Държавна пенсия във Великобритания

Държавната пенсия е финансова облага, от която повечето хора могат да се възползват при достигане на определената за това възраст. Можете да разберете лично за себе си кога е вашата пенсионна възраст със следния калкулатор.

Пенсионната възраст за жени, родени преди 6 април 1950 година е 60 години, а мъжете, родени преди тази дата се пенсионират на 65 години. За родените жени след тази дата, но преди 6 декември 1953 година, пенсионната възраст е между 60 и 65, в зависимост от датата на раждане, а за мъжете, родени в този период възрастта е отново 65 години. За родените в периода 6 декември 1953 – 6 април 1978 жени, пенсионната възраст е между 65 и 68 години за жените и за мъжете, а за всички, родени след 6 април 1978 година, пенсионната възраст е 68 години.

А дали имате право на пенсия зависи от вашите плащания за национално осигуряване.

За да получавате пенсия не е нужно да спирате да работите. Вашата заработка не оказва влияние върху сумата, която получавате като пенсия, но сумата, която плащате за данъци, може да се увеличи, понеже пенсията подлежи на облагане с данък.

Можете да изберете кога да получавате пенсията си. Това може да стане, когато достигнете пенсионната си възраст или по-късно. Ако оставите получаването на държавна пенсия за по-късен етап от живота ви, ще получите допълнително пенсия, когато го направите. Можете да изберете да получавате сумата допълнително към пенсията ви или да я вземете наведнъж.

Увеличаване на сумата заради някой, който зависи от вас финансово

След 6 април 2010 вече не е възможно да получавате допълнителна сума за някой, който зависи от вас финансово (съпруг, съпруга, партньор). Ако вече сте били одобрени за получаването на допълнителна сума поради тази причина до 5 април 2010 година, вие ще продължите да се възползвате от това си право, докато отговаряте на критериите за получаването й или до 5 април 2020 година.

Ако сте пуснали документи за пенсия преди 5 април 2003, може да имате право на увеличение заради вашите деца. Можете да продължите да получавате това увеличение, докато получавате Child Benefit. Ако сте пуснали документи за пенсия след 5 април 2003 година, вие няма д можете да получите увеличение за децата си. вместо това трябва да подадете документи за получаване на Child Tax Credit.

Ако излизате извън страната

Ако заминавате да живеете извън страната, все пак можете д получавате вашата държавна пенсия. В някои страни, включително всички държави от Европейското икономическо пространство, имате право на същото годишно увеличение на пенсията, което ще ви бъде изплащано и ако живеете във Великобритания. В други страни вашата пенсия може да не подлежи на увеличение.

В случай, че отивате да живеете извън страната, трябва да предупредите пенсионните служби, като им се обадите на телефон 0191 218 7777 (текстофон 0191 218 7280).

13 Comments to “Държавна пенсия във Великобритания”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *