Каква е разликата между договор с фиксиран срок и перманентен трудов договор?

Дори и ако си търсите позиция на постоянен договор, работа с фиксиран срок на договора може да се окаже от полза за вашата кариера. Понякога работодателят има нужда от временни работници, например при заместване на някой, който е в майчинство, за проект, който ще трае няколко месеца или поради други причини.

Обикновено дължината на договора е различен, той може да бъде с фиксирана крайна дата или срок за завършване на определена задача. Регулациите за договори с фиксиран срок се прилагат към съответните договори и имат за цел да се избегне нечестно отношение към хората, които работят със срочен договор. Въпреки това тези регулации имат някои изключения, които се отнасят до работниците, които работят през агенция, студентските стажове или останалите стажантски програми. Тези регулации се отнасят само заслужителите, наети на трудови договори, не към всички работещи.

Работниците с фиксиран срок на договора получават заплата както и работниците с безсрочен договори освен това плащат своите данъци и такси според схемата Pay as you Earn (PAYE), точно както и всички останали.

Преимущества на договорите с фиксиран срок

Независимо, че договорът е с фиксиран срок, той си има своите преимущества:

  1. Получавате опит на длъжността, която заемате.

Независимо, че работата е временна, можете да включите опита, който сте придобили, във вашата автобиография.

  1. Има вероятност да ви предложат място на постоянен трудов договор

Макар и малка, тази вероятност съществува, особено когато вършите работата си добре.

  1. Има вероятност заплащането да е по-високо

По принцип временната работа е по даден проект. Това означава, че има вероятност да получавате по-високо заплащане от заплащането за същата позиция, но при постоянен трудов договор.

  1. Работата може да бъде интересна

Понякога работните места с фиксиран срок на договора са с роля, която не можете да намерите като постоянна. Например, ако сте програмист, можете да си намерите работа по проект и да печелите от това, което обичате да правите.

  1. Имате гъвкавост

Можете да работите това, в което сте добър, без да се налага да приемате работа на по-отговорна позиция.

  1. Имате възможност да избирате

Ако не сте сигурни дали ще ви хареса даден вид работа, приемането на същата работа за фиксиран срок може да ви даде информация и да разберете дали всъщност ви харесва да я вършите.

Разбира се, фиксираният срок на трудовият договор си има и своите недостатъци:

  1. Нямате сигурността на дългосрочната работа

Ще трябва да се подготвите, че следва нов период на търсене на работа след края на договора ви. Това може да ви отнеме време.

  1. Не можете да израснете в службата

Това е така поради фиксираният срок на вашият договор.

  1. Агенциите за намиране на работа ще гледат на вас по друг начин

Ако прекарате дълго време на различни места с фиксиран срок на договорите, агенциите за намиране на работа ще разглеждат автобиографията по друг начин. Понякога може автоматично да решат, че си търсите краткосрочни договори, дори и да знаят, че си търсите перманентна работа.

  1. Не можете да се задържите на едно място

Когато някой разглежда вашата автобиография, той може да реши, че не можете да работите дълго на едно място, дори и това да е точно нещото, което търсите.

Ползи за служителите

По принцип служителите с фиксиран срок на трудовият договор ползват същите преференции, както и всички останали служители, плащат данъци и такси по същият начин и получават същото отношение. А ако са били на работа 2 години или повече, служителите с фиксиран трудов договор имат същите права както и всички останали, включително правото да не бъдат нечестно съкратени от работа.

Права при подновяване на договор с фиксиран срок

Понякога процесът по подновяване на договора може да е малко объркващ. Ето някои неща, които е добре да знаете:

Договора с фиксиран срок обикновено свършва на датата, която е крайна. В зависимост от условията, не винаги работодателят е длъжен да връчва уведомително писмо. В случай, че съкращаването може да се брои за такова, работодателят трябва да следва процецурите за това.

След като сте работили в години, имате право да не бъдете съкратен нечестно. Също така имате право на писмено обяснение за причините, поради които ви съкращават след първата година.  Ако причината за не подновяването на договора ви е съкращение и вие сте работили 2 години, имате право на финансово обзщетение, също както служителите на постоянен трудов договор.

Ако работодателят ви прекрати договора по-рано, имате право на предупредителен период. Това зависи от вашият трудов договор, но минималният период на предизвестие е една седмица, ако сте работили непрекъснато в период за един месец и допълнително за всяка една година, в която сте работили, ако сте работили непрекъснато 2 и повече години.

Ако работите след приключване на срочният договор, без той да бъде официално подновен, става въпрос за “мълчаливо съгласие”, че крайната дата е променена. Вашият работодател трябва да ви даде известие за това.

Договорите с фиксиран срок могат да се превърнат в безсрочни

Ако сте с фиксиран срок на договора за 4 и повече години, вие автоматично ставате служител с постоянен договор, освен в случаите, когато работодателят яснови покаже, че това не е така.

Ако сте с фиксиран срок на договора и решите да го прекратите по-рано, трябва да подадете предизвестие минимум една седмица предварително, ако сте работили за работодателя месец и повече.

Ако сте работник с фиксиран срок на договора, при евентуално появила се позиция с постоянен трудов договор, вие би трябвало да имате предимство. За някои работодатели е добре да имат работници с фиксиран срок на договора, което има дава по-добра преценка за кадрите. Ако си търсите постоянна работа, огледайте се за възможностите, които предлага фирмата, в която работите. Може да се намери работа за вас с постоянен трудов договор.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *