Златна карта ECS Installation Electrician – общи условия

За да кандидатствате за тази карта е необходимо да имате Level 3 NVQ за електротехник в UK (или да сте преминали чиракуване/официално обучение по електротехника в Обединеното кралство).

Ако не сте квалифицирани за Level 3 NVQ или не можете да предоставите сертификати, за да докажете квалификацията си, имате две възможности:

– JIB Mature Candidate Assessment помага на служителите да получат акредитация на ниво 3

– има и други карти на ECS, които позволяват извършването на специфична строителна дейност. Тези карти могат да бъдат надстроени до златна карта, когато отговаряте на изискванията на индустриалния стандарт.

Installation Electrician ECS gold card е предназначена за служители, работещи по електротехнически системи от страна на потребителя на електрическата инсталация. Тази карта показва, че служителя притежава официална квалификация, въз основа на компетентност, която включва оценка на теоретичните технически и практически знания и компетенции.

Кой може да кандидатства

Квалифицирани работници, обикновено способни да извършват следната работа без надзор и по компетентен начин:

– инсталиране, пускане в експлоатация и поддържане на електрически и електронни устройства и уреди с ниско напрежение в електрическата инсталация на потребителя.

Допустимост и изисквания

Като общо ръководство от 1999 г. насам задължителното изискване за златната карта ECS за инсталационен електротехник е нивото 3 NVQ Electrical Installation, както е посочено по-долу.

За да отговаря на условията за ECS Installation Electrician gold card, кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:

  • Призната квалификация за Великобритания, отговаряща на компетенциите, определени по-долу:

Пълно удостоверение за чиракуване (Full Apprenticeship Deeds) или сертификат за завършване на чиракуване (Apprentice Completion Certificate) – ако е преминато официално стажуване като инсталационен електроинженер, като доказателство са необходими подписани документи за чиракуване или сертификат за завършване, издаден в края на програмата за чиракуване.

Квалификации за нови стажанти – от 1 септември 2011 г. – Всеки, който е нов в електроиндустрията, ще трябва да премине оценка по техническа теория и практически компетенции необходими за Ниво 3 NVQ диплома за инсталиране на електротехнически системи и оборудване (сгради, съоръжения и околна среда).

Квалификации, завършени и сертифицирани от 1 септември 1999 г. – От 1999 г. насам задължителното изискване е ниво 3 NVQ. Ако официалното обучение е проведено от 1 септември 1996 г., вероятно е теоретичните елементи на тренировъчната програма на NVQ да бъдат разглеждани като отделен технически сертификат (City & Guilds 2351 или 2330 Нива две и три или 2360 Нива две и три). Само техническо удостоверение не е достатъчно, за да отговари на всички изисквания на Ниво 3 NVQ в Електротехническите услуги (Електроинсталация – сгради и съоръжения).

Квалификации, завършени и сертифицирани между 1 януари 1994 г. и 1 септември 1999 г. Квалификация по техническа теория, City & Guilds 2360 (части едно и две), завършена и сертифицирана между 1 януари 1994 г. и 1 септември 1999 г. – Ще са необходими и реални референции от предишни и настоящи работодатели, обхващащи последните три години.

Квалификации, завършени преди 1 януари 1994 г. – Програмите за формално обучение преди 1994 г. вероятно ще са следвали програма за стажуване. Ако случаят е такъв, тогава ще трябва да се предостави окончателното удостоверение за чиракуване или сертификат за завършване на обучението. Само техническо удостоверение не е достатъчно, за да се отговори на пълните изисквания за Installation Electrician ECS gold card.

В допълнение към изискванията за квалификация се изисква:

Текущ сертификат за здравословни и безопасни условия на труд (Health & Safety Certificate) или призната квалификация за безопасност (H&S).

– и –

Официална квалификация BS7671 в текущото издание на правилата за окабеляване (понастоящем BS7671: 2008, 17-то издание)

– и –

Притежаването на текущ (актуален) Сертификат за здравословни и безопасни условия на труд (Health & Safety Certificate) или признати квалификации за H&S. За подробности посетете страницата на ECS H & S Assessment.

Възможността да се отпечата степен на ECS карта е достъпна за всеки, който притежава подходящо NVQ Level 3 и съответния практически опит.

16 Comments to “Златна карта ECS Installation Electrician – общи условия”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *