Какво е социални продажби и защо имате нужда от това?

По принцип продажбите са „социални“. Клиент си купува нещо и после споделя своите впечатления с други. В зависимост от това дали е доволен или не, това води до нови продажби за фирмата.

В наши дни да се получат отзиви за различни фирми или услуги е дори още по-лесно с навлизането на интернет и социалните мрежи за споделяния. Още повече – взимайки информация от различни сайтове, както и от оригиналния сайт на производителя, клиентите могат да се запознаят с продукта дълго време преди да го купят. Могат да видят оставените мнения от тези, които са го ползвали и на базата на тези мнения да преценят за себе си дали да си го купят.

Това кара всеки един бизнес да отвори свой собствен уеб сайт, който да го представи по възможно най-добрият начин на клиентите.

Социалните продажби като отговор

Компаниите трябва да адаптират своите маркетингови стратегии за да са в крак с времето. Добре информираният купувач вече трудно може да бъде изненадан.

Това означава, че всеки вид продажби сега е продукт на малко проучване. Преди да се свържем с някого за продажби, добре е да направим проучване и да намерим информация, която да ни даде идея как да отправим предложението си. Социалните връзки са това, което изгражда доверието към някой.

Избягвайте „самопромоцията“

winning-social-sales-peopleДори когато са активно в социалните мрежи, някои фирми ясно използват платформата просто за да разширят своето медийно присъствие и да се хвалят с постиженията си и пазарната си позиция. Обикновено тази стратегия не показва, че това са социално ориентирани фирми и трудно може да убедят потенциалните клиенти да се доверят на компанията.

Продажби и маркетинг

Едно от важните послания на продажбите в социални мрежи са, че на такова място всичко – продукт, качество, цена – е обект на социално обсъждане. За много компании това може да означава, че продажбите и маркетинговата функционалност  трябва да са тясно свързани,  за да отговорят на високите критерии на клиентите. Новите технологии и нарастващия достъп на клиентите до все повече информация ще ускорят неизбежната конвергенция.

Въпреки, че социалните продажби са променили типичния път към клиента, социалните продажби все още зависят от много фактори, които са част от продажбите по принцип. Вярвания от рода на „клиента е ценен, неговите нужди са от първостепенно значение, доверието се гради трудно и е много крехко, репутацията е много важно нещо” никога няма да се изменят, независимо от начина, по който се осъществява продажбата.

По принцип клиентите по-трудно купуват от непознати и от компании, които не са им препоръчани, но ще е доста по-добре, ако продавача успее да разбере нуждата на клиента и да му предложи подходящ продукт.

Най-важната разлика при социалните продажби е, че всичко това – връзката между продавач и купувач – става на глобално ниво.

18 Comments to “Какво е социални продажби и защо имате нужда от това?”

  1. Visualizar o conteúdo da área de trabalho e o histórico do navegador do computador de outra pessoa é mais fácil do que nunca, basta instalar o software keylogger.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *