Какво е „синя карта“ ?

„Синя карта“ е  или административен отговор на държавата на желаещите да работят без наложенте нормативни ограничения на Великобритания. За съжаление сертификатът не е един, а няколко типа, но при всичките основната функция се запазва – неограничен избор сред предложенията за работа.

Имат право на „Синя карта“ всеки кандидатствал гражданин на България и Румъния, ако покрива необходимата квалификация, търси подходящите за тази цел програми и предложения и има желание да се конкурира на свободния пазар. Специален случай са хора, които не са длъжни да притежават „Карта на работещ от присъединена страна“ (Accesion Worker Card) и не е необходимо да имат син регистрационен сертификат, за да се възползват от правата, който осигурява.

Въреки това са свободни да придобият „синя карта“ при желание. Ако сте едно от изброените лица, може да се възползвате от тази привилегия :

– Ако имате „разрешение“, което не ви налага ограничения върху трудовия пазар издадено преди 31 Декември 2006 година или след това

– Ако сте работили легално, без прекъсване за период от 12 месеца (с жълт сертификат за студенти, като самонает и т.н.);

– Ако сте сключили брак или сте в партньорство с местен гражданин, или такъв, който има британско гражданство;

– Вие сте изключение ако и докато член от вашето семейство упражнява договорно право като студент, самонаето лице или лице, което се издържа самостоятелно;

– Ако член от вашето семейство има валидна „Карта на работещ от присъединена страна“ или валидна карта за работа във ферма.

2 Comments to “Какво е „синя карта“ ?”

  1. Warm Bitcoin on freeze snow. Christmas crypto offer with great benefits.
    [url=https://partnerrdrprotl.top/go/5423v2/7423][b][u]Pamper yourself to something adorable before New Year![/b][/u][/url]

  2. Automatic cloud Bitcoin mining for your pocketbook. Safe and secure.
    [url=https://onlcryefinapro.top/go/5423v2/74w2][b][u]Explore it right now![/b][/u][/url]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *