Как да преминем успешно изпитателния срок на новото работно място

Как да преминем успешно изпитателния срок на новото работно мястоПървите няколко месеца са най-важните на всяко ново работно място, защото това е изпитателният срок, който ще ви позволи или да стабилизирате своето положение в компанията или да не успеете и да ви освободят от длъжност. Как трябва да действате, за да се представите в най-добра светлина? Какво не бива да правите в никакъв случай? За да разберете, можете да прочетете съветите, които ще ви представим в тази статия:

1. Посетете всички ключови хора в компанията, запознайте се с тях, разберете тяхното мнение и позиция относно работата им, както и за ситуацията в сферата, в която работите и за перспективите за развитие.

2. Маркирайте своята територия – подредете работното си място така, че да не изглежда като временно убежище, а като работно място на сериозен професионалист, който възнамерява да се задържи за дълго в компанията.

3. Общувайте с колегите си на тяхна територия. Не забравяйте да посещавате своите колеги в привичната им обстановка – на техните работни места, и не чакайте само те да минават да ви видят на вашето работно място или във вашия офис.

4. Станете част от вътрешния живот на фирмата излизайте заедно с колегите си в обедната почивка, разговаряйте с тях когато ги срещнете – почувствайте неформалната атмосфера в службата.

5. Отворете си очите и ушите хубаво, но си затворете устата. Говорете с хората и се опитайте да ги разберете правилно. Временно се откажете от своите мнения и представи, дори да смятате, че сте прави.

6. Захващайте се с малки конкретни проекти и дейности, които можете да изпълните в кратки срокове. Успоредно с това проучвайте тенденциите и разработвайте стратегия за по-дългосрочната си работа в компанията.

7. Никога не казвайте: “На предишната ми работа…”. Никога не сравнявайте на глас традициите, началниците, начините на работа и др. с тези от предишното ви работно място.

8. Още от първия работен ден казвайте на новото си работно място „Ние”, „при Нас” и т.н. Покажете, че сте отдадени и приемате работата, колегите и компанията като част от себе си.

9. Ако имате подчинени, трябва изцяло да им се доверите, поне докато не навлезете добре в работата. Демонстрирайте своето желание и готовност да работите заедно с тях, искайте тяхното мнение, насърчавайте ги да проявяват инициатива и да ви помагат при навлизането ви в новата длъжност.

10. Без да афиширате това, преценете професионалното ниво на своите колеги и подчинени, изградете си първоначално мнение за тяхната компетентност и разберете, какви са техните силни и слаби страни по отношение на работата, която вършат.

11. Избягвайте често и демонстративно да каните нови хора и консултанти. Започнете да работите със съществуващият екип, постепенно привличайте в него нови хора. Ако държите да имате собствен екип, с които да работите, опитайте се да не ги привличате към проектите, които сте заварили и които вече се реализират от друг екип. По-добре е да започнете нов отделен проект, към който да привлечете “ хората, които искате.

12. Не искайте големи бюджети за своите проекти, преди да сте успели да докажете на работодателя си, че наистина можете да ги усвоите успешно. Ако все пак ви се наложи да искате финансиране, предпочетете то да бъде насочено към малки проекти, които ще имат резултат още през изпитателния ви срок.

13. Не проявявайте излишна фамилиарност с колегите си, но и не се дръжте с тях прекалено формално и дистанцирано.

14. Не започвайте запознанството си с новите колеги и подчинени по време на партита. По-добре е те да създадат първото си впечатление за вас в делова среда, а не по време на някакво неформално събитие.

15. Ако сте ръководител, не започвайте новата си работа с провеждането на големи съвещания на тема “Как ще бъде от тук нататък?” Но, не забравяйте, че е важно вашите подчинени да са информирани за промените, които смятате да осъществите, и за начините ви на работа. След една седмица на новата си длъжност, трябва да сте достатъчно подготвени, за да направите първото си съвещание.

16. След като успешно  сте провели първото си съвещание на новата длъжност, определете периодичността, с която ще правите срещите си със своите подчинени. Те трябва да са по-чести в рамките на изпитателния ви срок, а след изтичането му ще можете да ги провеждате по-рядко.

17. Не се опитвайте веднага да навлизате във всички детайли на новата си дейност, защото няма да успеете да разберете главното. Но, не бива да изпадате в другата крайност – да се ограничите с повърхностните мнения, без да разбирате същността на работата, която вършите. Верният път е да имате обща представа за всичко, свързано с вашата компетенция, но в две-три направления да се запознаете с детайлите и да инициирате начините за подобряването на тези дейности.

18. Не прескачайте към своя ръководител по всеки работен въпрос, дори още да не сте много навътре в темата. Но, не бива напълно да се затваряте в своята работа и да игнорирате началника си. Идеалният начин за действие е да решавате самостоятелно по-голямата част от работните въпроси, но да държите началника си в течение на нещата. Ако се сблъскате с наистина сложен и важен въпрос, обърнете се към него за съвет, а не за готово решение.

19. Трябва много внимателно да слушате ръководителя си през изпитателния српк. Дори, ако се налага, правете си записки и ги показвайте на мениджъра си, за да сте сигурни, че сте разбрали вярно. Не бива да си позволявате да изказвате собствено мнение през първата седмица от работата на новото работно място. Независима лична позиция по служебни въпроси, дори не съвпадаща с тази на вашето ръководство, можете да имате само към края на изпитателния срок.

20. Определете, кои от новите ви колеги са неформалните лидери в колектива и ги направете свои съюзници. Съветвайте се с тях по ключовите въпроси.

21. Присъствайте в службата физически, колкото може повече – хората трябва да свикнат с вашето присъствие и да ви приемат като част от компанията.

22. Избягвайте конфликтите през изпитателния срок.  Можете да си позволите най-много един-два конфликта по много важни поводи, но задължително трябва да сте сигурни, че можете да излезете като победител в тях. Ако не сте сигурни в победата си – по добре е да запазите разрешаването на конфликта за по-късно.

One Comment to “Как да преминем успешно изпитателния срок на новото работно място”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *