Защо да правим проучване на пазара?

Проучването на пазара може да направи бизнеса ви по-доходен.

Проучването на пазара е събиране и анализиране на информация за клиентите, конкуренцията и ефективността на маркетинговите програми.

Докато проучването на пазара е от решаващо значение за стартиращите фирми, то е необходимо и за установените такива, за да могат да подобрят своята доходност. Това е точна информация за състоянието на пазара и конкуренцията, което позволява съставяне на успешен маркетингов план.

Обикновено предприемачите с новосъздадени фирми правят проучване на пазара за да установят какъв ще бъде успеха на новата фирма. По този начин те установяват дали дадена услуга или продукт са търсени и по какъв начин се предлагат. Могат да си направят равносметка за това каква би била печалбата на фирмата, как биха предлагали продукта по-ефективно и дали има добра възвращаемост на средствата.

С проучването на пазара се вижда дали има интерес към предлагания продукт или услуга и какви са нуждите на потребителите. Може да се установи къде ще се предлага продукта или услугата и да се открият нови пазари.

Установява се каква е пазарната среда, как се променя продукта или услугата в съответствие с нуждите на потребителите и може да се създаде стратегия как ефективно да се наложи новата марка на пазара.

biz-1Проучването на пазара създава условия за оптимален пласмент на продукта или услугата – кога, къде и как да се предоставя на клиента. Това води и до по-добро обслужване и развиване на стратегии за справяне с конкуренцията, посредством различни начини за привличане на клиентите – цена, качество, реклама, абонамент.

Как се провежда едно добро проучване на пазара?

Има различни начини за проучване на пазара. Може да се направи въпросник, на който хората да отговарят, различни кампании, да се раздават листовки, които после да се изпращат към пощата на фирмата, уеб проучване, да се правят представяния на места, на които се събират много хора и да се търси директно мнението на клиентите, да се раздават мострени комплекти с въпросник за попълване, да се представя продукта на обществени места и да се следи за мнението на хората.

Обикновено фирмите наемат компании, които се занимават с проучване на пазара, но при положение, че фирмата е малка, собствениците могат да направят проучването сами. Понякога проучването на пазара става и толкова естествено, че самите собственици при стартиране на фирмата си вече знаят как да подходят за успешен старт.

16 Comments to “Защо да правим проучване на пазара?”

  1. Al tomar fotografías con un teléfono móvil o una tableta, debe activar la función de servicio de posicionamiento GPS del dispositivo; de lo contrario, no se podrá posicionar el teléfono móvil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *