КАРИЕРАТА НА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Във Великобритания, кариерата на медицинска сестра е доста търсена и поради това бихме искали да ви запознаем с предимствата, задълженията, сайтовете за намиране на работа, признаване на дипломи и начините за задължителна регистрация за тази професия.

Кариерата на медицинска сестра би била подходяща за вас, ако сте грижовни и практични по природа и ви доставя удоволствие да подобрявате качеството на живот на хората около вас.

Медицинските сестри, полагат грижа за по-възрастни пациенти, които страдат от различни заболявания, като се започне от леки наранявания и неразположения, до остри и продължителни заболявания и душевни болести.

Те поддържат възстановяването на пациентите, като спазват специални планове за полагане на грижи, преценяват и съблюдават методите за обгрижване, фокусирайки се върху нуждите на пациента, а не върху заболяването или оплакванията.

Медицински сестри обикновено работят в мултидисциплинарен екип, но са основното звено за контакт с пациентите, често предоставящи най-продължителните грижи за тях.

Те осъществяват контакти и със семествата на пациентите, и особено в случаи на хронично заболяване, когато пациентът може да се връща регулярно за лечение.

Отговорности

Задълженията на медицинската сестра на възрастни пациенти са:

 • Да печелите доверието на всеки пациент,
 • Да съставяте планове за грижа за пациента,
 • Да изпълнявате планирани задължения като подготовка на пациенти за операции, да се грижите за следоперативните рани, да следите пулса, кръвното налягане и температурата на болните,
 • Да наблюдавате и записвате състоянието на пациентите,
 • Да правите проверки за наркотици и инжекции,
 • Да Настройвате системи за преливане на кръв,
 • Да асистирате при изследвания и тяхната оценка,
 • Да извършват рутинни изследвания,
 • Да реагирате бързо при спешни случаи,
 • Да съставяте план за изписване от болницата и поддържане на връзка с лични лекари и социални работници,
 • Да имате умения да успокоявате пациентите и техните близки и да бъдете добър при общуването с тях,
 • Да провеждате инструктивни обучения на пациентите, отнасящи се до тяхното за здраве, което може да включва клинични и образователни сесии по теми като диабет, загуба на тегло и отказ на тютюнопушене,
 • Да съставяте план за организирането и заетостта на персонала и приоритизиране на работната натовареност,
 • Да бъдете ментор на студенти и младши медицински сестри,
 • Да поддържате записки за пациентите,
 • Да взимате етични решения, свързани със съгласие и поверителност.

Заплата

Дипломирани, начинаещи медицински сестри започват с годишна  заплата от £22,128 до £28,746 /група 5 според СЪВЕТА НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ И АКУШЕРИ (NURSING & MIDWIFERY COUNCIL ). Заплатите в Лондон са с по-голяма възможност за добавки.

За сестри с опит на позиции като лидер на екип /група 6/, заплатите прогресират в диапазона от £26,565 до £35,577.

На по-висшите нива такива като  старша медицинска сестра и сестра-консултант (групи от 7 до 8c) заплатите варират от £31,696 до £69,168 годишно.

Плащания за празници и почивни дни  са определени от СЪВЕТА НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ И АКУШЕРИ (NURSING & MIDWIFERY COUNCIL ), но в в частния сектор могат да варират, поради което се свържете с конкретните работодателите за информация.

Заплащането в частния сектор е на подобно равнище като в държвания. СЪВЕТА НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ И АКУШЕРИ (NURSING & MIDWIFERY COUNCIL ) предлага пенсионна схема, обезщетения за болест и майчинство. За медицинските сестри, работещи извън СЪВЕТА НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ И АКУШЕРИ (NURSING & MIDWIFERY COUNCIL ) не се прилагат еднакви условия по отношение на пенсия и обезщетения, но могат да  им бъдат предложени и други облекчения, като например частно здравно осигуряване, или служебен автомобил ако са на ръководни позиции.

Данни за дохода от СЪВЕТА НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ И АКУШЕРИ (NURSING & MIDWIFERY COUNCIL ). програма за промяна (AfC) плащат проценти.

Цифрите са само ориентировъчни.

Работно време

В болниците се работи на смени, като се полагат дежурства през почивни дни и  празници.Съществуват все по-големи възможности за работа от 9 до 17 часа и на други места, не само в специализираните звена и клиники, но и в промишлеността и търговията.

Недостигът на медицински сестри е довел до въвеждането на гъвкаво работно време, като средство за задържане на персонала.

Работната среда и условията на труд се различават в различните  болници и отделения.

Може да се грижите за много и различни пациенти в даден вид отделение или за един или двама пациенти в интензивно отделение. Алтернативно можете да работитите и в домовете на пациентите.

Възможности като кариерни прекъсвания и преквалификация както и работа в чужбина са варианти за личностно развитие.

Като медицинска сестра на  свободна практика а също и като като консултант ако сте старши медицински сестри можете да работите чрез агенции.

Грижите за болните могат да са фзическо и емоционално предизвикателство, но и  удовлетворяващ труд , ако водят до облекчаване на страданието на пациента.

Квалификация

За работа като медицинска сестра във Великобритания, се нуждаете  от диплома от акредитиран университет, а също така е необходима  и регистрация в  Съвета на медицинските сестри и акушери (Nursing & Midwifery Council ).

Преди да се регистрирате за медицинска сестра в Съвета на медицинските сестри и акушери(Nursing & Midwifery Council ) е необходимо да сте завършили обучение за тази професия само в учебни заведения, одобрени от от съвета. Половината от обучителната програмата е базирана на клиничната практика, която ще ви позволи да придобиете пряк опит в работа с пациенти и семейства. Тя може да се провежда  в различни обстановки, включително болници, общности, пациентски домове и независими организации.

Другата половина от времето ще трябва да отделите за вашето академично обучение.

Може да сте в състояние да получите акредитация за предходно обучение (Accreditation of Prior Learning), ако имате степен по друг здравнообразователен предмет или друга практика. Някои предшестващи дипломи, следдипломни квалификации и обучения, които отговарят на  програмните изисквания, позволява курсът да бъде ускорен.

За повече информация, трябва да се обърнете директно към съответната институция.

Подробности за всички одобрени програми могат да бъдат намерени на страницата Съвета на медицинските сестри и акушери (Nursing & Midwifery Council).

Одобрените програми могат да включват следните предмети:

 • биомедицински науки,
 • биология на човека,
 • живот и медицински науки,
 • физиология,
 • психология,
 • социална работа.

За да практикувате като медицинска сестра според Съвета на медицинските сестри и акушери (Nursing & Midwifery Council ), трябва да сте в добро физическо здраве. Това не означава, че не можете да имате леко увреждане или лек здравословен проблем, които обаче не трябва да възпрепятстват  безопасната ви и ефективна  практика без да е необходим допълнителен надзор.

Необходимо е също да декларирате всички наказателни присъди, обвинения или предупреждения, които имате.

Криминалното ви досие не може да бъде пречка за обучението, но то ще бъде обект на цялостно и открито обсъждане в назначеното ви интервю.

Студентите в Англия не могат да разчитат на стипендии и за това те трябва да потърсят допълнителна помощ чрез системата за студентски кредити.

Информация за стипендии в Шотландия, Северна Ирландия и Уелс, вижте на:

Или се обърнете към нас за помощ на 077 8606 7076 или имейл [email protected]

Умения

За да практикувате професията медицинска сестра, ви трябва да притежавате следните качества:

 • умение да общувате и да печелите доверието на хората от различни слоеве на обществото
 • съпричастност, чувствителност и емоционална стабилност, с възможност за помощ при всякакви трудни обстоятелства
 • умения за работа с различни пациенти едновременно
 • отлични умения за работа в екип
 • добри организационни и управленски умения, особено ако вашата кариера прогресира.

Трудов стаж

Предварителният опит не е от съществено значение, но съответният трудов опит като работещ в сферата на  социалните грижи или в друга работа, свързана с грижата за хора в общността, се счита за добра подготовка.

Добра идея е също да посетите болницата и да разговаряте директно медицинските сестри за тяхната роля.

Работодателите

Като медицинска сестра можете да намерите работа в болници, практики при лични и общопрактикуващи лекари, в общността – прикрепена към здравен център или обща практика, в жилищни домове и хосписи и в специализирани звена и училища.

Можете също така да работи с пациенти в собствените им домове.

След като сте придобили достатъчно опит, вие също може да работи като инструктор или преподавател, дейности, които не са пряко свързани с провеждане на практическа клинична работа.

Опциите включват:

 • услуги за спешна медицинска помощ във въздуха
 • обществени и училищни звена за здравно образование
 • аварийни линии за помощ
 • общи практики
 • насърчаване на здравето
 • ваканционни фирми
 • круизни кораби за отдих
 • медицински сестри
 • професионалното здраве
 • отвъдморска помощ и развитие
 • затвори
 • частни здравни организации
 • научни изследвания, преподаване и образование
 • жилищни домове за възрастни хора
 • училища и университети
 • специализирани звена и хосписи
 • въоръжените сили
 • доброволческите организации.

Свободни работни места можете да потърсите от следните сайтове:

За медицински сестри във въоръжените сили вижте:

Има много специализирани медицински центрове, като Pulse, които наемат за постоянни и временни длъжности в Обединеното кралство и в чужбина. За директория с агенции, която може да се търси, вижте списъка на медицинските сестри. Nursing Agencies List http://www.nursing-agencies-list.com/

Професионално развитие

Трябва да подновявате регистрацията си в Съвета на медицинските сестри и акушери (Nursing & Midwifery Council ) на всеки три години.

Пълните подробности за това, което трябва да направите, са на разположение на уеб-страницата – сертифициране на медицинските сестри и акушерки.

Изискванията включват- 450 часа регистрирана практика и 35 часа продължаващо професионално развитие, за тригодишния период на следване.

Обучението се извършва за клинични специалисти, като:

 • кардиологична помощ,
 • контрол на инфекциите,
 • операционна зала и реанимация,
 • множествена склероза.

Много университети предлагат структурирани програми за обучение на непълен работен ден, които могат да ви помогнат да завършите  магистърска степен или дори докторска квалификация.

Кариерни перспективи

Сестринската практика започва с период на стаж под надзора на ментор, което представлява преходен етап и има за цел да помогне  на новорегистрирани медицински сестри да развиват своята практика. Тя обхваща основните компетенции при грижата за пациента, а също и умения в ръководството, управлението, преподаването и комуникацията.

След като завършите успешно тази практика, можете да започнете да напредвате в различни роли, като:

 • младша сестра,
 • сестра в отделение,
 • практикуваща медицинска сестра,
 • старша медицинска сестра,
 • медицинска сестра-консултант.

Всички медицински сестри могат да заемат управленски позиции, но някои кариерни развития са по-ориентирани към управлението от други. С напредване на старшинството в професията, е възможно да поемате все по-малко сестрински отговорности. Издигането в професията  към роли като сестра на отделението, управител на отделението и ръководител на екипа, зависи от развитието на управленските умения и нивото на специализираните знания. На следващ етап  можете да продължите като  клиничен специалист с длъжности като медицинска сестра-консултант или дори да заемете лидерски позиции като старша сестра или директор.

Допълнителна информация за възможните начини на израстване може да видите на страницата на Съвета на медицинските сестри и акушери (Nursing & Midwifery Council ). Има много специализирани браншове за възрастни сестрински грижи и можете да изберете да предприемете допълнително обучение, за да се специализирате в различни области, които биха могла да представляват интерес за вас:

 • сестра в спешна медицинска помощ,
 • медицинска сестра при ракови заболявания,
 • квартална медицинска сестра,
 • медицинска сестра за интензивна грижа,
 • медицинска сестра по трудова медицина,
 • медицинска сестра, отговаряща за сексуалното здраве,
 • специализирана медицинска сестра.

Информация за чуждестранни граждани с диплома за медецински сестри, пребиваващи на територията на Великобритания:

Сестри, обучени извън Обединеното кралство и Европейското икономическо пространство /ЕИП/

Те могат да подадат молба за регистрация в  Съвета на медицинските сестри и акушери (Nursing & Midwifery Council ), ако отговарят на техните стандарти.  СМСА ще сравни  обучението във вашата страна с изискванията в Обединеното кралство. Регистрацията в Съвета на медицинските сестри и акушери (Nursing & Midwifery Council ) не дава право на работа в Обединеното кралство.Изискванията за регистрация са различни за медицинските сестри, обучени в Обединеното кралство и ЕИП от тези, обучени извън тях.

Процес за регистрация на медицински сестри, обучавани извън ЕИП

От октомври 2014 г. единственият път за регистрация за всички медицински сестри, обучени извън Обединеното кралство и ЕИП се извършва на два етапа:

 • Част първа – компютърно базиран тест с множествен избор на отговори, който е достъпен в много страни по света, с възможност да се положи от домашен офис.
 • Част втора – практически структуриран клиничен изпит, който се провежда в Обединеното кралство. Чрез този изпит отпада изискването за полагане на контролирана практика.

За допълнителна информация относно процеса на кандидатстване и новия тест за компетентност посетете уеб сайта https://www.nmc.org.uk/.

Гражданите на Европейското икономическо пространство, които са обучени извън ЕИП, нямат право на автоматично признаване на тяхната квалификация по директивите на ЕС, тъй като не са обучени в държава-членка на ЕС. Допълнителна информация можете да намерите на уебсайта https://www.nmc.org.uk/.

Медицинските сестри, обучени извън Обединеното кралство, също трябва да отговарят на стандартите за английски език, определени от Съвета на медицинските сестри и акущерки.

Езиковите умения могат да бъдат признати:

 • чрез успешно завършване на езиков тест като Международна система за тестване на английски език (IELTS) ниво 7 или Професионален английски тест (OET) на ниво Б.
 • чрез доказателства, че завършеното от кандидати обучение е преподавано и завършено на английски език и че поне 50% от програмата включвали клинична практика, в която се използва английски език,
 • чрез практикуване в продължение на минимум една година в страна, в която английският език е първият и майчински език. Списъкът на местните англоезични държави трябва да е достъпен от домашния адрес.

Допълнителна информация за изискванията за нова езикова компетентност и насоки могат да бъдат намерени на уебсайта на Съвета на медицинските сестри и акушерки https://www.nmc.org.uk/.

Обучени медицински сестри в Европейското икономическо пространство

Сестрите, обучени в ЕИП, също трябва да отговарят на стандартите на Съвета на медицинските сестри и акушерки, преди да пристъпят към регистрация. Съвета на медицинските сестри и акушерки /NMC/ ще сравни обучението във вашата страна с това, което се изисква в Обединеното кралство.

След признаването на квалификацията и преди вписването в регистъра от всички кандидати се изисква да представят доказателства, че притежават необходимите познания по английски език. Квалификацията се оценява в четири модула: говорене, четене, слушане и писане.

Медицински сестри, обучени в ЕИП,  които не са граждани на ЕИП, могат да бъдат задължени да се явят на едната или и двете части от изпита, описан по-горе.

 

245 Comments to “КАРИЕРАТА НА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ”

 1. Wow, wonderful weblog layout! How long have you ever been blogging for?
  you make running a blog look easy. The overall glance of your site is great,
  as neatly as the content material! You can see similar:
  e-commerce and here sklep online

 2. This paragraph provides clear idea for the new users of blogging, that really how to do blogging and site-building.
  I saw similar here: Sklep internetowy

 3. Hi! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to look
  it over. I’m definitely enjoying the information. I’m bookmarking and will be
  tweeting this to my followers! Terrific blog and terrific design. I saw similar here: Sklep internetowy

 4. Wow, superb weblog structure! How lengthy have you been blogging for?

  you made running a blog glance easy. The whole look
  of your website is wonderful, let alone the content!
  You can see similar here e-commerce

 5. Howdy! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains.
  If you know of any please share. Kudos! You can read similar
  blog here: Sklep

 6. Hi there! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to
  rank for some targeted keywords but I’m not seeing
  very good success. If you know of any please share.

  Kudos! You can read similar text here: Sklep internetowy

 7. Hi there! Do you know if they make any plugins to
  help with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank
  for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains.
  If you know of any please share. Thanks! You can read similar blog here: Sklep online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *