Заплащане

В Обединеното кралство, повечето хора навършили 16 години имат право да работят, като за труда си получават заплащане, чийто минимум е установен от държавата. Минималното заплащане е за работен час, така, че няма значение дали сте на почасова работа, на пълен работен ден, дали сте временно назначени или за постоянно и т.н.

Работници, които са изключение и може да не получават минимално заплащане са:

 • Хора, под 16 годишна възраст;
 • Някои чираци;
 • Прислуга или бавачки, които живеят със семейството и не плащат за храна и преспиване;
 • Самонаетите лица;
 • Членове на въоръжените сили;
 • Доброволци;
 • Някои стажанти по правителствени програми.

Минимални суми за заплащане на час

Минималното заплащане на час се определя от държавата, като всяка година може да се промени. Отдолу ще прочетете ставките за 2012 година, като те са актуални и в момента на писане на статията – Март 2013 година. Ако искате да видите актуалните суми, може да го направите на този сайт.

Минималните суми зависят от възрастта на хората, като според това съществуват 4 групи:

 • За лица на и над 21 годишна възраст – 6,19GBP на час;
 • За лица от 18 до 20 години – 4,98GBP на час;
 • За лица под 18 години – 3,68GBP на час;
 • За стажанти под 19 години или стажанти, на които им е първа година – 2,65GBP на час, като след първата година стаж, за тях вече важи ставка според това на каква възраст са.

Ако не получавате минималното заплащане

Ако не получавате минималното заплащане, а според вас имате право на него, трябва да поискате обяснение от вашия работодател. Ако работодателят ви не иска да обсъди това с вас или няма как да достигнете до него, може да се обадите на National Minimum Wage Helpline на номер 0845 600 0678 и да потърсите помощ или да съвет.

Ако вашият работодател е на ясно с това, че вие не получавате минималното заплащане, но все пак не иска да ви го осигури, може да се обърнете към National Minimum Wage Helpline. Те могат да ви съдействат за провеждането на разследване дали работодателят ви наистина не изплаща на работниците си минималната сума. Ако се опасявате, че работодателят ви може да научи, че вие сте се обадили, когато се обадите просто кажете, че искате да останете анонимни и вашата анонимност ще бъде гарантирана. В някои случаи анонимността е за предпочитане, защото след като научат, някои работодатели започват да се държат грубо и нечестно спрямо вас и дори да ви отправят заплахи.

Работодателят ви не може да ви накара насилствено да се съгласите на по-ниско от минималното заплащане. Ако се опита да ви убеди или накара да подпишете договор, в който пише, че ще получавате по-ниски суми от минималните, не се съгласявайте. Този договор няма законна тежест.

Заплащане на селскостопански работници

Работниците в селското стопанство имат право на твърдо заплащане на час, според това на каква възраст са те. При тях има фиксирана величина за стандартното, както и за допълнителното заплащане. Ако вие се смятате за селскостопански работник и искате да получите повече информация за заплащането, което трябва да получавате или да потърсите помощ, може да се обадите на номер 0845 000 0134 ( за Англия и Уелс).

Удръжки

По закон, работодателят ви има право само на определени удръжки от вашата заплата. Има определени правила относно целите, заради които  ви се удържат пари. В повечето случаи, работодателят може да направи законна удръжка от заплатата ви, ако удръжката е:

 • Изискана по закон, като например удръжка за данъци или за осигуровки;
 • Разрешена в договора ви, което значи, че в договора ви трябва да има клауза, която да позволява определена удръжка. За да бъде направена законно удръжката, трябва да ви се връчи копие от договора с клаузата на него и чак тогава да бъде извършена удръжката;
 • Ако сте дали писмено съгласие за удръжката, преди да бъде направена.

За работниците в магазини е незаконно работодателят да им удържа повече от 10% от заплатата, ако удръжката е за покриване на стокови или парични загуби.

Има още някои удръжки, които работодателят може да направи:

 • Ако ви е било платено повече, отколкото е необходимо;
 • Ако сте взели участие в промишлена акция;
 • Удръжка направена по силата на законна заповед.

Кое се счита за заплащане?

Когато се чудите от кое има право да прави удръжка вашият работодател, трябва да знаете кое се счита за заплащане.

За заплата се броят следните приходи:

 • Нормалното заплащане, включително такси , бонуси и комисионни;
 • Платен отпуск;
 • Заплащане, разрешено от служебния трибунал;
 • Законни заплащания;
 • Законен платен болничен;
 • Законно майчинство, бащинство или платен отпуск за осиновяване.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *