Златна карта ECS Installation Electrician – общи условия

За да кандидатствате за тази карта е необходимо да имате Level 3 NVQ за електротехник в UK (или да сте преминали чиракуване/официално обучение по електротехника в Обединеното кралство).

Ако не сте квалифицирани за Level 3 NVQ или не можете да предоставите сертификати, за да докажете квалификацията си, имате две възможности:

– JIB Mature Candidate Assessment помага на служителите да получат акредитация на ниво 3

– има и други карти на ECS, които позволяват извършването на специфична строителна дейност. Тези карти могат да бъдат надстроени до златна карта, когато отговаряте на изискванията на индустриалния стандарт.

Installation Electrician ECS gold card е предназначена за служители, работещи по електротехнически системи от страна на потребителя на електрическата инсталация. Тази карта показва, че служителя притежава официална квалификация, въз основа на компетентност, която включва оценка на теоретичните технически и практически знания и компетенции.

Кой може да кандидатства

Квалифицирани работници, обикновено способни да извършват следната работа без надзор и по компетентен начин:

– инсталиране, пускане в експлоатация и поддържане на електрически и електронни устройства и уреди с ниско напрежение в електрическата инсталация на потребителя.

Допустимост и изисквания

Като общо ръководство от 1999 г. насам задължителното изискване за златната карта ECS за инсталационен електротехник е нивото 3 NVQ Electrical Installation, както е посочено по-долу.

За да отговаря на условията за ECS Installation Electrician gold card, кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:

 • Призната квалификация за Великобритания, отговаряща на компетенциите, определени по-долу:

Пълно удостоверение за чиракуване (Full Apprenticeship Deeds) или сертификат за завършване на чиракуване (Apprentice Completion Certificate) – ако е преминато официално стажуване като инсталационен електроинженер, като доказателство са необходими подписани документи за чиракуване или сертификат за завършване, издаден в края на програмата за чиракуване.

Квалификации за нови стажанти – от 1 септември 2011 г. – Всеки, който е нов в електроиндустрията, ще трябва да премине оценка по техническа теория и практически компетенции необходими за Ниво 3 NVQ диплома за инсталиране на електротехнически системи и оборудване (сгради, съоръжения и околна среда).

Квалификации, завършени и сертифицирани от 1 септември 1999 г. – От 1999 г. насам задължителното изискване е ниво 3 NVQ. Ако официалното обучение е проведено от 1 септември 1996 г., вероятно е теоретичните елементи на тренировъчната програма на NVQ да бъдат разглеждани като отделен технически сертификат (City & Guilds 2351 или 2330 Нива две и три или 2360 Нива две и три). Само техническо удостоверение не е достатъчно, за да отговари на всички изисквания на Ниво 3 NVQ в Електротехническите услуги (Електроинсталация – сгради и съоръжения).

Квалификации, завършени и сертифицирани между 1 януари 1994 г. и 1 септември 1999 г. Квалификация по техническа теория, City & Guilds 2360 (части едно и две), завършена и сертифицирана между 1 януари 1994 г. и 1 септември 1999 г. – Ще са необходими и реални референции от предишни и настоящи работодатели, обхващащи последните три години.

Квалификации, завършени преди 1 януари 1994 г. – Програмите за формално обучение преди 1994 г. вероятно ще са следвали програма за стажуване. Ако случаят е такъв, тогава ще трябва да се предостави окончателното удостоверение за чиракуване или сертификат за завършване на обучението. Само техническо удостоверение не е достатъчно, за да се отговори на пълните изисквания за Installation Electrician ECS gold card.

В допълнение към изискванията за квалификация се изисква:

Текущ сертификат за здравословни и безопасни условия на труд (Health & Safety Certificate) или призната квалификация за безопасност (H&S).

– и –

Официална квалификация BS7671 в текущото издание на правилата за окабеляване (понастоящем BS7671: 2008, 17-то издание)

– и –

Притежаването на текущ (актуален) Сертификат за здравословни и безопасни условия на труд (Health & Safety Certificate) или признати квалификации за H&S. За подробности посетете страницата на ECS H & S Assessment.

Възможността да се отпечата степен на ECS карта е достъпна за всеки, който притежава подходящо NVQ Level 3 и съответния практически опит.

50 Comments to “Златна карта ECS Installation Electrician – общи условия”

 1. У нас можно [URL=https://diplomguru.com]купить школьный аттестат[/URL] за два дня. Поможем выбрать школу в вашем городе и проставми нужные оценки.

 2. [URL=https://diplomsuper.net]Приобрести свидетельство магистра[/URL] – полезное приобретение для каждого, кто закончил высшее образование.

 3. [URL=https://diplomsuper.net]Купить диплом нового образца[/URL] – инновационный аттестат для студентов, которые намеревается получить актуальный бумагу.

 4. [URL=https://diplomex.com/]Как заказать диплом[/URL]: Получение диплома высшего уровня поможет вам достичь на новый уровень в карьере.

 5. В нынешних обстоятельствах сложно сделать перспективы обеспеченных без высшего образования – [URL=https://diplomex.com/]https://diplomex.com/[/URL]. Без высшего образования найти работу на должность с достойной оплатой труда и хорошими условиями практически невозможно. Многие индивидуумов, узнав о подходящейся вакансии, сталкиваются с тем, что они от нее отклониться, не имея такого документа. Однако проблему можно решить, если приобрести диплом о высшем уровне образовании, расценка которого будет приемлемая в сопоставление со стоимостью обучения. Особенности заказа диплома о высшем уровне образовании Если лицу нужно всего лишь демонстрировать документ близким, вследствие причины, что они не удалось им закончить учебу по какой-либо причинам, можно заказать недорогую топографическую копию. Однако, если такой придется показывать при трудоустройстве, к вопросу стоит подходить более серьезно.

 6. Внутри столице России приобрести аттестат – это комфортный и экспресс вариант завершить нужный бумага безо дополнительных трудностей. Большое количество организаций предлагают помощь по производству и реализации дипломов разных образовательных учреждений – [URL=https://diplomkupit.org/]https://www.diplomkupit.org/[/URL]. Выбор дипломов в Москве огромен, включая документы о высшем уровне и среднем ступени профессиональной подготовке, свидетельства, дипломы вузов и вузов. Основное преимущество – способность достать диплом Гознака, гарантирующий подлинность и качество. Это обеспечивает уникальная защита от подделок и предоставляет возможность использовать свидетельство для различных целей. Таким способом, заказ свидетельства в столице России становится надежным и оптимальным решением для тех, кто желает достичь процветанию в трудовой деятельности.

 7. На территории столице России приобрести свидетельство – это комфортный и быстрый способ завершить нужный документ безо лишних хлопот. Большое количество организаций предоставляют услуги по созданию и реализации дипломов разных образовательных институтов – [URL=https://diplomkupit.org/]https://diplomkupit.org/[/URL]. Выбор свидетельств в столице России огромен, включая документы о академическом и среднем ступени образовании, аттестаты, дипломы техникумов и вузов. Основной плюс – возможность приобрести аттестат Гознака, гарантирующий достоверность и высокое стандарт. Это обеспечивает специальная защита от фальсификаций и предоставляет возможность использовать аттестат для различных задач. Таким путем, покупка свидетельства в столице России становится надежным и оптимальным вариантом для таких, кто хочет достичь успеха в трудовой деятельности.

 8. [URL=https://prema-diploms-srednee.com/][URL=https://prema-diploms-srednee.com/]Где купить диплом о среднем образовании[/URL] – – это вариант оперативно завершить запись об академическом статусе на бакалаврском уровне лишенный лишних забот и затрат времени. В Москве предоставляется различные вариантов настоящих свидетельств бакалавров, гарантирующих комфорт и простоту в получении.

 9. [URL=https://prema-diploms-srednee.com/][URL=https://prema-diploms-srednee.com/]Где купить диплом техникума[/URL] – – это шанс оперативно достать документ об образовании на бакалавр уровне лишенный дополнительных забот и расходов времени. В Москве доступны разные альтернатив оригинальных дипломов бакалавров, предоставляющих комфорт и легкость в процессе.

 10. [URL=https://gruppa-diploms-srednee.com/][URL=https://gruppa-diploms-srednee.com/]Купить диплом техникума ссср[/URL] – – это возможность скоро получить документ об учебе на бакалаврском уровне безо лишних хлопот и затраты времени. В городе Москве доступны различные вариантов настоящих свидетельств бакалавров, предоставляющих комфорт и удобство в получении.

 11. На территории городе Москве заказать диплом – это удобный и экспресс метод получить нужный запись без дополнительных трудностей. Большое количество фирм продают услуги по производству и торговле дипломов различных образовательных институтов – [URL=https://gruppa-diploms-srednee.com/]gruppa-diploms-srednee.com[/URL]. Ассортимент дипломов в столице России велик, включая документы о академическом и среднем профессиональной подготовке, аттестаты, дипломы вузов и вузов. Основной преимущество – возможность получить свидетельство подлинный документ, подтверждающий достоверность и высокое стандарт. Это обеспечивает специальная защита от подделки и позволяет использовать аттестат для различных целей. Таким образом, покупка свидетельства в столице России является важным безопасным и экономичным выбором для данных, кто стремится к успеха в сфере работы.

 12. Внутри городе Москве приобрести аттестат – это практичный и оперативный метод получить нужный документ безо избыточных проблем. Множество организаций продают сервисы по производству и реализации свидетельств различных образовательных институтов – [URL=https://russkiy-diploms-srednee.com/]russkiy-diploms-srednee.com[/URL]. Разнообразие свидетельств в Москве большой, включая документация о высшем и среднем учебе, аттестаты, свидетельства вузов и университетов. Главное плюс – возможность приобрести аттестат официальный документ, подтверждающий подлинность и качество. Это предоставляет особая защита от подделок и дает возможность воспользоваться аттестат для различных задач. Таким способом, покупка диплома в городе Москве является безопасным и оптимальным выбором для таких, кто хочет достичь успеху в сфере работы.

 13. Внутри городе Москве купить диплом – это комфортный и оперативный способ получить нужный бумага без дополнительных трудностей. Большое количество компаний предлагают сервисы по производству и торговле свидетельств разнообразных образовательных институтов – [URL=https://orik-diploms-srednee.com/]orik-diploms-srednee.com[/URL]. Выбор свидетельств в городе Москве велик, включая документы о высшем и среднем ступени профессиональной подготовке, свидетельства, свидетельства колледжей и вузов. Основное преимущество – способность приобрести свидетельство подлинный документ, обеспечивающий достоверность и высокое качество. Это предоставляет специальная защита от подделки и позволяет использовать свидетельство для различных нужд. Таким путем, заказ аттестата в Москве является важным безопасным и экономичным решением для таких, кто стремится к успеху в карьере.

 14. На территории Москве заказать диплом – это практичный и оперативный способ получить нужный запись лишенный избыточных проблем. Разнообразие компаний предлагают сервисы по созданию и торговле дипломов разных образовательных институтов – [URL=https://russa-diploms-srednee.com/]www.russa-diploms-srednee.com[/URL]. Разнообразие свидетельств в столице России велик, включая документация о высшем и среднем образовании, документы, свидетельства колледжей и университетов. Основной преимущество – возможность достать диплом подлинный документ, гарантирующий достоверность и высокое стандарт. Это обеспечивает особая защита от подделок и дает возможность использовать диплом для различных нужд. Таким путем, приобретение диплома в городе Москве является важным надежным и экономичным вариантом для таких, кто желает достичь успеху в карьере.

 15. [URL=https://orik-diploms-srednee.com/][URL=https://orik-diploms-srednee.com/]Купить диплом техникума[/URL] – это вариант оперативно получить запись об учебе на бакалавр уровне без излишних забот и затрат времени. В Москве имеются разные вариантов оригинальных дипломов бакалавров, обеспечивающих удобство и легкость в процессе..

 16. Внутри Москве приобрести свидетельство – это удобный и быстрый способ завершить нужный документ лишенный дополнительных трудностей. Разнообразие организаций предоставляют сервисы по производству и торговле дипломов различных учебных заведений – [URL=https://russa-diploms-srednee.com/]russa-diploms-srednee.com[/URL]. Ассортимент свидетельств в Москве большой, включая бумаги о высшем уровне и нормальном образовании, документы, дипломы вузов и вузов. Основной плюс – возможность получить свидетельство подлинный документ, гарантирующий подлинность и качество. Это предоставляет особая защита от подделок и дает возможность применять свидетельство для различных задач. Таким способом, заказ диплома в столице России становится надежным и оптимальным выбором для тех, кто хочет достичь успеха в трудовой деятельности.

 17. [URL=https://bigpicture.ru/vostrjebovannyje-profjessii-v-sfjerje-markjetinga-kljuchjevyje-napravljenija/]Купить свидетельство о браке[/URL] – Это достать официальный удостоверение о среднем образовании. Диплом обеспечивает доступ в обширному ассортименту трудовых и образовательных перспектив.

 18. [URL=https://bigpicture.ru/vostrjebovannyje-profjessii-v-sfjerje-markjetinga-kljuchjevyje-napravljenija/]Купить свидетельство о браке[/URL] – Это достать официальный документ о среднеобразовательном учении. Диплом гарантирует доступ в расширенному спектру рабочих и учебных возможностей.

 19. [URL=https://sosedi2017.ru/ ]Купить диплом в нижнекамске[/URL] – Такова возможность завладеть официальный удостоверение по среднеобразовательном учении. Свидетельство обеспечивает доступ к обширному ассортименту трудовых и учебных перспектив.

 20. [URL=https://goznak-diplommy.com/ ]Купить диплом техникума[/URL] – Это обрести официальный бумага о среднем учении. Диплом гарантирует доступ в широкому спектру трудовых и учебных возможностей.

 21. [URL=https://studioru.ru/ ]купить диплом РІ РєРѕРІСЂРѕРІРµ [/URL] – Таков способ достать официальный документ по окончании образовательного учреждения. Диплом раскрывает двери к последующим карьерным возможностям и карьерному развитию.

 22. [URL=https://server-attestats.com/]https://server-attestats.com/[/URL] – Купить аттестат цена- Это вариант завладеть официальный документ по завершении образовательного учреждения. Свидетельство открывает двери к новым карьерным перспективам и профессиональному росту.

 23. [URL=https://study-french.ru/ ]купить диплом РІ димитровграде [/URL] – Таков способ обрести официальный бумага о завершении образовательного учреждения. Свидетельство открывает пути к новым карьерным возможностям и профессиональному росту.

 24. [URL=https://www.campusacada.com/blogs/120001/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0?lang=ar_sa]http://aishamebel.ru/new_modspec2.php_idspec=498.html[/URL] – Купить диплом инженера РїРіСЃ – Таков способ завладеть официальный бумага по завершении образовательного учреждения. Диплом раскрывает двери к новым карьерным возможностям и профессиональному росту.

 25. Завоевание аттестата по высшему образованию представляется важным действием в пути большого числа индивидуумов, позволяя двери к свежим перспективам и путям.
  Впрочем, ни в коем случае постоянно процесс обучения в университете доступно или удовлетворяет по различным причинам.
  В таких ситуациях задание о том, где купить диплом, становится значимым.
  Нынешние технологические разработки и виртуальный рынок предлагают разнообразные пути для приобретения бумаги, впрочем важно отбирать проверенных поставщиков, обеспечивающих высокое качество и достоверность документа.
  При условии выборе следует замечать не только на цену, но также в репутацию поставщика, мнения покупателей и возможность консультации перед покупкой.
  п»ї[URL=https://formfinance.ru/diplomyi-o-vyisshem-obrazovanii-v-moskve-byistro-i-prosto ]Купить диплом гознак официально [/URL] – значит вкладывать в свое будущее, поэтому выбор поставщика рекомендуется относиться тщательно.

 26. Получение аттестата по высшему образованию является значимым шагом в жизни большого числа индивидуумов, позволяя возможности к перспективным возможностям и перспективам.
  Однако, не всегда учеба в вузе доступен или соответствует по разным причинам.
  При таких обстоятельствах задание где купить сертификат, становится значимым.
  Нынешние технологии и онлайн-рынок предлагают разнообразные варианты для приобретения сертификата, впрочем необходимо отбирать проверенных поставщиков, обеспечивающих высокое качество и достоверность диплома.
  При наличии отборе нужно учитывать не только на цену, но также в представление фирмы, комментарии заказчиков и возможность получения совета.
  [URL=https://www.ivsmart.ru/blogs/1/prichiny-pochemu-v-nashe-vremya-lyudi-chasto-zakazyvayut-diplomy.php ]http://prognoz.org/press/prognozirovanie-v-gostinichnom-biznese [/URL] Купить диплом РІ клинцах – означает инвестировать в свое свое будущее, поэтому выбор компании рекомендуется рассматривать серьезно.

 27. [URL=https://domowik.net/domovodstvo/kak-izbavitsya-ot-moli.html]http://sdm-servis.ru/component/fireboard/?func=view&catid=3&id=69290[/URL] – Купить диплом логиста – Таков вариант достать официальный бумага о завершении образовательного учреждения. Диплом открывает двери к новым карьерным перспективам и карьерному развитию.

 28. Привет, дорогой читатель!
  Купите диплом ВУЗа по выгодной цене с гарантией качества и доставкой в любой город России без предоплаты – просто и надежно!
  http://russa24-attestats.com/

 29. [URL=http://gromscream.80lvl.ru/viewtopic.php?f=3&t=1727&p=8361]http://forum.anime.org.ua/bbs/showthread.php?s=a0a0f9b72d2024316b4c76ced4e033cb&p=122101[/URL] – – Это вариант получить официальный бумага по завершении образовательного учреждения. Диплом открывает пути к новым карьерным возможностям и профессиональному росту.

 30. [URL=http://www.staldver.ru/forum/memberlist.php?mode=joined&order=ASC&start=1100]https://express-container.ru/service/[/URL] – – Это способ достать официальный документ по завершении образовательного учреждения. Свидетельство раскрывает двери к последующим карьерным перспективам и профессиональному росту.

 31. Привет, дорогой читатель!
  Получите российский диплом с гарантированной доставкой в любую точку страны без предварительной оплаты – просто и надежно!
  купить школьный аттестат
  На нашем сайте вы можете заказать диплом Вуза с постоплатой и круглосуточной поддержкой.
  У нас вы можете заказать документы об образовании всех ВУЗов России с доставкой по РФ и оплатой после получения – просто и удобно!

 32. Wow, awesome blog format! How lengthy have you been running
  a blog for? you made blogging glance easy.
  The entire look of your website is great, let
  alone the content! You can see similar here sklep online

 33. In the quest to improve online visibility and attract organic traffic, finding the optimal SEO companies in your vicinity has become critical. Local enterprises recognize the importance of focused search engine optimization methods that address their particular geographic region. The term “near me” has attained immense importance in today’s digital landscape, as consumers often integrate it in their search inquiries to locate products and services in their area. The optimal SEO services in your vicinity grasp the particulars of local SEO, merging location-based phrases, Google My Business refinement, and precise business directory registers. By focusing on these features, these companies can aid businesses attain increased rankings in local search results, ensuring that potential customers identify them readily when searching for applicable solutions in their vicinity.

  The contest for online visibility has heightened, making it essential for businesses to put money into superior SEO services. Looking for “best SEO companies near me” represents the modern disposition towards personalized and localized solutions. Collaborating with such services provides several upsides, including face-to-face meetings, a deeper comprehension of local contest, and the capacity to tailor strategies based on the exclusive qualities of your target. The prime SEO companies in your area will not only optimize your online presence but also devise comprehensive digital marketing methods that may encompass content creation, social media involvement, and even paid advertising campaigns. By harnessing the capability of localized SEO, businesses can set up a strong online presence that effectively engages local patrons and sets the stage for long-term growth.
  Telgrm: @xrumers
  https://XRumer.art
  Skype: XRumer.pro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *