Доброволно плащане на осигуровки клас 3 във Великобритания

В зависимост от вашите обстоятелства, вие може да решите да попълните вашите национални осигуровки с доброволни вноски. Това може да стане в случай, че имате липсващи вноски във вашето осигуряване или не сте получавали National Insurance credits защото:

 • сте служител с ниски доходи
 • не работите и не сте пускали документи за получаване на помощи
 • работите като самонаето лице, но не правите вноски за осигуровки поради ниска печалба
 • живеете извън Великобритания.

Това, че имате пропуски в осигурителните вноски означава, че няма да имате достатъчно години с осигуровки (qualifying years), за да получавате държавна пенсия. В някои случаи може да имате възможност да си плащате доброволно вноски, за да попълните пропуски.

Проверете дали имате пропуски в осигуряването

За да го направите, трябва да си изискате запис за историята на вашите осигуровки. За целта, последвайте линка. В резултата не се появява сумата, която ще получавате като пенсия. Записите са до началото на настоящата данъчна година.

За да влезете в системата, ще са ви нужни данните от регистрацията ви в Government Gateway. Това са данните, които сте получили, когато сте правили своят акаунт за влизане онлайн в системата на HMRC.

Ще получите и информация дали имате право да платите доброволни осигурителни вноски, за да попълните липсващите и колко ще ви струва това.

Също така може да имате право да получавате National Insurance credits, ако получавате помощи, защото не можете да работите, временно не работите или се грижите за някого през цялото време.

Ако мислите, че записите за осигуровките ви са грешни, трябва да се свържете с данъчните служби.

За да получите помощ или съвет, трябва да се свържете с Future Pension Centre, от където могат да ви дадат и информация за състоянието на вашето пенсионно осигуряване към момента. Можете да потърсите и съвет чрез сайта на https://www.moneyadviceservice.org.uk преди да вземете решение за внасяне на допълнителни вноски.

За да решите дали да внасяте доброволни вноски за вашето осигуряване, трябва да имате предвид следните неща:

 • да прецените дали сте близо до пенсионната възраст и дали ще имате достатъчно квалификационни години, за да получавате пълният размер на държавната пенсия
 • да знаете, че няма шанс да съберете достатъчно квалификационни години
 • да знаете, че като самонаето лице не сте плащали осигуровки заради ниско ниво на печалба или живеете извън Великобритания, но искате да се квалифицирате за някои видове помощи, включително пенсия.

Самонаети лица със специфични професии

Някои хора не плащат осигуровки клас 2, но те могат да плащат доброволни осигурителни вноски. Това са:

 • проверяващи, модератори, обсерватори и хора, които съставят въпроси по изпити
 • хора, които управляват бизнес, включващ земя или собственост
 • проповедници, които не получават заплата или стипендия
 • хора, които правят инвестиции за себе си или околните, но не за бизнес цели, и не получават възнаграждение или комисионни

Право на плащане

За да плащате доброволно осигуряване, вие трябва да имате право на това. Обикновено имате право да заплатите доброволни вноски за липса на платени осигуровки за последните 6 години, а понякога и за по-стари периоди, в зависимост от възрастта ви. Това се отнася за мъжете, родени преди 6 април 1950 или цените родени преди 6 октомври 1952 година.

Следната таблица обяснява кой има право да плати добровлни осигурителни вноски:

ситуация клас
Служител, който заработва под £113 седмично и няма право на национални осигурителни кредити клас 3
Самонаето лице с доход под £6,025 клас 2 или клас 3
Служител и самонаето лице с ниски доходи При този случай трябва да се свържете с данъчните служби
Самонаето лице като изпитател, служител на вярата или инвеститор в земя или имущество без собствена облага клас 2 или клас 3
Ако живеете и работите извън Великобритания клас 2 – само ако сте работили във Великобритания точно преди да излезете, и преди това сте живели 3 години непрекъснато и сте плащали осигуровките си
Ако живеете извън Великобритания, но не работите клас 3 – но само ако в даден момента сте живели във Великобритания за 3 години последователно или сте плащали осигуровките си
Неработещ, който не получава помощи клас 3
Женена жена или вдовица, която е престанала да плаща намалена такса клас 3

Нямате право да плащате доброволни вноски, ако:

 • ако имате право да получавате национални осигурителни кредити (например получавате помощи поради факта, че сте болен или безработен)
 • ако сте женена жена или вдовица, която плаща намалени вноски (до април 1977 женените жени имаха право да изберат да внасят намалени вноски за своето осигуряване).

Ако сте достигнали пенсионна възраст, можете да плащате доброволни осигурителни вноски, за да попълните невнесени вноски.

Таксата за осигуровки за данъчната 2017-2018 година са съответно 2,85 паунда седмично за клас 2 и 14,25 паунда седмично за клас 3 (доброволно осигуряване).

Когато правите вноските си, обикновено плащате установената сума, но понякога, когато плащате клас 2 за предната или клас 3 за предходните две години, вие плащате оригиналните такси.

Ако сте мъж, роден след 5 април 1951 или жена, родена след 5 април 1953 година, ще плащате различна сума, ако плащате вноски до 5 април 2019, с които да покриете плащания за пропуски, направени между април 2006 и април 2016 година.

Например:

състояние Какво ви покрива Таксата, която плащате до 5 април  2019
Клас 2 Пропуски между 6 април 2006 и 5 април 2011 £2.65 седмично
Клас 2 Пропуски между 6 април 2011 и 5 април 2016 такса, според годината, за която плащате
Клас 3 Пропуски между 6 април 2006 and 5 април 2010 £13.25 седмично
Клас 3 Пропуски между 6 април 2010 and 5 април 2016 такса, според годината, за която плащате

Крайният срок за плащане обикновено е 5 април, като можете да плащате обикновено за пропуснати вноски до 6 години назад.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *