Какво е и как да кандидатствате за Working Tax Credit?

Какво е Working Tax Credit?

Working Tax Credit е плащане от данъчните служби на Великобритания, което има за цел да подпомогне хора с ниско заплащане, които живеят в домакинство с ниски доходи, независимо от това дали са отговорни или не за отглеждането на деца.

Working Tax Credit също така може да подпомогне и хората, които се грижат за деца за таксите, които те плащат във връзка с отглеждането им. Плащанията са изчислени за всеки индивидуално, така че да отговарят на доходите ви, т.е. колкото повече получавате от работа, толкова по-малко получавате като помощ от правителството.

Кой може да получава Working Tax Credit?

Можете да получавате Working Tax Credit ако сте на поне 16 години и попадате в една от следните групи:

 • Самотни родители, които работят 16 часа или повече седмично
 • Двойки с деца, които зависят от тях, при които:
  Единият родител работи 24 или повече часа седмично;
  2. Двамата работят общо (разпределено между двамата) 24 часа или повече седмично, като единият работи 16 часа или повече седмично;
  3. Единият работи 16 часа или повече седмично, а другият е недееспособен според изискванията за това на данъчните служби;
  4. Единият работи 16 часа или повече, а другият е в затвор или в болница;
  5. Единият работи 16 часа или повече, а другият има право на Carers Allowance.
 • Двойки или самостоятелни лица, с или без деца, при които работещият е на възраст на или над 60 години и работи 16 часа или повече седмично;
 • Двойки или самостоятелни лица, с или без деца, при които поне единият работи по 16 часа или повече седмично и има физически или ментален недъг, който го поставя в положение, при което не може да си намерим работа и който в момента получава или е получавал някакъв вид помощи за това;
 • Самостоятелни лице или двойки, с или без деца, при които единият или двамата работят, но поне единият от работещите е на възраст 25 или повече години и работи 30 часа или повече седмично.

Размер на помощта

Както и изчисляването на child tax credit, working tax credit се изчислява на базата на “елементи”. Това, което ще получавате зависи от това кои от елементите се отнасят за вас и в зависимост от това колко е вашата заработка от работата ви.

Ако доходите ви са повече от 6 420 паунда годишно, това ще окаже влияние на сумата, която ще получавате. Максималната сума, която ще получите, ще бъде намалена с процент от доходите, които получавате над прага.

Елементите и годишните суми от април 2017 са:

 • основен елемент – 1 960 паунда
 • елемент “двойка” – 2 010 паунда
 • самотен родители – 2 010 паунда
 • грижа за дете – до 70 % от максималната допустима сума за отглеждане
 • елемент “30 часа” – 810 паунда
 • работа с недъгавост – 3 000 паунда
 • елемент “тежка степен на инвалидност” – 1 290 паунда.

Как да подадете документи?

Управлението на такс кредитите се прави от данъчните служби. Можете да подадете молба или да уведомите за промени, като се обадите на телефон 0345 300 3900. Линията е отворена от 8 до 20 часа всеки ден. Ако не сте подавали до сега документи, вашата молба може да бъде разгледана и помощи да ви бъдат отпуснати само за един месец назад.

Можете да подадете заявление за отпускане на Working Tax Credit, ако сте приели оферта за работа и тази работа трябва да започне през следващите седем дни. Работата се очаква да продължи поне 4 седмици след като сте подали документи за отпускане на кредит.

Самонаетите лице трябва да регистрират бизнеса си в данъчните служби за целите на самоосигуряването си и да предоставят уникалния данъчен номер (UTR), за да могат да кандидатстват. Тези, които декларират доходи, които са по-ниски от еквивалента на доходи за 24 часа работа седмично, според националната минимална заплата, ще трябва да предоставят и доказателства, че наистина работят и работата им е ефективна.

Ако вече получавате такс кредит, ще трябва да подновявате вашата молба всяка година. Също така имате задължението да уведомявате данъчните служби за евентуални промени във вашите обстоятелства. Освен това, ако получавате такс кредити, може да сте обект на изравняване от предните години.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *