Как да впечатлим шефа си

1Всеки от нас има интерес от това да знае как да си поиска увеличение на заплатата или повишение на поста. Зад 99% от случаите обаче, при които човек получава желаното повишение, се крие нещо съвсем различно от добрата формулировка на искането. Често решението дали да получаваме повече пари или да заемаме по-висока позиция е взето много преди да си го поискаме.

Може би един от най-важните кариерни съвети е “Угаждай на началниците си”. Ако шефът ви е доволен от постиженията ви и вижда, че се справяте добре в работата, то най-вероятно вие също ще бъдете доволни. Ето десет начина как да станете незаменими в очите на своя шеф:

 • Поемайте пълна отговорност

Не очаквайте шефът ви да се промени. Този, който трябва да се адаптира сте вие, а не обратното. Много рядко ще попаднете на мениджър, който ще е склонен да се нагажда спрямо вашите желания и възможности. Препоръчително е, ако има някакъв проблем помежду ви, вие да поемете инициативата за неговото разрешаване.

 • Старайте се да имате чести контакти с шефа си

Не очаквайте голяма успеваемост при опита си да впечатлите човек, който не знае нито кой сте, нито пък с какво се занимавате по цели дни. Честите срещи с шефа са изключително полезни.

 • Открийте какво харесва шефът ви и започнете да го правите

Не правете това, което вие мислите за важна работа, а се съсредоточете само върху задачите, които мениджърът ви смята за приоритетни. Така ще направите връзката си с него по-успешна и той ще бъде по-доволен от крайните резултати.

 • Погрижете се вашите постижения да бъдат забелязани

Освен да изпълнявате поставените ви задачи от ръководството, вие трябва да се стремите резултатите ви да не останат в сянка. Уверете се, че шефът ви е наясно какво точно вършите на работното място и какво постигате. Най-добрият начин за това е, като изпращате седмични мейли с информация за свършеното.

 • Грижете се за добрия имидж на шефа си

В природата на всеки човек е заложено да се стреми да изглежда добре в очите на останалите, като избягва глупави грешки или липса на информираност по важни въпроси. Желателно е да помагате на шефа си да има добър имидж сред колегите в офиса и пред клиентите на компанията. Бъдете сигурни, че началникът ви ще оцени помощта и ще се отблагодари подобаващо.

 • Правете живота на шефа си по-лесен

Този съвет е един от най-ценните, ако желаете да се издигнете в очите на шефа си. Поставете си като основна цел да улеснявате живота му и дори най-погълнатият от себе си началник ще бъде доволен и ентусиазиран, че сте негов служител.

 • Бъдете нащрек с крайните срокове и какво се очаква от вас

Когато давате обратна връзка на мениджъра си във връзка със задачите и текущата работа, бъдете сигурни, че поставяте реални крайни срокове, които можете да изпълните. По-добре е да сте наясно с възможностите си и да вършите по-малко задачи, но качествено, отколкото да поемате повече работа и накрая никой да не е доволен от резултата.

 • Старайте се да имате повече общи неща с шефа

Не е тайна, че човек е склонен да харесва повече хората, които имат сходни интереси, цели или ценности с него, отколкото онези, които са на съвсем различна вълна. Поинтересувайте се за какво го е грижа началникът ви и какво харесва, за да имате повече теми за разговор на следващата неформална среща.

 • Без изненади

За мениджърите е важно да бъдат информирани какво се случва както на работното място, така и извън него, когато се касае до работни въпроси. Ето защо е желателно да държите шефа си в крак с новостите, за да няма неприятни изненади.

 • Не се оплаквайте

Рецептата началникът да ви обича е да вършите страхотна работа и да не се оплаквате. Никой не харесва хората, които се оплакват постоянно и са вечно недоволни.

Ако изпълнявате всички съвети от тази статия в продължение на шест месеца до една година, добрият шеф ще ви забележи и ще бъде нетърпелив да ви помогне да получите повишение на заплатата или поста. В противен случай – липсата на развитие в кариерата може просто да се дължи на факта, че работите за неправилния човек. В такъв случай по-добре си намерете друго работно място, където трудът ви ще бъде оценен.

8 Comments to “Как да впечатлим шефа си”

 1. LeanBiome is a company that specializes in providing its customers with high-quality dietary supplements that promote healthy digestion and overall well-being. One of their key products is the lean bacteria species capsules, which contain nine clinically-researched living organisms that work together to support a healthy gut microbiome. However, it is important to note that these bacteria need to stay alive in order to be effective. This is where LeanBiome’s use of cutting-edge DRcaps capsules comes into play.

 2. Introducing Alpilean, a revolutionary weight loss solution dedicated to assisting you in shedding those unwanted pounds through a safe and organic approach. This exceptional supplement is meticulously crafted to synchronize with your body’s innate metabolism, elevating fat-burning capabilities while effectively curbing your appetite. The cornerstone of Alpilean’s success lies in its potent component, alpha-lipoic acid, a remarkable antioxidant renowned for its ability to foster weight loss by enhancing insulin sensitivity and decreasing glucose absorption within the body. Embrace Alpilean and embark on a transformative journey towards a healthier and more vibrant you.

 3. Sumatra Slim Belly Tonic is a unique weight loss supplement that sets itself apart from others in the market. Unlike other supplements that rely on caffeine and stimulants to boost energy levels, Sumatra Slim Belly Tonic takes a different approach. It utilizes a blend of eight natural ingredients to address the root causes of weight gain. By targeting inflammation and improving sleep quality, Sumatra Slim Belly Tonic provides a holistic solution to weight loss. These natural ingredients not only support healthy inflammation but also promote better sleep, which are crucial factors in achieving weight loss goals. By addressing these underlying issues, Sumatra Slim Belly Tonic helps individuals achieve sustainable weight loss results.

 4. Sugar Defender’s prowess in managing blood sugar is deeply rooted in its exceptional blend of natural ingredients, each playing a distinct role that contributes to the overall success of the supplement. Here are some noteworthy positive impacts of the Sugar Defender Ingredients blend:

 5. Sugar Defender transcends symptom-focused interventions, delving into the root causes of glucose imbalance. It stands as a dynamic formula that seamlessly aligns with the body’s intrinsic mechanisms, presenting a distinctive and holistic approach to enhancing overall well-being. Beyond a mere supplement, Sugar Defender emerges as a strategic ally in the pursuit of balanced health.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *