Как може да проверите дали сте самонаето лице и да се регистрирате като такова

Както всяка една работа и тази има своите положителни и отрицателни страни. Работите ли за себе си вие може да се облекчите от някои бизнес разходи, но преди това трябва да сте напълно сигурни, че се водите като самонаето лице. Това може да стане като убедите HMRC, че работите за себе си.

Въпросите, които трябва да си зададете

Задайте си следните въпроси и ако на повечето от тях отговорът е „да“, значи вие сте самонаето лице.

 • Можете ли да изпратите друг да свърши дадена работа вместо вас? Ще му платите ли с ваши пари?
 • Можете ли да откажете работа, която трябва да се свърши, в случай че не ви харесва?
 • Вие ли решавате колко време и какво да работите всеки ден?
 • Инвестирали ли сте ваши пари в бизнеса?
 • Вие ли предоставяте оборудването, което е необходимо за да работите?
 • Вие ли понасяте загубите, ако има такива?
 • При работна грешка вие ли плащате за нея?

Когато си отговорите на въпросите и все още не сте сигурни какъв е вашият работен статут, можете да  използвате индикатора на работен статут – ESI на HMRC.

Регистрирането като самонаето лице става по- лесно, отколкото вие си мислите. Просто запомнете ключовите неща:

 • Регистрирайте се до три месеца след започване на бизнеса;
 • Пазете документацията;
 • Наемете вашия съпруг/съпруга или партньор на работа;
 •  Подайте данъчна декларация.

Регистрация като самонаето лице

Трябва да се регистрирате като самонаето лице до три месеца след започване на бизнеса и трябва да започнете да допринасяте за вашите осигуровки и данъци. Регистрацията става чрез попълване на формуляр CWF1 или на номер 08459 154515.

След регистрация вие ще получите уникален номер на данъкоплатеца, ако нямате такъв вече и автоматично всяка година  ще получавате данъчна декларация, която трябва да попълните и да изпратите обратно в HMRC.

При регистрация като самонаето лице трябва задължително да внасяте осигуровки освен данъците, които плащате, иначе ще бъдете глобени.

Назначаване на членове от семейството

Ако някой от семейството ви работи за вас, те се водят като работници и трябва да получават заплащане. Ако те плащат данък на по-ниска ставка от вас, тогава чрез изплащането на заплата можете да спестите данъци.

Работата, която вършат трябва да е от полза на бизнеса ви. Докато им плащате разумна заплата над минималната, то тогава този разход ще се счита като допустим и ще бъде приспаднат, когато изчислявате вашата печалба.

Ако заплатата на членовете от семейството ви е под 110GBP не трябва да им внасяте осигуровки, а ако получават над 95GBP тогава имат право на държавна пенсия. Когато им плащате повече трябва да сметнете осигуровките на работниците си като разход за бизнеса.

Ако наемете съпруга/съпругата си за да върши работа, която не е пряко свързана с бизнеса ви, вие нямате право на данъчно облекчение, независимо дали той/тя получава заплащане.

Малки фирми

Ако имате малка фирма, а не сте едноличен търговец или съдружник нещата стоят различно. Може да ръководите вашия бизнес и като дружество с ограничена отговорност.

Ръководенето на фирма е по напрегнато. Ще трябва да водите по подробно счетоводство, и това ще ви струва повече. Процедурите при теглене на фирмени пари са повече и правилата за получаване на данъчни облекчения са доста по-затегнати.

Освен това може да заплатите по-високи данъци при закриването на бизнеса като самонаето лице и отваряне на малка фирма.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *