Как да наемете правилния служител за вашия бизнес

how-to-recruit-quality-cannabis-industry-employees-599x399Набирането на служители е свързано със значителни инвестиции на пари и време, така че е важно да идентифицирате вашите изисквания, а също и да сте наясно с вашите правни задължения. Тази статия ще ви помогне да разберете как да наемете правилния служителя в три стъпки.

Оценка на вашите изисквания

Трябва да бъдете по-конкретни, когато обявявате вакантна длъжност. Тя не трябва да е съсредоточена само върху задълженията, които смятате, че служителят трябва да изпълнява в момента, но трябва също така да включва всички бъдещи изисквания, в съответствие с начина, по който виждате развитието на вашия бизнес. Определете кои умения и квалификации са от съществено значение за работата и кои са желателни.

  • Бъдете много конкретни при изготвянето на обява за работа
  • Съсредоточете се върху уменията, които са важни в момента и тези, които могат да бъдат необходими за бъдещото развитие на вашия бизнес
  • Направете списък на необходимите умения, които кандидатът трябва да притежава и тези, които би било добре да има

Как да намерите персонал

Можете да пуснете обява в националната, регионалната, местната или търговска преса, както и в интернет сайтовете за работа, някои от които са насочени към определени индустрии. Използването на агенция за наемане на персонал може да ви спести време, но от друга страна е свързано с авансово плащане на различни такси, включително и разходи за реклама. Информирайте агенцията възможно най-изчерпателно за това, което очаквате и търсите.

  • Ако решите да рекламирате в пресата, преценете кои са основните читатели на даденото издание и дали те съвпадат с вашата целева аудитория
  • Обявите в интернет сайтовете могат да достигнат до по-широка аудитория
  • Вашата реклама трябва да бъде кратка и ясна, и с атрактивен дизайн

Правни задължения

От съществено значение е да не проявявате дискриминация при наемането на служители, тъй като има вероятност да бъдете подведени под съдебна отговорност от някой, който не е служител, ако той сметне, че не сте го наели на работа в резултат на дискриминационни практики. Незаконно е хората да се дискриминират по причини като пол, семейно положение, раса и възраст.

  • Опитайте се да избягвате използването на думи като “млади” в обявите си за работа
  • Когато публикувате обява опишете изискванията за работа ясно и точно
  • Бъдете наясно със съответното законодателство.

3 Comments to “Как да наемете правилния служител за вашия бизнес”

  1. What should I do if I have doubts about my partner, such as monitoring the partner’s mobile phone? With the popularity of smart phones, there are now more convenient ways. Through the mobile phone monitoring software, you can remotely take pictures, monitor, record, take real – Time screenshots, real – Time voice, and view mobile phone screens.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *