Какво да направите, ако загубите работата си

Загуба на работата означава, че ще разполагате с по-малко пари, отколкото ако работите. Следва и въпроса – как ще плащате сметките си. Има няколко неща, които можете да направите в такъв случай.

Потърсете помощ за плащане на наема или ипотеката

При ипотека:

 • проверете дали имате някаква защита от застраховка за плащане на вноските ви в случай на загубване на работата. Ако имате такава защита, потърсете я незабавно. Обикновено има период на изчакване, докато започнат да ви текат някакви вноски по ипотеката. Избегнете забавяне на вноските. Може и да не сте забелязали, че имате такава защита – потърсете вашият заемодател и проверете заедно с него как стоят нещата.

Ако имате застраховка, но вашата молба е отхвърлена, има вероятност да сте нарушили някаква клауза и да имате право на някаква компенсация.

 • Проверете на какви видове помощи имате право. Ако имате право на помощ, базирана на вашата заработка, може да имате право на помощ за плащането на лихвите по ипотеката ви.
 • Свържете се с банката или строителната компания, към които плащате ипотеката си и ги попитайте дали нямат някакви опции за хора, които са изпаднали във вашата ситуация.

_71051721_137264052Ако живеете под наем:

 • Проверете на какви видове помощи имате право. Ако имате право на помощ, базирана на вашата заработка, може да имате право на помощ за плащането на наема ви.
 • Ако мислите, че ще закъснеете с плащането на наема, уведомете хазяина си.
 • Говорете със служител по настаняването в департамента на вашата местна община, особено ако мислите, че хазяина ви може да задейства процедура по изгонването ви. Имайте предвид, че като наемател, имате известни права, а хазяина ви трябва да следва определените норми за изгонването ви.

Направете си равносметка на дохода

Първото, което трябва да направите е да подадете документи за помощ, ако имате право на такава.

Освен това, има някои застрахователни полици, които заместват доходите, които бихте заработили, ако работите, за кратък период от време когато останете без работа. Ако все още не сте безработен, но мислите, че ще изгубите работата си, не правете нова застрахователна полица, ако нямате такава. Периодите, указани в такъв вид застраховка не позволяват да се възползвате от тях толкова рано.

Ако вече получавате такс кредити, се обадете на номера им (0345 300 3900), за да ги уведомите за промяната в обстоятелствата около вас. Те ще преизчислят сумата, която трябва да ви дават на базата на намаления ви доход.

Ако сте загубили работата си по време на половината от счетоводната година, може да имате право да си върнете някакви такси. Проверете в сайта на данъчните служби или с вашият счетоводител.

Помислете за доход, който можете да си осигурите

В случай, че имате свободна стая или се сетите нещо друго, което да ви носи пари, можете да покачите доходите си. Тук има няколко идеи.

Поемете контрол над плащанията сиredundancy-human-figures-001

Повечето хора имат плащания към кредитни карти, ипотечни или вноски за автомобил, които трябва да бъдат платени в срок. Опишете всичко на лист – кое кога трябва да бъде платено и колко е вноската.

Някои вноски са с по-висок приоритет, например ипотечните вноски, общинската такса, комуналните сметки, така че най-важно е те да бъдат изчистени.

Ако имате кредитни карти или заеми, проверете дали нямат застраховка на плащанията и ако имат, пуснете молба за покриване на плащанията към тях. Обикновено има и период на изчакване до първото плащане на застраховката, така че е от значение да пуснете молбата си колкото може по-рано.

Направете преглед на бюджета си

Наистина ли знаете колко и къде харчите всеки месец? Сега е времето да направите преглед на бюджета си и да изчистите излишните харчове.

35 Comments to “Какво да направите, ако загубите работата си”

 1. Быстромонтируемые строения – это новейшие здания, которые различаются повышенной быстротой возведения и мобильностью. Они представляют собой строения, заключающиеся из заранее изготовленных компонентов или блоков, которые могут быть быстро установлены в районе застройки.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija.ru/]Строительство каркасных зданий из сэндвич панелей[/url] владеют гибкостью также адаптируемостью, что разрешает легко преобразовывать и адаптировать их в соответствии с нуждами покупателя. Это экономически успешное и экологически долговечное решение, которое в крайние годы приняло обширное распространение.

 2. Разрешение на строительство – это юридический документ, выдаваемый органами власти, который предоставляет доступ правовое разрешение на начало работы строительства, реформу, основной реабилитационный ремонт или иные категории строительной деятельности. Этот уведомление необходим для осуществления фактически каких-либо строительных и ремонтных действий, и его отсутствие может вызвать серьезными юридическими и денежными последствиями.
  Зачем же нужно [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]разрешение на строительство это[/url]?
  Соблюдение правил и контроль. Разрешение на строительство и реконструкцию объекта – это средство осуществления соблюдения законодательства и стандартов в процессе сооружения. Это дает гарантийное соблюдение норм и законов.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]rns50.ru[/url]
  В финальном исходе, генеральное разрешение на строительство представляет собой фундаментальный инструментом, ассигновывающим соблюдение законности, гарантирование безопасности и устойчивое развитие строительной деятельности. Оно также представляет собой обязательное мероприятием для всех, кто собирается осуществлять строительство или модернизацию объектов недвижимости, и наличие этого способствует укреплению прав и интересов всех сторон, участвующих в строительстве.

 3. Разрешение на строительство – это официальный документ, предоставляемый государственными органами, который предоставляет возможность правовое обоснование разрешение на деятельность на инициацию строительных работ, перестройку, капремонт или иные сорта строительных процессов. Этот уведомление необходим для проведения почти любых строительных и ремонтных работ, и его отсутствие может спровоцировать серьезными юридическими и денежными последствиями.
  Зачем же нужно [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]рнс в строительстве[/url]?
  Легальность и надзор. Разрешение на строительство и модификацию – это механизм поддержания выполнения норм и законов в процессе создания. Это обеспечивает соблюдение правил и стандартов.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]www.rns50.ru[/url]
  В финале, разрешение на строительство и модификацию представляет собой важный средством, предоставляющим соблюдение законности, собственную безопасность и стабильное развитие строительной деятельности. Оно более того представляет собой обязательное этапом для всех, кто собирается заниматься строительством или модернизацией объектов недвижимости, и его наличие способствует укреплению прав и интересов всех сторон, заинтересованных в строительной деятельности.

 4. Быстро возводимые здания: коммерческий результат в каждом элементе!
  В современном обществе, где время равно деньгам, объекты быстрого возвода стали истинным спасением для бизнеса. Эти современные объекты сочетают в себе устойчивость, финансовую экономию и быстрое строительство, что обуславливает их идеальным выбором для разнообразных коммерческих задач.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания[/url]
  1. Молниеносное строительство: Моменты – наиважнейший аспект в коммерческой деятельности, и скоростроительные конструкции позволяют существенно сократить время монтажа. Это особенно ценно в моменты, когда важно быстро начать вести бизнес и начать зарабатывать.
  2. Бюджетность: За счет улучшения процессов изготовления элементов и сборки на объекте, экономические затраты на моментальные строения часто бывает ниже, по отношению к обычным строительным проектам. Это позволяет получить большую финансовую выгоду и получить более высокую рентабельность инвестиций.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]https://www.scholding.ru[/url]
  В заключение, скоро возводимые строения – это идеальное решение для проектов любого масштаба. Они объединяют в себе эффективное строительство, экономическую эффективность и повышенную надежность, что дает им возможность превосходным выбором для предприятий, желающих быстро начать вести бизнес и получать доход. Не упустите шанс экономии времени и денег, оптимальные моментальные сооружения для вашего следующего проекта!

 5. Быстромонтажные здания: прибыль для бизнеса в каждой составляющей!
  В современном мире, где время имеет значение, скоростройки стали настоящим спасением для предпринимательства. Эти новейшие строения сочетают в себе повышенную прочность, эффективное расходование средств и быстрое строительство, что придает им способность оптимальным решением для разнообразных коммерческих задач.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания из металлоконструкций цена[/url]
  1. Высокая скорость возвода: Время – это самый важный ресурс в деловой сфере, и здания с высокой скоростью строительства обеспечивают существенное уменьшение сроков стройки. Это значительно ценится в моменты, когда необходимо оперативно начать предпринимательскую деятельность и получать доход.
  2. Финансовая экономия: За счет оптимизации процессов производства элементов и сборки на месте, цена скоростроительных зданий часто уменьшается, по сравнению с традиционными строительными проектами. Это обеспечивает экономию средств и обеспечить более высокий доход с инвестиций.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]http://scholding.ru[/url]
  В заключение, экспресс-конструкции – это оптимальное решение для коммерческих инициатив. Они комбинируют в себе эффективное строительство, финансовую выгоду и повышенную надежность, что обуславливает их лучшим выбором для предпринимательских начинаний, готовых к мгновенному началу бизнеса и извлекать прибыль. Не упустите возможность получить выгоду в виде сэкономленного времени и денег, выбрав быстровозводимые здания для вашего предстоящего предприятия!

 6. Скоростроительные здания: коммерческая выгода в каждой составляющей!
  В современной сфере, где время имеет значение, объекты быстрого возвода стали настоящим спасением для компаний. Эти новейшие строения сочетают в себе высокую надежность, финансовую выгоду и ускоренную установку, что делает их оптимальным решением для бизнес-проектов разных масштабов.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания под ключ[/url]
  1. Ускоренная установка: Минуты – важнейший фактор в деловой сфере, и экспресс-сооружения способствуют значительному сокращению сроков возведения. Это высоко оценивается в постановках, когда срочно нужно начать бизнес и начать прибыльное ведение бизнеса.
  2. Финансовая экономия: За счет улучшения процессов изготовления элементов и сборки на объекте, расходы на скоростройки часто снижается, по отношению к традиционным строительным проектам. Это позволяет сэкономить средства и обеспечить более высокую рентабельность вложений.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]http://www.scholding.ru[/url]
  В заключение, скоростроительные сооружения – это первоклассное решение для предпринимательских задач. Они сочетают в себе быстроту возведения, финансовую эффективность и надежность, что позволяет им идеальным выбором для деловых лиц, имеющих целью быстрый бизнес-старт и извлекать прибыль. Не упустите момент экономии времени и средств, прекрасно себя показавшие быстровозводимые сооружения для вашего предстоящего предприятия!

 7. Наши цехи предлагают вам возможность воплотить в жизнь ваши первостепенные авантюрные и художественные идеи в секторе домашнего дизайна. Мы ориентируемся на изготовлении текстильных штор со складками под по вашему заказу, которые не только подчеркивают вашему дому неповторимый стимул, но и выделяют вашу самобытность.

  Наши [url=https://tulpan-pmr.ru]тюль плиссе[/url] – это соединение изысканности и практичности. Они создают уют, отсеивают люминесценцию и соблюдают вашу интимность. Выберите ткань, тон и орнамент, и мы с с удовольствием произведем текстильные занавеси, которые именно подчеркнут натуру вашего оформления.

  Не задерживайтесь обычными решениями. Вместе с нами, вы будете способны создать текстильные панно, которые будут соответствовать с вашим уникальным вкусом. Доверьтесь нашей фирме, и ваш дом станет уединением, где всякий компонент проявляет вашу особенность.
  Подробнее на [url=https://tulpan-pmr.ru]https://www.sun-interio1.ru[/url].

  Закажите гардины со складками у нас, и ваш дом преобразится в рай стиля и комфорта. Обращайтесь к нам, и мы поможем вам воплотить в жизнь ваши собственные грезы о превосходном дизайне.
  Создайте свою собственную историю интерьера с нами. Откройте мир перспектив с занавесями плиссе под индивидуальный заказ!

 8. Наши цехи предлагают вам возможность воплотить в жизнь ваши самые смелые и оригинальные идеи в сфере домашнего дизайна. Мы занимаемся на изготовлении текстильных занавесей плиссе под заказ, которые не только подчеркивают вашему дому неповторимый стимул, но и выделяют вашу личность.

  Наши [url=https://tulpan-pmr.ru]гофра жалюзи[/url] – это соединение изысканности и функциональности. Они формируют комфорт, отсеивают сияние и сохраняют вашу личное пространство. Выберите материал, гамму и отделка, и мы с с удовольствием создадим текстильные шторы, которые именно подчеркнут особенность вашего внутреннего оформления.

  Не задерживайтесь стандартными решениями. Вместе с нами, вы сможете разработать занавеси, которые будут гармонировать с вашим уникальным предпочтением. Доверьтесь нашей команде, и ваш жилище станет местом, где всякий деталь проявляет вашу индивидуальность.
  Подробнее на [url=https://tulpan-pmr.ru]http://www.sun-interio1.ru[/url].

  Закажите текстильные панно со складками у нас, и ваш резиденция преобразится в сад образа и удобства. Обращайтесь к нам, и мы поможем вам воплотить в жизнь свои мечты о идеальном оформлении.
  Создайте свою собственную личную историю интерьера с нами. Откройте мир потенциалов с портьерами плиссе под по вашему заказу!

 9. Эффективное теплоизоляция наружных стен — радость и экономия в семейном домовладении!
  Согласитесь, ваш жилье заслуживает превосходного! Теплоизоляция внешних стен – не голос решение для сбережения на отопительных расходах, это инвестиция в удобство и устойчивость вашего коттеджа.
  ✨ Почему утепление с нами-специалистами?
  Профессионализм: Наши специалисты – компетентные. Мы все заботимся о каждом элементе, чтобы обеспечить вашему недвижимости идеальное теплоизоляция.
  Стоимость услуги изоляции: Наша бригада ценим ваш денежные средства. [url=https://stroystandart-kirov.ru/]Стоимость работ по утеплению фасада[/url] – начиная с 1350 руб./кв.м. Это вложение в ваше уютное будущее!
  Энергосбережение: Забудьте о потерях тепла! Наша технология не только сохраняют тепловое уюта, но и дарят вашему жилищу новый стандарт энергоэффективности.
  Сделайте свой домашнюю обстановку пригодным для проживания и привлекательным!
  Подробнее на [url=https://stroystandart-kirov.ru/]https://www.n-dom.ru
  [/url]
  Не предоставляйте без внимания свой жилище на произвольное решение. Доверьтесь специалистам нашей компании и создайте тепло вместе с нашей командой!

 10. Эффективное термоизоляция фасадов — прекрасие и экономия в личном доме!
  Согласитесь, ваш жилье заслуживает первоклассного! Утепление наружных стен – не голос решение для экономии на отоплении, это вклад в удобство и долголетие вашего коттеджа.
  ? Почему теплосбережение с нами?
  Опыт: Наши – опытные. Наш коллектив заботимся о каждой отдельной, чтобы обеспечить вашему жилищу идеальное термоизоляция.
  Сумма воздухонепроницаемости: Мы все ценим ваш бюджет. [url=https://stroystandart-kirov.ru/]Сколько стоит квадратный метр утепления дома[/url] – начиная от 1350 руб./кв.м. Это вложение капитала в ваше комфортабельное будущее!
  Энергосберегающие меры: Забудьте о термопотерях! Наши не только сохраняют тепловую атмосферу, но и дарят вашему дому новый качество энергоэффективности.
  Оформите свой домашнюю обстановку комфортным и стильным и привлекательным!
  Подробнее на [url=https://stroystandart-kirov.ru/]https://n-dom.ru/
  [/url]
  Не предоставляйте без внимания свой жилище на волю случая. Доверьтесь профессионалам и создайте уют вместе с нами!

 11. Забота о домашнем пространстве – это забота о удовлетворении. Утепление фасадов – это не только модный облик, но и обеспечение тепла в вашем уединенном уголке. Профессионалы, группа специалистов, предлагаем вам преобразить ваше жилище в прекрасное место обитания.
  Наши улучшения – это не просто теплоизоляция, это художественная работа с каждым элементом. Мы стремимся к гармонии между красотой и практичностью, чтобы ваш дом преобразился не только теплым и уютным, но и очаровательным.
  И самое существенное – доступные расценки! Мы верим, что качественные услуги не должны быть дорогим удовольствием. [url=https://ppu-prof.ru/]Утепление загородного дома снаружи цены[/url] начинается всего по цене от 1250 рублей за квадрат.
  Современные технологии и высококачественные материалы позволяют нам создавать термомодернизацию, которая гарантирует долгий срок службы и надежность. Позабудьте о проблеме холодных стен и избегайте дополнительных расходов на отопление – наше утепление станет вашим надежным защитником от холода.
  Подробнее на [url=https://ppu-prof.ru/]https://ppu-prof.ru[/url]
  Не откладывайте на потом заботу о счастье в вашем уголке. Обращайтесь к квалифицированным специалистам, и ваш дом преобразится настоящим художественным произведением, которое согреет вас не только теплом. Вместе мы создадим место для жизни, где вам будет по-настоящему уютно!

 12. Lorsque vous prenez des photos avec un téléphone mobile ou une tablette, vous devez activer la fonction de service de positionnement GPS de l’appareil, sinon le téléphone mobile ne peut pas être positionné.

 13. Дорогие Партнеры!
  Приводим вам оригинальное понятие в мире декора внутреннего пространства – шторы плиссе. Если вы аспирируете к высшему качеству в всей части вашего дома, то эти занавеси будут великолепным паттерном для вас.
  Что делает шторы плиссе столькими особыми? Они совмещают в себе в себе грацию, работоспособность и практичность. Благодаря уникальной архитектуре, технологичным субстанциям, шторы плиссе идеально подходят к для любого другого пространства, будь то зала, спальня, печь или деловое поляна.
  Закажите [url=https://tulpan-pmr.ru]тюль плиссе[/url] – отразите уют и превосходство в вашем доме!
  Чем завлекают шторы плиссе для вас? Во-первых, их особенный бренд, который дополняет шарм и шик вашему дому. Вы можете выбирать из различных структур, цветов и стилей, чтобы выделить уникальность вашего дома.
  Кроме того, шторы плиссе предлагают многочисленный ряд эксплуатационных вариантов. Они могут контролировать уровень света в месте, оберегать от солнечных лучей, поддерживать закрытость и создавать уютную атмосферу в вашем доме.
  Наш сайт: [url=https://tulpan-pmr.ru]https://tulpan-pmr.ru[/url]
  Мы сами поможем вам выбрать шторы плиссе, какие прекрасно соответствуют для вашего оформления!

 14. Наша команда опытных мастеров готова предлагать вам современные системы, которые не только снабдят долговечную защиту от холодных воздействий, но и подарят вашему коттеджу изысканный вид.
  Мы функционируем с современными составами, сертифицируя долгий срок службы использования и великолепные результаты. Изоляция внешней обшивки – это не только сокращение расходов на подогреве, но и забота о окружающей среде. Энергоэффективные подходы, какие мы производим, способствуют не только дому, но и сохранению экосистемы.
  Самое главное: [url=https://ppu-prof.ru/]Утепление стен дома снаружи цена[/url] у нас составляет всего от 1250 рублей за м2! Это доступное решение, которое превратит ваш дом в действительный уютный местечко с минимальными тратами.
  Наши произведения – это не только изолирование, это составление области, в где каждый элемент отражает ваш индивидуальный стиль. Мы примем во внимание все ваши запросы, чтобы переделать ваш дом еще еще больше комфортным и привлекательным.
  Подробнее на [url=https://ppu-prof.ru/]веб-сайте[/url]
  Не откладывайте заботу о своем обители на потом! Обращайтесь к квалифицированным работникам, и мы сделаем ваш дворец не только комфортнее, но и стильным. Заинтересовались? Подробнее о наших сервисах вы можете узнать на сайте компании. Добро пожаловать в пределы гармонии и стандартов.

 15. Мы специалисты специалистов по поисковой оптимизации, занимающихся продвижением вашего сайта в поисковых системах.
  Мы преуспели в своей деятельности и стремимся передать вам наши знания и опыт.
  Какими преимуществами вы сможете воспользоваться:
  • [url=https://seo-prodvizhenie-ulyanovsk1.ru/]продвижение интернет магазина заказать[/url]
  • Подробный анализ вашего сайта и создание персонализированной стратегии продвижения.
  • Модернизация контента и технических аспектов вашего сайта для оптимальной работы.
  • Ежемесячный мониторинг и анализ данных для постоянного совершенствования вашего онлайн-присутствия.
  Подробнее [url=https://seo-prodvizhenie-ulyanovsk1.ru/]https://seo-prodvizhenie-ulyanovsk1.ru/[/url]
  Результаты наших клиентов уже видны: повышение посещаемости, улучшение позиций в поисковых запросах и, конечно же, рост бизнеса. Мы готовы предложить вам консультацию бесплатно, для того чтобы обсудить ваши требования и разработать стратегию продвижения, соответствующую вашим целям и финансовым возможностям.
  Не упустите шанс улучшить свои результаты в интернете. Свяжитесь с нами прямо сейчас.

 16. Наша команда профессиональных исполнителей проштудирована предлагать вам новаторские средства, которые не только обеспечивают надежную оборону от холода, но и подарят вашему коттеджу модный вид.
  Мы деятельны с новейшими материалами, заверяя долгий срок службы и великолепные результаты. Изоляция наружных поверхностей – это не только экономия тепла на огреве, но и трепет о экологической обстановке. Экономичные технические средства, каковые мы производим, способствуют не только личному, но и поддержанию природы.
  Самое центральное: [url=https://ppu-prof.ru/]Стоимость утепления фасада с покраской[/url] у нас стартует всего от 1250 рублей за м²! Это доступное решение, которое метаморфозирует ваш домик в настоящий комфортный местечко с минимальными тратами.
  Наши пособия – это не единственно изолирование, это разработка территории, в где любой элемент выражает ваш собственный моду. Мы рассмотрим все все твои требования, чтобы сделать ваш дом еще еще более теплым и привлекательным.
  Подробнее на [url=https://ppu-prof.ru/]www.ppu-prof.ru[/url]
  Не откладывайте труды о своем ларце на потом! Обращайтесь к квалифицированным работникам, и мы сделаем ваш помещение не только комфортнее, но и стильнее. Заинтересовались? Подробнее о наших услугах вы можете узнать на сайте компании. Добро пожаловать в универсум комфорта и качественной работы.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *