Как да наемете правилния служител за вашия бизнес

how-to-recruit-quality-cannabis-industry-employees-599x399Набирането на служители е свързано със значителни инвестиции на пари и време, така че е важно да идентифицирате вашите изисквания, а също и да сте наясно с вашите правни задължения. Тази статия ще ви помогне да разберете как да наемете правилния служителя в три стъпки.

Оценка на вашите изисквания

Трябва да бъдете по-конкретни, когато обявявате вакантна длъжност. Тя не трябва да е съсредоточена само върху задълженията, които смятате, че служителят трябва да изпълнява в момента, но трябва също така да включва всички бъдещи изисквания, в съответствие с начина, по който виждате развитието на вашия бизнес. Определете кои умения и квалификации са от съществено значение за работата и кои са желателни.

  • Бъдете много конкретни при изготвянето на обява за работа
  • Съсредоточете се върху уменията, които са важни в момента и тези, които могат да бъдат необходими за бъдещото развитие на вашия бизнес
  • Направете списък на необходимите умения, които кандидатът трябва да притежава и тези, които би било добре да има

Как да намерите персонал

Можете да пуснете обява в националната, регионалната, местната или търговска преса, както и в интернет сайтовете за работа, някои от които са насочени към определени индустрии. Използването на агенция за наемане на персонал може да ви спести време, но от друга страна е свързано с авансово плащане на различни такси, включително и разходи за реклама. Информирайте агенцията възможно най-изчерпателно за това, което очаквате и търсите.

  • Ако решите да рекламирате в пресата, преценете кои са основните читатели на даденото издание и дали те съвпадат с вашата целева аудитория
  • Обявите в интернет сайтовете могат да достигнат до по-широка аудитория
  • Вашата реклама трябва да бъде кратка и ясна, и с атрактивен дизайн

Правни задължения

От съществено значение е да не проявявате дискриминация при наемането на служители, тъй като има вероятност да бъдете подведени под съдебна отговорност от някой, който не е служител, ако той сметне, че не сте го наели на работа в резултат на дискриминационни практики. Незаконно е хората да се дискриминират по причини като пол, семейно положение, раса и възраст.

  • Опитайте се да избягвате използването на думи като “млади” в обявите си за работа
  • Когато публикувате обява опишете изискванията за работа ясно и точно
  • Бъдете наясно със съответното законодателство.

One Comment to “Как да наемете правилния служител за вашия бизнес”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *