Разрешаване на проблеми на работното място

Ако имате проблеми на работното място и искате да ги отстраните има различни официални и неофициални начини за това.

  • Разберете какъв е проблемът.

На първо време се постарайте да проучите проблема. Не обвинявайте веднага работодателя си, защото проблема може да възникне в следствие на ваша грешка. Например ако не получите заплащането си на точната дата проверете в банката дали има някакъв проблем или пък, ако молбата ви за отпуск е отказана помислете дали вината не е във вас.

  • Опитайте да разрешите проблема неофициално.

Ако все пак решите, че има проблем, обсъдете с колегите или с мениджъра  си, дали той може да бъде разрешен по неофициален начин. Хубаво е да водите записки, в случай, че после ви се наложи да посочите какво по-точно сте дискутирали. Номера за помощ от страна на ACAS е 08457 47 47 47. Те са на ваше разположение от понеделник до петък от 08:00 сутринта до 18:00 следобед, така, че се обадете в случай, че ви трябва помощ или съвет.

  • Отправяне на официална жалба.

Ако проблемът не може да бъде разрешен неофициално, от вас се очаква да опитате и по официален начин, като подадете жалба чрез процедурата за подаване на оплаквания. Задължително е да следвате определените стъпки, заедно с още други, които работодателят  е заложил в процедурата си за подаване на оплаквания.

Няма значение, че нещата ще стигнат до подаване на жалба пред Служебния Трибунал (Employment Tribunal), вие трябва да сте преминали през процедурата за подаване на жалби. Ако не сте преминали през нея, от Трибунала няма да разгледат случая ви.

Процедурата за подаване на жалби има три фази:

  1. Писмена жалба – в нея проблема трябва да е обяснен много ясно.
  2. Прослушване и вземане на решение – след като работодателят ви проучи проблема ще ви покани да го обсъдите и разрешите.
  3. Обжалване – ако не сте доволни от решението може да обжалвате. Най-вероятно няма да имате право на обжалване, но в такъв случай можете да отнесете случая до Employment Tribunal.

 

  • Какво да направите ако не можете да разрешите проблема чрез процедурата за подаване на жалби.

Ако процедурата за подаване на жалби не ви устройва, от вас зависи дали ще продължите напред, но първо трябва да разберете какви са правата ви и какво трябва да направи работодателят ви. След това се уверете дали резултата, който желаете е достижим и реалистичен.

  • Алтернативен начин за разрешаване на проблеми.

Преди да подадете жалба в Employment Tribunal опитайте да разрешите проблема чрез посредничество или помирение – експерт ще поговори и с двама ви и ще ви помогне да разрешите проблема.

  • Employment Tribunal и гражданския съд.

Ако сте пробвали и алтернативния начин вече може спокойно да подадете жалба в Employment Tribunal. Преди това добре помислете дали проблема може да се реши от Трибунала и дали си струва да опитате. Employment Tribunal е подобен на неофициален съд, занимаващ се с професионални спорове и права.

Employment Tribunal ще вземе решение за случая ви ако той е свързан със специфични права, така, че се уверете за какво точно подавате жалба. Например ако подадете жалба, за това че не сте получили заплата, тук става въпрос за „незаконно удържане от заплатата“ или пък ако сте дискриминирани заради физическо увреждане, става въпрос за „ дискриминация поради физическо увреждане“ и т.н.

  • От къде да получите помощ.

Както разбрахте можете да потърсите безплатна помощ или съвет от ACAS, които са на ваше разположение през цялата работна седмица.

Местното ви Citizens Advice Bureau (CAB) може също да ви осигури добър и безплатен съвет. Можете да намерите CAB в телефонния указател или онлайн. Ако сте член на профсъюз можете да разчитате на тях.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *