Как да разберем кой е реалният ни работодател

Най- често срещаният проблем на строителната площадка е този, свързан с определянето на реалния работодател и външен човек, който не е запознат със структурата на този бизнес, трудно би разрешил проблема.

Много често срещано е по малките строежи да работят хора, които нямат необходимите документи и заплащането им става на ръка, но има и случаи, в които и работниците по големите строежи, които са назначени съвсем законно, срещат редица проблеми, свързани с организацията на работа.

Понякога исковете за компенсации идват от лица, които са се регистрирали като самонаети, но всъщност отношенията им с дадения работодател са на основат „наемник-работодател“.  Може да има и други усложнения, когато работодателят изиска лицето да е с регистрирано Дружество с ограничена отговорност (Ltd), за да бъде назначено на работа. Ако агенцията изпраща работници, но не гарантира и не носи отговорност за качеството им на такива, това също може да се окаже проблем.

Какво пречи на всички тези отношения да се оправят, да се разбере кой е работодателя и кои са работниците и за какво носят отговорност тези хора? Най-голямата пречка е фактът, че строителната индустрия е една от най-доходоносните  и точно заради това стремежът да се избегне плащането на пълен размер данъци и поемането на отговорности винаги остава.

Нека вземем за пример една нова компания, в която има 5 директора и 0 наети лица. Всеки от директорите работи „само“ за компанията Х и е неин съпритежател. Ако някой от директорите назначи лицето Y като работник, то всеки от директорите ще фактурира месечни възнаграждения за себе си и за лицето Y. Компанията Х има нужда от повече работници и наема чрез агенция лицето Б за извършване на определена работа. Но лицето Б претърпява инцидент на работното място и бива откарано в болница с много сериозно нараняване. Кой носи отговорността в този случай? Разбира се, работодателят носи отговорност, но в този случай ние не знаем кой е той – дали е агенцията, компанията Х или „самонаетият“ нает Б.

В подобна ситуация никой не би искал да носи отговорност. Дългия процес по намирането на отговорното лице в този случай определено затруднява всички.

Ако погледнем от друга страна след като агенцията е преотстъпила лицето на компанията Х, то отговорна за безопасността на лицето Б е нейна.

Ако издавате фактури за заплащанията, които получавате значи се водите като изпълнител (contractor). В компанията от петима директори и един изпълнител, по закон директорите трябва да полагат грижа в качеството им на мениджъри на проекта. Но реално се получава, че полагайки физически труд и издавайки си фактури за възнагражденията, те по всички показатели се квалифицират като самонаети изпълнители и като наети работници. Това е само малка част от заплетените случаи в британската правосъдна система, когато е нужно да се определи чия е отговорността при трудов инцидент.

Когато имате затруднения и не можете да разберете за кого всъщност работите и с какъв работен статут сте, можете да се обърнете за съвет към адвокат или към Citizens Advice Bureau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *