Какво говори езикът на тялото по време на интервю?

handshake-interview-1Невербалната комуникация дава толкова информация за човек, колкото и вербалната. Понякога дори тя е от по – голямо значение. Често  невербалната комуникация е именно тази, която печели интервюиращите или обратното – оставя у тях усещането, че кандидатът не е това, за което се представя. Дори да твърдим, че работим отлично под стрес, неувереният, пресекващ на моменти от притеснение глас, със сигурност би свидетелствал за обратното.

При начина на възприемане и оценяване на хората, езикът на тялото оказва изключително влияние. Това, което казваме, създава едва 7 % от впечатлението. 38 % се дължат на интонацията, с която говорим, а най-големият дял – цели 55 % – се отдава на езика на тялото. Когато се подготвяме за интервю трябва да обърнем голямо внимание на това как ще се държим, а не само на това какво ще кажем.Важен е начинът по който ще го кажем.

Ето няколко ключови моменти по време на интервюто за работа, в които трябва да внимаваме за посланията, които излъчваме невербално:

Паразитни жестове – Когато човек е притеснен често използва паразитни жестове – почесване по главата, ушите и други. Ако направите веднъж един такъв жест, той  няма да наруши цялостното впечатление, но ако постоянно  нагласяте някой кичур коса или подръпвате ухото си  със сигурност ще направите лошо впечатление. Пипането на носа е жестът, който задължително буди голямо подозрение. Практиката доказва, че този жест бива бива използван, когато кандидатите  искат да прикрият информация или изопачават съществуваща. Същото послание носи и прикриването на устата с ръка.

Избор на място за сядане – Заемането на дадено място в залата от интервюирания, преди да бъде поканен е често допускана  грешка.Това е демонстрация на прекалена самоувереност. Не рядко това се оказва мястото на интервюиращия и по този начин се създава неприятно първо впечатление. Най-добре изчакайте да ви посочат къде да се настаните или в случай че не ви дадат знак, попитайте вие. Ако ви предложат да си изберете сам място, заемете това, което ви дава възможност да виждате всички интервюиращи  и което не е нито прекалено близо , нито прекалено далеч.

Поза на седене – Прегърбената поза създава впечатление за неувереност. Когато сядате, настанете се удобно на стола, така че гърбът ви да е изправен на облегалката. Прекомерното самочувствие също няма да ви донесе позитиви, затова не се изтягайте на стола.Така отпаряте послание, че сте най – важен. Сядане на ръба на стола внушава другата крайност – липса на самочувствие и готовност едва ли не във всеки един момент да избягате от стаята. Привеждането напред към масата по време на интервю обикновено изразява вашия интерес към казаното, но трябва да внимавате да не навлезете прекалено в личното пространство на интервюиращия.

Поглед –  Избягването на погледа говори за ниска самооценка и / или желание дадена информация да бъде прикрита/изопачена, затова поддържайте очен контакт с интервюиращия. Но внимавайте също така да не създадете впечатление, че сте се втренчили в интервюиращия. За целта мигайте, кимайте и за кратки интервали отмествайте погледа си.

Когато присъства повече от един интервюиращ, съвсем естествено интервюираният обикновено поддържа очен контакт с човека, който му задава въпросите. Но не трябва  обаче да  забравяте другите присъстващи и когато отговаряте, да гледате относително еднакво време всички. Възможно е човекът, който задава въпросите, да е от отдел „Човешки ресурси“, а мениджърът да изглежда пасивен. Това обаче не означава, че вашите отговори не го интересуват – дори напротив – важно е в него да оставите също толкова добро впечатление. Никой човек не се чувства добре, когато е пренебрегнат, затова внимавайте какво внушавате на всеки от присъстващите.

Ръкостискане – Най – често, когато се запознаваме  с интервюиращия следва ръкостискане. Протегнете уверено ръка и се ръкостискайте здраво – нито твърде силно, нито твърде слабо. При силното ръкостискане може дори да причините физическа болка (за съжаление – случва се често), а във втория създавате впечатление за неувереност и липса на самочувствие.

Място за ръцете –  Често имаме чувството, че ръцете пречат във всяка официална ситуация. Човек се чуди къде да ги постави и често допуска грешки.Кръстосването на ръце пред гърдите е често допускана грешка.Позицията се смята за отбранителна – запазване на дадена информация само за себе си. В очите на интервюиращия несподелената информация крие прекомерно много рискове, за да ви се гласува доверие с назначаване. Най-добре поставете ръцете си свободно в скута или във вашата част на масата, така че да ви е удобно да ги използвате, за да подплатите с жестове думите си.

Място за краката – Изнервеното потропване с крак е често допускана грешка от интервюираните.Небрежното им протягане под масата също.Най-добре е краката ви да бъдат прибрани един до друг или кръстосани в глезените.

Приспособяване –При всяко интервю важно е приспособяването на интервюирания към интервюиращия. Следете жестовете и мимиките на интервюиращия и адаптирайте своето поведение към тях. Няма да направите добро впечатление на мениджър, който е сдържан и обран в своите маниери, а вие постоянно жестикулирате и гласът ви преминава през резки висини и спадове.

Кимане с глава – Ако искате да внушите вашата готовност и желание за работа в съответната компания, наблегнете на утвърдителното кимане, когато работодателят говори. По този начин ще бъдете убедителен в своята заинтересованост, без да го прекъсвате на всяка дума, за да обяснявате колко сте съгласен с казаното.

Leave a Comment