Какво да направите, ако загубите работата си

Загуба на работата означава, че ще разполагате с по-малко пари, отколкото ако работите. Следва и въпроса – как ще плащате сметките си. Има няколко неща, които можете да направите в такъв случай.

Потърсете помощ за плащане на наема или ипотеката

При ипотека:

 • проверете дали имате някаква защита от застраховка за плащане на вноските ви в случай на загубване на работата. Ако имате такава защита, потърсете я незабавно. Обикновено има период на изчакване, докато започнат да ви текат някакви вноски по ипотеката. Избегнете забавяне на вноските. Може и да не сте забелязали, че имате такава защита – потърсете вашият заемодател и проверете заедно с него как стоят нещата.

Ако имате застраховка, но вашата молба е отхвърлена, има вероятност да сте нарушили някаква клауза и да имате право на някаква компенсация.

 • Проверете на какви видове помощи имате право. Ако имате право на помощ, базирана на вашата заработка, може да имате право на помощ за плащането на лихвите по ипотеката ви.
 • Свържете се с банката или строителната компания, към които плащате ипотеката си и ги попитайте дали нямат някакви опции за хора, които са изпаднали във вашата ситуация.

_71051721_137264052Ако живеете под наем:

 • Проверете на какви видове помощи имате право. Ако имате право на помощ, базирана на вашата заработка, може да имате право на помощ за плащането на наема ви.
 • Ако мислите, че ще закъснеете с плащането на наема, уведомете хазяина си.
 • Говорете със служител по настаняването в департамента на вашата местна община, особено ако мислите, че хазяина ви може да задейства процедура по изгонването ви. Имайте предвид, че като наемател, имате известни права, а хазяина ви трябва да следва определените норми за изгонването ви.

Направете си равносметка на дохода

Първото, което трябва да направите е да подадете документи за помощ, ако имате право на такава.

Освен това, има някои застрахователни полици, които заместват доходите, които бихте заработили, ако работите, за кратък период от време когато останете без работа. Ако все още не сте безработен, но мислите, че ще изгубите работата си, не правете нова застрахователна полица, ако нямате такава. Периодите, указани в такъв вид застраховка не позволяват да се възползвате от тях толкова рано.

Ако вече получавате такс кредити, се обадете на номера им (0345 300 3900), за да ги уведомите за промяната в обстоятелствата около вас. Те ще преизчислят сумата, която трябва да ви дават на базата на намаления ви доход.

Ако сте загубили работата си по време на половината от счетоводната година, може да имате право да си върнете някакви такси. Проверете в сайта на данъчните служби или с вашият счетоводител.

Помислете за доход, който можете да си осигурите

В случай, че имате свободна стая или се сетите нещо друго, което да ви носи пари, можете да покачите доходите си. Тук има няколко идеи.

Поемете контрол над плащанията сиredundancy-human-figures-001

Повечето хора имат плащания към кредитни карти, ипотечни или вноски за автомобил, които трябва да бъдат платени в срок. Опишете всичко на лист – кое кога трябва да бъде платено и колко е вноската.

Някои вноски са с по-висок приоритет, например ипотечните вноски, общинската такса, комуналните сметки, така че най-важно е те да бъдат изчистени.

Ако имате кредитни карти или заеми, проверете дали нямат застраховка на плащанията и ако имат, пуснете молба за покриване на плащанията към тях. Обикновено има и период на изчакване до първото плащане на застраховката, така че е от значение да пуснете молбата си колкото може по-рано.

Направете преглед на бюджета си

Наистина ли знаете колко и къде харчите всеки месец? Сега е времето да направите преглед на бюджета си и да изчистите излишните харчове.

23 Comments to “Какво да направите, ако загубите работата си”

 1. Быстромонтируемые строения – это новейшие здания, которые различаются повышенной быстротой возведения и мобильностью. Они представляют собой строения, заключающиеся из заранее изготовленных компонентов или блоков, которые могут быть быстро установлены в районе застройки.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija.ru/]Строительство каркасных зданий из сэндвич панелей[/url] владеют гибкостью также адаптируемостью, что разрешает легко преобразовывать и адаптировать их в соответствии с нуждами покупателя. Это экономически успешное и экологически долговечное решение, которое в крайние годы приняло обширное распространение.

 2. Разрешение на строительство – это юридический документ, выдаваемый органами власти, который предоставляет доступ правовое разрешение на начало работы строительства, реформу, основной реабилитационный ремонт или иные категории строительной деятельности. Этот уведомление необходим для осуществления фактически каких-либо строительных и ремонтных действий, и его отсутствие может вызвать серьезными юридическими и денежными последствиями.
  Зачем же нужно [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]разрешение на строительство это[/url]?
  Соблюдение правил и контроль. Разрешение на строительство и реконструкцию объекта – это средство осуществления соблюдения законодательства и стандартов в процессе сооружения. Это дает гарантийное соблюдение норм и законов.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]rns50.ru[/url]
  В финальном исходе, генеральное разрешение на строительство представляет собой фундаментальный инструментом, ассигновывающим соблюдение законности, гарантирование безопасности и устойчивое развитие строительной деятельности. Оно также представляет собой обязательное мероприятием для всех, кто собирается осуществлять строительство или модернизацию объектов недвижимости, и наличие этого способствует укреплению прав и интересов всех сторон, участвующих в строительстве.

 3. Разрешение на строительство – это официальный документ, предоставляемый государственными органами, который предоставляет возможность правовое обоснование разрешение на деятельность на инициацию строительных работ, перестройку, капремонт или иные сорта строительных процессов. Этот уведомление необходим для проведения почти любых строительных и ремонтных работ, и его отсутствие может спровоцировать серьезными юридическими и денежными последствиями.
  Зачем же нужно [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]рнс в строительстве[/url]?
  Легальность и надзор. Разрешение на строительство и модификацию – это механизм поддержания выполнения норм и законов в процессе создания. Это обеспечивает соблюдение правил и стандартов.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]www.rns50.ru[/url]
  В финале, разрешение на строительство и модификацию представляет собой важный средством, предоставляющим соблюдение законности, собственную безопасность и стабильное развитие строительной деятельности. Оно более того представляет собой обязательное этапом для всех, кто собирается заниматься строительством или модернизацией объектов недвижимости, и его наличие способствует укреплению прав и интересов всех сторон, заинтересованных в строительной деятельности.

 4. Быстро возводимые здания: коммерческий результат в каждом элементе!
  В современном обществе, где время равно деньгам, объекты быстрого возвода стали истинным спасением для бизнеса. Эти современные объекты сочетают в себе устойчивость, финансовую экономию и быстрое строительство, что обуславливает их идеальным выбором для разнообразных коммерческих задач.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания[/url]
  1. Молниеносное строительство: Моменты – наиважнейший аспект в коммерческой деятельности, и скоростроительные конструкции позволяют существенно сократить время монтажа. Это особенно ценно в моменты, когда важно быстро начать вести бизнес и начать зарабатывать.
  2. Бюджетность: За счет улучшения процессов изготовления элементов и сборки на объекте, экономические затраты на моментальные строения часто бывает ниже, по отношению к обычным строительным проектам. Это позволяет получить большую финансовую выгоду и получить более высокую рентабельность инвестиций.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]https://www.scholding.ru[/url]
  В заключение, скоро возводимые строения – это идеальное решение для проектов любого масштаба. Они объединяют в себе эффективное строительство, экономическую эффективность и повышенную надежность, что дает им возможность превосходным выбором для предприятий, желающих быстро начать вести бизнес и получать доход. Не упустите шанс экономии времени и денег, оптимальные моментальные сооружения для вашего следующего проекта!

 5. Быстромонтажные здания: прибыль для бизнеса в каждой составляющей!
  В современном мире, где время имеет значение, скоростройки стали настоящим спасением для предпринимательства. Эти новейшие строения сочетают в себе повышенную прочность, эффективное расходование средств и быстрое строительство, что придает им способность оптимальным решением для разнообразных коммерческих задач.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания из металлоконструкций цена[/url]
  1. Высокая скорость возвода: Время – это самый важный ресурс в деловой сфере, и здания с высокой скоростью строительства обеспечивают существенное уменьшение сроков стройки. Это значительно ценится в моменты, когда необходимо оперативно начать предпринимательскую деятельность и получать доход.
  2. Финансовая экономия: За счет оптимизации процессов производства элементов и сборки на месте, цена скоростроительных зданий часто уменьшается, по сравнению с традиционными строительными проектами. Это обеспечивает экономию средств и обеспечить более высокий доход с инвестиций.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]http://scholding.ru[/url]
  В заключение, экспресс-конструкции – это оптимальное решение для коммерческих инициатив. Они комбинируют в себе эффективное строительство, финансовую выгоду и повышенную надежность, что обуславливает их лучшим выбором для предпринимательских начинаний, готовых к мгновенному началу бизнеса и извлекать прибыль. Не упустите возможность получить выгоду в виде сэкономленного времени и денег, выбрав быстровозводимые здания для вашего предстоящего предприятия!

 6. Скоростроительные здания: коммерческая выгода в каждой составляющей!
  В современной сфере, где время имеет значение, объекты быстрого возвода стали настоящим спасением для компаний. Эти новейшие строения сочетают в себе высокую надежность, финансовую выгоду и ускоренную установку, что делает их оптимальным решением для бизнес-проектов разных масштабов.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания под ключ[/url]
  1. Ускоренная установка: Минуты – важнейший фактор в деловой сфере, и экспресс-сооружения способствуют значительному сокращению сроков возведения. Это высоко оценивается в постановках, когда срочно нужно начать бизнес и начать прибыльное ведение бизнеса.
  2. Финансовая экономия: За счет улучшения процессов изготовления элементов и сборки на объекте, расходы на скоростройки часто снижается, по отношению к традиционным строительным проектам. Это позволяет сэкономить средства и обеспечить более высокую рентабельность вложений.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]http://www.scholding.ru[/url]
  В заключение, скоростроительные сооружения – это первоклассное решение для предпринимательских задач. Они сочетают в себе быстроту возведения, финансовую эффективность и надежность, что позволяет им идеальным выбором для деловых лиц, имеющих целью быстрый бизнес-старт и извлекать прибыль. Не упустите момент экономии времени и средств, прекрасно себя показавшие быстровозводимые сооружения для вашего предстоящего предприятия!

 7. Наши цехи предлагают вам возможность воплотить в жизнь ваши первостепенные авантюрные и художественные идеи в секторе домашнего дизайна. Мы ориентируемся на изготовлении текстильных штор со складками под по вашему заказу, которые не только подчеркивают вашему дому неповторимый стимул, но и выделяют вашу самобытность.

  Наши [url=https://tulpan-pmr.ru]тюль плиссе[/url] – это соединение изысканности и практичности. Они создают уют, отсеивают люминесценцию и соблюдают вашу интимность. Выберите ткань, тон и орнамент, и мы с с удовольствием произведем текстильные занавеси, которые именно подчеркнут натуру вашего оформления.

  Не задерживайтесь обычными решениями. Вместе с нами, вы будете способны создать текстильные панно, которые будут соответствовать с вашим уникальным вкусом. Доверьтесь нашей фирме, и ваш дом станет уединением, где всякий компонент проявляет вашу особенность.
  Подробнее на [url=https://tulpan-pmr.ru]https://www.sun-interio1.ru[/url].

  Закажите гардины со складками у нас, и ваш дом преобразится в рай стиля и комфорта. Обращайтесь к нам, и мы поможем вам воплотить в жизнь ваши собственные грезы о превосходном дизайне.
  Создайте свою собственную историю интерьера с нами. Откройте мир перспектив с занавесями плиссе под индивидуальный заказ!

 8. Наши цехи предлагают вам возможность воплотить в жизнь ваши самые смелые и оригинальные идеи в сфере домашнего дизайна. Мы занимаемся на изготовлении текстильных занавесей плиссе под заказ, которые не только подчеркивают вашему дому неповторимый стимул, но и выделяют вашу личность.

  Наши [url=https://tulpan-pmr.ru]гофра жалюзи[/url] – это соединение изысканности и функциональности. Они формируют комфорт, отсеивают сияние и сохраняют вашу личное пространство. Выберите материал, гамму и отделка, и мы с с удовольствием создадим текстильные шторы, которые именно подчеркнут особенность вашего внутреннего оформления.

  Не задерживайтесь стандартными решениями. Вместе с нами, вы сможете разработать занавеси, которые будут гармонировать с вашим уникальным предпочтением. Доверьтесь нашей команде, и ваш жилище станет местом, где всякий деталь проявляет вашу индивидуальность.
  Подробнее на [url=https://tulpan-pmr.ru]http://www.sun-interio1.ru[/url].

  Закажите текстильные панно со складками у нас, и ваш резиденция преобразится в сад образа и удобства. Обращайтесь к нам, и мы поможем вам воплотить в жизнь свои мечты о идеальном оформлении.
  Создайте свою собственную личную историю интерьера с нами. Откройте мир потенциалов с портьерами плиссе под по вашему заказу!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *