За какво служат психометричните тестове при подбор на персонал?

За разлика от повечето упражнения, психометричните тестове не изискват правилни отговори. Но отговорите трябва да са дадени честно.

Какво е психометричен тест?  Това е вид тест, който помага на интервюиращите да разберат какви са личните умения на всеки кандидат, каква личност е и какви знания притежава. Теста най-често се прави в предварителния етап на набиране на кандидати за работа. Резултатите от тези тестове са обективни и със силни индикатори за това как отделния кандидат би се справил с работата. Това ги прави много популярен.

40В повечето случаи психометричните тестове се правят онлайн, но на места се предлагат и на хартия. Повечето от тях са с определено време за решаване.

Типове психометрични тестове

Има два основни типа психометрични тестове – личностен и за умения. Теста за личността разкрива вашите интереси, ценности и мотивация, както и анализира това как вашият характер би си паснал с ролята на работата, за която кандидатствате. Те анализират вашите емоции, поведение и отношение към околните в различни ситуации.

Тестовете за умения (пригодност) разкриват вашите когнитивни способности, като определят дали имате правилните умения, необходими за да се справите в работата. Обикновено при тях имате около минута да отговорите на въпрос с няколко възможни отговора. Вашата интелигентност и уменията, които притежавате, са сравнявани със стандартните такива за дадената позиция. Обикновено включват:

  • схематично разсъждение
  • проверка на грешките
  • математическо разбиране
  • пространствено мислене
  • вербално разсъждение

Психометричния тест за личността отнема около 15 минути, за да се реши онлайн, а въпросите, които са включени са между 50 и 200.

Обикновено ви се дават различни ситуации, с различни действия за разрешаването им, от които вие трябва да изберете до колко сте съгласни с тези действия по скала със стойности от едно до 5 или 7. При този тест няма грешен отговор – ограниченото време, което имате за да дадете отговор, ви прави честни.

testКогато се явявате на такъв тест, вие трябва да го решавате на тихо и спокойно място, да четете инструкциите внимателно и да обръщате внимание на това, какво точно се изисква от вас. Освен това трябва да се владеете добре и да останете спокоен до края, да работите точно, пропускайки всеки един въпрос, който не разбирате. Трябва да сте честни в отговорите си, без да се опитвате да отгатнете кой точно е верният / най-подходящият отговор.

Тестовете за абстрактно мислене са фини индикатори за вашата способност да научавате нови неща бързо. Те отмерват вашата способност да идентифицирате правилата и да ги прилагате в нова ситуация и определят колко добре ги прилагате в тази ситуация. Най-често тестовете включват поредица от картинки, всяка напълно различна. Изпитваният трябва да избере друга картинка от няколко предложения, която да допълни серията. Обикновено това са тестове, които се правят при избор на IT специалисти и инженери.

Тест за проверка на грешките – тези тестове показват колко бързо и вярно можете да засечете грешките и се правят обикновено при избора на чиновнически работни места, както и за служители, които въвеждат данни.

Тест за математическо мислене се използва за да се добие представа за вашите математически умения, разчитане на графики, диаграми, статистически данни. Те дават представа как се справяте с цифрите,а понякога може да ви се наложи да решавате задачи, които определят нивото на вашите умения за работа с цени, тенденции, съотношения, проценти и конвертиране на валута.

Тестовете за пространствено мислене са, за да се определи вашата способност да възприемате, конструирате и манипулирате с различни форми. По време на теста може да има задача, според която трябва да обърнете, завъртите и съедините различни обекти. Алтернативно, може да се наложи да визуализирате триизмерно обекти, които са представени само в две измерения.

images1Тестовете за вербално разсъждение са за да се видят вашите умения за възприемане на дадена информация, , оценка на аргументи и комуникация на концепции. По време на теста трябва да прочетете кратък текст, преди да отговорите на зададените ви въпроси. Този вид тестове показват способността ви за конструктивно мислене и да използвате прочетеното, за да съставите точни заключения. Някои от тестовете дават оценка и на правописа и граматическите ви познания.

За да се справите с тези видове тестове, трябва да се упражнявате в решаването им. Примерни такива можете да получите от компанията, в която кандидатствате, но също така и в университетите и центровете за помощ за търсене на работа. За да намерите онлайн такива примерни тестове, посетете:

One Comment to “За какво служат психометричните тестове при подбор на персонал?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *