Какво да направите, ако загубите работата си

Загуба на работата означава, че ще разполагате с по-малко пари, отколкото ако работите. Следва и въпроса – как ще плащате сметките си. Има няколко неща, които можете да направите в такъв случай.

Потърсете помощ за плащане на наема или ипотеката

При ипотека:

  • проверете дали имате някаква защита от застраховка за плащане на вноските ви в случай на загубване на работата. Ако имате такава защита, потърсете я незабавно. Обикновено има период на изчакване, докато започнат да ви текат някакви вноски по ипотеката. Избегнете забавяне на вноските. Може и да не сте забелязали, че имате такава защита – потърсете вашият заемодател и проверете заедно с него как стоят нещата.

Ако имате застраховка, но вашата молба е отхвърлена, има вероятност да сте нарушили някаква клауза и да имате право на някаква компенсация.

  • Проверете на какви видове помощи имате право. Ако имате право на помощ, базирана на вашата заработка, може да имате право на помощ за плащането на лихвите по ипотеката ви.
  • Свържете се с банката или строителната компания, към които плащате ипотеката си и ги попитайте дали нямат някакви опции за хора, които са изпаднали във вашата ситуация.

_71051721_137264052Ако живеете под наем:

  • Проверете на какви видове помощи имате право. Ако имате право на помощ, базирана на вашата заработка, може да имате право на помощ за плащането на наема ви.
  • Ако мислите, че ще закъснеете с плащането на наема, уведомете хазяина си.
  • Говорете със служител по настаняването в департамента на вашата местна община, особено ако мислите, че хазяина ви може да задейства процедура по изгонването ви. Имайте предвид, че като наемател, имате известни права, а хазяина ви трябва да следва определените норми за изгонването ви.

Направете си равносметка на дохода

Първото, което трябва да направите е да подадете документи за помощ, ако имате право на такава.

Освен това, има някои застрахователни полици, които заместват доходите, които бихте заработили, ако работите, за кратък период от време когато останете без работа. Ако все още не сте безработен, но мислите, че ще изгубите работата си, не правете нова застрахователна полица, ако нямате такава. Периодите, указани в такъв вид застраховка не позволяват да се възползвате от тях толкова рано.

Ако вече получавате такс кредити, се обадете на номера им (0345 300 3900), за да ги уведомите за промяната в обстоятелствата около вас. Те ще преизчислят сумата, която трябва да ви дават на базата на намаления ви доход.

Ако сте загубили работата си по време на половината от счетоводната година, може да имате право да си върнете някакви такси. Проверете в сайта на данъчните служби или с вашият счетоводител.

Помислете за доход, който можете да си осигурите

В случай, че имате свободна стая или се сетите нещо друго, което да ви носи пари, можете да покачите доходите си. Тук има няколко идеи.

Поемете контрол над плащанията сиredundancy-human-figures-001

Повечето хора имат плащания към кредитни карти, ипотечни или вноски за автомобил, които трябва да бъдат платени в срок. Опишете всичко на лист – кое кога трябва да бъде платено и колко е вноската.

Някои вноски са с по-висок приоритет, например ипотечните вноски, общинската такса, комуналните сметки, така че най-важно е те да бъдат изчистени.

Ако имате кредитни карти или заеми, проверете дали нямат застраховка на плащанията и ако имат, пуснете молба за покриване на плащанията към тях. Обикновено има и период на изчакване до първото плащане на застраховката, така че е от значение да пуснете молбата си колкото може по-рано.

Направете преглед на бюджета си

Наистина ли знаете колко и къде харчите всеки месец? Сега е времето да направите преглед на бюджета си и да изчистите излишните харчове.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *