Oпаности и инциденти при строителните работници

Инцидентите в строителството, случили се по време на работа, които са причинили някакви физически наранявания на някой от работниците биха могли да имат много лоши последствия. Самите травми от физическото нараняване могат да осакатят пострадалия, така че той да не е способен да работи или да живее нормално като всеки друг човек. Но ако ръководството вземе под внимание това, повечето инциденти на работното място биха могли да бъдат избегнати.

Една от най-безопасните строителни индустрии е тази във Великобритания, но това не пречи една трета от инцидентите да са именно в нейния сектор. Според някои статистики строителните работници са много по-застрашени от злополуки на работното място, отколкото всеки друг работник.

Факт е, че най-натоварващата работа е тази на строителите, защото докато работят те се преуморяват и почти непрекъснато са под напрежение, а това носи огромни рискове за тяхното здраве. Подложените на най-голям риск са новите и неопитни строителни работници, защото много често за тях остава по-рисковата работа.

Повредено или дефектно оборудване

Всеки производител е отговорен за машините, които произвежда – той отговаря за това те да бъдат колкото се може по-безопасни и ако има някаква повреда или дефект по тях, той рискува те да причинят нараняване на работещия с тях човек. В повечето случаи износването и разглобяването на съоръженията е причината за злополуките. Работниците имат пълното право да поискат дадения инструмент да бъде подменен, в случай, че е счупен и носи някакви рискове за нараняване. Също имат право да поискат почивка, ако пренасят тежко и голямо оборудване.

Инциденти в строителството

Повечето инциденти в строителството са причинени от:

 • Нестабилни скелета;
 • Не достатъчно здрави предпазни колани;
 • Падане от покриви;
 • Токови удари;
 • Кранове;
 • Повредени машини;
 • Злополуки с токсично заваряване на лостове;
 • Злополуки с асансьори;
 • Пожари;
 • Експлозии;
 • Електрически злополуки и др.

Закони за безопасност

Отговорната за безопасността комисия защитава здравето на хората, като прилага правилен контрол. Данни от Изпълнителният орган по безопасност показват, че повечето инциденти се получават при работа с ръчни инструменти или при движение около мястото на работа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *