Застраховка на бизнес

Застраховка на бизнесКой има нужда от бизнес застраховка?

–          Дружествата с ограничена отговорност (LTD);

–          Партньорствата с ограничена отговорност (LLP);

–          Съдружията (напр. адвокатска кантора, стоматологична клиника и т.н.);

–          Самонаетите лица със собствен бизнес.

 

Защо бизнесът има нужда от застраховка?

–          За защита на собствеността. Когато един или повече от собствениците на бизнеса починат или заболеят от тежка болест, бизнесът ще претърпи загуби. Останалите партньори или съсобственици трябва да продължат да го управляват, както обикновено, но освен това те трябва и да намерят пари, за да изкупят дела (акциите) на починалото/заболялото лице7-а. Това ще помогне собствеността на бизнеса да бъде защитена и в него да не навлизат непознати хора.

–          За защита на ключови фигури в бизнеса, ако те заболеят тежко или починат. Това са хората, които носят свежите идеи на бизнеса, помагат да се развива, имат специфични умения, връзки с клиентите или се грижат изцяло за работата. Когато тези ключови фигури трябва да се заменят, за да оперира правилно бизнесът, това означава допълнителна инвестиция за обучение и наемане на нови кадри.

–          За защита на заемите, печалбите, придобивките и длъжностите свързани с бизнеса. Собствениците или партньорите в повечето случаи теглят заеми, за да направят и развият бизнеса. Купуват офиси, складове и други придобивки, за да оперира той. Всичко това, заедно с допълнителни фактори, трябва да бъде защитено.

 

Кои са собствениците на бизнеса?

–          Директори;

–          Акционери;

–          Съдружници/партньори;

–          Самонаети лица.

 

Кои са ключовите фигури в един бизнес?

–          Собствениците/основателите;

–          Мениджърите на отдели;

–          Изпълнителният директор;

–          Главният счетоводител;

–          Продуктовите дизайнери;

–          Продуктовите мениджъри;

–          Специалистите;

–          Техниците.

 

Какво представляват бизнес заемите и защо е важно да са защитени?

Бизнес заемите са необходими, за да стартирането и развитието на даден бизнес. Те могат да бъдат както на името на собственика, така и на фирмата. Тяхната защита е важна, защото при евентуални финансови затруднения и невъзможност за погасяването им, без защита бизнесът може да фалира.

 

От застраховка на каква стойност има нужда един бизнес?

Това зависи от бизнеса и неговите нужди.

Всяка ключова фигура трябва да е застрахована до 10 или 20 пъти годишната й заплата или до 1,5 милиона паунда.

Самият бизнес трябва да се застрахова на около 2 или 3 пъти годишните му печалби или 5-6 пъти от годишния оборот.

Към застраховката трябва да се прибави и приблизителната сума за смяна на директора или друга ключова фигура, която се изчислява, като се сметнат разходите за търсене, наемане и обучение на нов кадър. Обикновено сумата е до 20 пъти годишната нетна заплата на директора или ключовата фигура.

 

Предимства на бизнес застраховката

–          Позволява бизнесът да оперира гладко и без проблеми;

–          Изплаща се от самия бизнес;

–          Приема се като бизнес разход;

–          Данъчно ефективна е;

–          Не струва нищо на директорите или ключовите фигури;

–          Няма допълнителни такси за подобни застраховки.

 

Източник: www.Chikov.com

29 Comments to “Застраховка на бизнес”

 1. Быстромонтируемые строения – это актуальные сооружения, которые отличаются громадной скоростью строительства и мобильностью. Они представляют собой здания, образующиеся из эскизно изготовленных элементов или же блоков, которые имеют возможность быть скоро установлены на месте застройки.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija.ru/]Быстровозводимые здания цена под ключ[/url] отличаются податливостью а также адаптируемостью, что дозволяет легко менять а также адаптировать их в соответствии с запросами заказчика. Это экономически эффективное а также экологически стойкое решение, которое в крайние годы приобрело широкое распространение.

 2. Разрешение на строительство – это правительственный документ, выдающийся компетентными органами власти, который предоставляет право правовое обоснование разрешение на деятельность на запуск строительных работ, реконструктивные мероприятия, основной реновационный или разные варианты строительных процессов. Этот уведомление необходим для проведения в большинстве случаев любых строительных и ремонтных работ, и его отсутствие может провести к важными юридическими и финансовыми результатами.
  Зачем же нужно [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]какие документы для получения разрешения на строительства[/url]?
  Соблюдение законности и надзор. Разрешение на строительство и монтаж – это метод обеспечения соблюдения нормативов и законов в этапе постройки. Удостоверение предоставляет обеспечение выполнение правил и норм.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]rns50.ru/[/url]
  В финальном исходе, разрешение на строительство и реконструкцию представляет собой значимый средством, предоставляющим выполнение правил и стандартов, собственную безопасность и устойчивое развитие стройки. Оно также представляет собой обязательное ходом для всех, кто собирается осуществлять строительство или модернизацию объектов недвижимости, и присутствие способствует укреплению прав и интересов всех сторон, заинтересованных в строительной деятельности.

 3. Разрешение на строительство – это правовой документ, предоставляемый государственными органами власти, который обеспечивает правовое позволение на инициацию строительных операций, реконструкцию, капитальный ремонт или дополнительные виды строительных операций. Этот сертификат необходим для выполнения практически различных строительных и ремонтных работ, и его отсутствие может вызвать важным юридическими и финансовыми последствиями.
  Зачем же нужно [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]разрешение на строительство сельское поселение[/url]?
  Правовая основа и надзор. Генеральное разрешение на строительство – это механизм поддержания соблюдения законов и нормативов в этапе эрекции. Позволение дает гарантийное выполнение норм и законов.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]rns50.ru/[/url]
  В финальном исходе, генеральное разрешение на строительство представляет собой фундаментальный инструментом, ассигновывающим правовую основу, охрану и устойчивое развитие строительной деятельности. Оно кроме того представляет собой обязательное ходом для всех, кто собирается осуществлять строительство или модернизацию объектов недвижимости, и его наличие способствует укреплению прав и интересов всех сторон, принимающих участие в строительной деятельности.

 4. Скоро возводимые здания: финансовая польза в каждом строительном блоке!
  В современной реальности, где время имеет значение, экспресс-конструкции стали реальным спасением для компаний. Эти современные конструкции обладают устойчивость, экономичность и скорость монтажа, что делает их оптимальным решением для разных коммерческих начинаний.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Проект быстровозводимого здания цена[/url]
  1. Быстрое возведение: Часы – ключевой момент в предпринимательстве, и сооружения моментального монтажа способствуют значительному сокращению сроков возведения. Это высоко оценивается в постановках, когда требуется быстрый старт бизнеса и начать прибыльное ведение бизнеса.
  2. Экономия средств: За счет совершенствования производственных операций по изготовлению элементов и монтажу на площадке, расходы на скоростройки часто бывает ниже, по сравнению с обычными строительными задачами. Это позволяет сократить затраты и получить более высокую рентабельность инвестиций.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]https://scholding.ru/[/url]
  В заключение, скоро возводимые строения – это отличное решение для проектов любого масштаба. Они обладают скорость строительства, экономичность и устойчивость, что придает им способность идеальным выбором для предприятий, готовых к мгновенному началу бизнеса и извлекать прибыль. Не упустите возможность получить выгоду в виде сэкономленного времени и денег, наилучшие объекты быстрого возвода для вашего следующего проекта!

 5. Быстромонтажные здания: финансовая выгода в каждой составляющей!
  В сегодняшнем обществе, где моменты – финансы, скоростройки стали реальным спасением для экономической сферы. Эти современные объекты объединяют в себе устойчивость, финансовую экономию и скорость монтажа, что позволяет им превосходным выбором для коммерческих мероприятий.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Стоимость постройки быстровозводимого здания[/url]
  1. Быстрота монтажа: Часы – ключевой момент в коммерции, и быстровозводимые здания позволяют существенно сократить сроки строительства. Это особенно выгодно в постановках, когда срочно требуется начать бизнес и начать извлекать прибыль.
  2. Экономия: За счет совершенствования производственных операций по изготовлению элементов и монтажу на площадке, цена скоростроительных зданий часто бывает ниже, по отношению к обычным строительным проектам. Это предоставляет шанс сократить издержки и обеспечить более высокий доход с инвестиций.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]https://scholding.ru/[/url]
  В заключение, сооружения быстрого монтажа – это первоклассное решение для коммерческих задач. Они комбинируют в себе молниеносную установку, бюджетность и долговечность, что сделало их наилучшим вариантом для деловых лиц, имеющих целью быстрый бизнес-старт и гарантировать прибыль. Не упустите возможность получить выгоду в виде сэкономленного времени и денег, выбрав быстровозводимые здания для вашего следующего проекта!

 6. Скоростроительные здания: коммерческий результат в каждой составляющей!
  В сегодняшнем обществе, где минуты – капитал, здания с высокой скоростью строительства стали решением, спасающим для компаний. Эти инновационные конструкции обладают твердость, эффективное расходование средств и быстрый монтаж, что сделало их наилучшим вариантом для различных бизнес-проектов.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания[/url]
  1. Молниеносное строительство: Время – это самый важный ресурс в предпринимательстве, и сооружения моментального монтажа позволяют существенно сократить сроки строительства. Это значительно ценится в сценариях, когда необходимо оперативно начать предпринимательскую деятельность и начать извлекать прибыль.
  2. Финансовая экономия: За счет усовершенствования производственных процессов элементов и сборки на месте, финансовые издержки на быстровозводимые объекты часто остается меньше, по сравнению с обычными строительными задачами. Это позволяет сократить затраты и получить более высокую рентабельность инвестиций.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]https://www.scholding.ru[/url]
  В заключение, объекты быстрого возвода – это лучшее решение для предпринимательских задач. Они обладают скорость строительства, экономическую эффективность и высокую прочность, что дает им возможность превосходным выбором для компаний, стремящихся оперативно начать предпринимательскую деятельность и получать деньги. Не упустите шанс экономии времени и денег, идеальные сооружения быстрого монтажа для вашего следующего начинания!

 7. Моментально возводимые здания: коммерческий результат в каждой составляющей!
  В современной реальности, где время – деньги, здания с высокой скоростью строительства стали настоящим выходом для коммерции. Эти инновационные конструкции комбинируют в себе устойчивость, экономичность и молниеносную установку, что придает им способность отличным выбором для различных коммерческих проектов.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Строительство быстровозводимых зданий из металлоконструкций цена[/url]
  1. Скорость строительства: Секунды – самое ценное в коммерции, и объекты быстрого монтажа обеспечивают существенное уменьшение сроков стройки. Это высоко оценивается в условиях, когда актуально оперативно начать предпринимательство и начать монетизацию.
  2. Экономия: За счет совершенствования производственных операций по изготовлению элементов и монтажу на площадке, экономические затраты на моментальные строения часто приходит вниз, по отношению к традиционным строительным проектам. Это позволяет получить большую финансовую выгоду и достичь более высокой инвестиционной доходности.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]https://scholding.ru[/url]
  В заключение, моментальные сооружения – это идеальное решение для коммерческих проектов. Они сочетают в себе скорость строительства, бюджетность и надежные характеристики, что сделало их первоклассным вариантом для предпринимательских начинаний, желающих быстро начать вести бизнес и получать доход. Не упустите шанс на сокращение времени и издержек, превосходные экспресс-конструкции для вашего следующего проекта!

 8. Наши ателье предлагают вам возможность воплотить в жизнь ваши самые смелые и оригинальные идеи в сфере домашнего дизайна. Мы специализируемся на производстве штор со складками под по вашему заказу, которые не только придают вашему резиденции особенный дизайн, но и акцентируют вашу уникальность.

  Наши [url=https://tulpan-pmr.ru]шторы плиссе на пластиковые окна[/url] – это соединение роскоши и функциональности. Они формируют гармонию, очищают сияние и сохраняют вашу приватность. Выберите материал, оттенок и украшение, и мы с с радостью разработаем гардины, которые точно подчеркнут стиль вашего декорирования.

  Не сдерживайтесь обычными решениями. Вместе с нами, вы сможете разработать портьеры, которые будут сочетаться с вашим неповторимым предпочтением. Доверьтесь нашей команде, и ваш жилище станет местом, где всякий компонент выражает вашу индивидуальность.
  Подробнее на [url=https://tulpan-pmr.ru]sun-interio1.ru[/url].

  Закажите текстильные шторы со складками у нас, и ваш дом преобразится в оазис дизайна и удобства. Обращайтесь к нам, и мы поможем вам реализовать в жизнь ваши фантазии о совершенном внутреннем дизайне.
  Создайте свою собственную сказку оформления с нами. Откройте мир возможностей с занавесями плиссированными под индивидуальный заказ!

 9. Наши мастерские предлагают вам альтернативу воплотить в жизнь ваши наиболее дерзкие и новаторские идеи в сфере внутреннего дизайна. Мы практикуем на производстве штор со складками под по заказу, которые не только делают вашему жилищу индивидуальный образ, но и подсвечивают вашу уникальность.

  Наши [url=https://tulpan-pmr.ru]шторы плиссе[/url] – это симфония изящества и употребительности. Они делают комфорт, фильтруют свет и соблюдают вашу личное пространство. Выберите ткань, тон и отделка, и мы с с удовольствием сформируем текстильные шторы, которые именно подчеркнут природу вашего интерьера.

  Не стесняйтесь стандартными решениями. Вместе с нами, вы будете способны разработать текстильные занавеси, которые будут гармонировать с вашим оригинальным вкусом. Доверьтесь нашей бригаде, и ваш съемное жилье станет территорией, где каждый часть проявляет вашу индивидуальность.
  Подробнее на [url=https://tulpan-pmr.ru]www.sun-interio1.ru[/url].

  Закажите портьеры со складками у нас, и ваш жилище преобразится в оазис дизайна и комфорта. Обращайтесь к нам, и мы поможем вам воплотить в жизнь ваши фантазии о совершенном интерьере.
  Создайте свою собственную историю интерьера с нами. Откройте мир возможностей с занавесями со складками под по индивидуальному заказу!

 10. Эффективное тепловая изоляция фасадов — уют и экономическая эффективность в личном коттедже!
  Согласитесь, ваш домовладение заслуживает отличного! Термоизоляция внешних стен – не единственно решение для сбережения на отопительных расходах, это вложение средств в удобство и долговечность вашего здания.
  ? Почему теплоизоляция с нами-мастерами?
  Опыт: Наша команда – квалифицированные специалисты. Наш коллектив заботимся о каждой, чтобы обеспечить вашему жилищу идеальное тепловая изоляция.
  Затраты тепловой изоляции: Мы все ценим ваш бюджетные возможности. [url=https://stroystandart-kirov.ru/]Утепление загородного дома снаружи цены[/url] – от 1350 руб./кв.м. Это инвестиция в ваше уютное будущее!
  Энергосберегающие меры: Забудьте о потерях тепла! Наш метод не только сохраняют тепло, но и дарят вашему недвижимости новый уровень комфорта энергоэффективности.
  Оформите свой домашнюю обстановку тепловым и привлекательным!
  Подробнее на [url=https://stroystandart-kirov.ru/]http://stroystandart-kirov.ru/
  [/url]
  Не предоставляйте свой недвижимость на произвол судьбы. Доверьтесь нам-профессионалам и создайте комфорт вместе с нами!

 11. Забота о домашнем пространстве – это забота о удовлетворении. Термомодернизация фасадов – это не только модный облик, но и гарантия сохранения тепла в вашем уголке спокойствия. Наша команда, группа специалистов, предлагаем вам преобразить ваше жилище в прекрасное место для жизни.
  Выполненные нами проекты – это не просто утепление, это творческий подход к каждому деталю. Мы добиваемся идеальному балансу между стилем и полезностью, чтобы ваше жилище превратилось не только пригодным для жизни, но и изысканным.
  И самое главное – доступная стоимость! Мы уверены, что высококачественные услуги не должны быть сверхдорогими. [url=https://ppu-prof.ru/]Утепление стен снаружи услуги[/url] начинается всего начиная с 1250 рублей за квадрат.
  Использование современных технологий и высококачественных материалов позволяют нам создавать теплоизоляцию, долговечную и надежную. Позабудьте о проблеме холодных стен и избегайте дополнительных расходов на отопление – наше утепление станет вашим надежной защитой от холода.
  Подробнее на [url=https://ppu-prof.ru/]www.ppu-prof.ru[/url]
  Не откладывайте на потом заботу о счастье в вашем уголке. Обращайтесь к квалифицированным специалистам, и ваш дом станет настоящим архитектурным искусством, которое принесет вам не только тепло. Вместе мы создадим жилище, в котором вам будет по-настоящему уютно!

 12. Уважаемые Знакомые!
  Представляем вам новое слово в мире стилистики домашней обстановки – шторы плиссе. Если вы аспирируете к великолепию в всякой части вашего дома, то эти перила станут безупречным выходом для вас.
  Что делает шторы плиссе таковыми необычными? Они сочетают в себе в себе лоск, функциональность и полезность. Благодаря специальной формации, прогрессивным материалам, шторы плиссе идеально гармонизируются с для какова угодно интерьера, будь то хата, ложа, кухня или трудовое поляна.
  Закажите [url=https://tulpan-pmr.ru]шторы плиссе[/url] – оттворите уют и красивость в вашем доме!
  Чем завлекают шторы плиссе для вас? Во-первых, их уникальный дизайн, который дополняет привлекательность и элегантность вашему декору. Вы можете подобрать из разнообразных текстур, расцветок и подходов, чтобы подчеркнуть уникальность вашего дома.
  Кроме того, шторы плиссе предлагают обширный арсенал эксплуатационных возможностей. Они могут управлять степень света в пространстве, оберегать от солнечного света, предоставлять секретность и формировать уютную обстановку в вашем доме.
  Наш сайт: [url=https://tulpan-pmr.ru]www.tulpan-pmr.ru[/url]
  Мы поддержим вам выбрать шторы плиссе, какие безупречно подойдутся для вашего интерьера!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *