откладывайте на потом заботу о приятности в вашем доме. Обращайтесь к экспертам, и ваш дом преобразится настоящим архитектурным шедевром, которое принесет вам не только тепло. Вместе мы создадим дом, в котором вам будет по-настоящему удобно!

 13. Уважаемые Клиенты!
  Представляем вам новое концепцию в мире стилистики домашней обстановки – шторы плиссе. Если вы стремитесь к безупречности в всякой детали вашего дома, то эти сукна подберутся безупречным выходом для вас.
  Что делает шторы плиссе такими особенными? Они совмещают в себе грацию, действенность и применимость. Благодаря индивидуальной форме, прогрессивным материям, шторы плиссе идеально подходят к для какого угодно интерьера, будь то гостинка, дом, плита или офисное пространство.
  Закажите [url=https://tulpan-pmr.ru]шторы плиссе[/url] – оттворите уют и красивость в вашем доме!
  Чем привлекательны шторы плиссе для вас? Во-первых, их самобытный дизайн, который присоединяет к индивидуальность и вкус вашему внутреннему пространству. Вы можете отыскивать из разнообразных структур, оттенков и стилей, чтобы подчеркнуть отличительность вашего дома.
  Кроме того, шторы плиссе предлагают обширный набор функциональных вариантов. Они могут регулировать степень освещения в помещении, защищать от солнечных лучей, обеспечивать интимность и формировать уютную обстановку в вашем доме.
  Наш веб-сайт: [url=https://tulpan-pmr.ru]https://tulpan-pmr.ru[/url]
  Наша фирма поможем вам выбрать шторы плиссе, какие отлично гармонизируются с для вашего дизайна!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *