Кетъринг бизнес: Изисквания към работните помещения

Стартирането на собствен бизнес не е проста задача и често е свързано с много бюрокрация и ходене по мъките. Когато става дума за фирма за кетъринг, нещата не стоят по-различно. Дори и да ви се струва лесно, добре е предварително да сте запознати с изискванията и законовите разпоредби, за да не се окаже накрая, че сте загубили и време, и пари.

Ето и основните изисквания, свързани с работните помещения:

Регистриране

Ако планирате да започнете нов бизнес свързан с кетъринг, трябва да регистрирате вашите помещения в местния орган на здравната служба най-малко 28 дни преди откриването.

Това се отнася за повечето видове бизнес с храни, включително предприятията за обществено хранене, работа от дома или мобилна такава, както и при временните

помещения като сергии и микробуси. Свържете се с вашия местен орган за информация как да се регистрирате. Ако използвате две или повече помещения, ще трябва да регистрирате всяко едно от тях.

Може да се наложи да се регистрирате като самостоятелно заети и/или по ДДС. Тези регистрационни процеси са напълно отделени от регистрирането на хранителни помещения.

Ако искате да направите промени в своите помещения, не забравяйте, че трябва да съобщите това в местната здравна служба. Освен това може да се наложи да представите и разрешение за строеж.

Лиценз

Вие ще се нуждаете от лиценз, ако възнамерявате да извършвате следните дейности:

– продавате или доставяте алкохол;

– продавате топла храна и напитки между 23:00 и 05:00 часа сутринта;

– осигурявате забавления, като например театър, кино или някакви живи

музикални изпълнения;

– продавате храна от сергия или фургон на улицата.

Можете да се свържете с местните органи за информация относно всички необходими лицензи.

Условия, на които трябва да отговарят помещенията

При избора на помещения за вашия бизнес е много важно да се уверите, че те:

– отговарят на необходимите законови разпоредби;

– са подходящи за целите на вашия бизнес;

– ви позволяват да приготвяте храна по безопасен начин.

Трябва да поддържате своите помещения чисти и в добро състояние. Освен това трябва да създадете добри хигиенни практики, включително защита срещу замърсяване и борба с вредителите.

Когато ви предстои избор на ново помещение или ремонт на такова, добра идея е да се обърнете към вашия местен орган за съвет.

Следните правила се прилагат по отношение на цялото помещение, а не само площите, използвани за приготвяне на храна:

– Мивки и тоалетни

Трябва да имате достатъчно мивки за персонала, където хората да си мият ръцете с топла и студена течаща вода и да има препарати за почистване на ръцете и хигиенично сушене.

Трябва да бъдат осигурени отделни мивки, където е необходимо – за миене на продукти, съдове  и почистване на оборудването.

Трябва също да има достатъчно тоалетни, които не бива да водят директно в хранителните помещения.

– Съоръжения

Трябва да се осигурят подходящи съоръжения за персонала, където да се преобличат, когато е необходимо.

-Други изисквания

Вашите помещения трябва да имат достатъчно добра вентилация, осветление и безпроблемно отводняване.

Зони за приготвяне на храна

Следните правила се прилагат по отношение на помещенията, където се приготвя храна:

– Подови настилки и стенно покритие

Подовите настилки и стенното покритие трябва да се поддържат в добро състояние. Те трябва да бъдат лесни за почистване и когато е необходимо, да се дезинфекцират.

На практика, това означава, че подовете и стените трябва да са гладки, устойчиви на износване, чисти и в добро състояние.

– Тавани

Таваните трябва да бъдат построени и завършени по начин, който предотвратява и намалява кондензацията, появата на мухъл и пропускането на вода. На практика, това означава, че таваните следва да са в добро състояние, с гладка и лесна за почистване повърхност, без лющене на боя или мазилка.

– Прозорци

Прозорците и всички други отвори трябва да бъдат конструирани по начин, който не позволява на мръсотията от вън да влезе в помещението. Прозорците и всички други отвори (например врати), които могат да бъдат отворени, трябва да бъдат оборудвани, където е необходимо, с противонасекомни екрани, които могат лесно да бъдат отстранени за почистване.

– Врати

Вратите трябва да бъдат лесни за почистване и, когато е необходимо, да се дезинфекцират.

– Повърхности

Повърхности (включително повърхностите на оборудването) в зоните, където

храната се обработва, особено тези, които са в допир с храна, трябва да бъдат поддържани в добро състояние и да са лесни за почистване и, когато е необходимо, да се дезинфекцират.

– Съоръжения за почистваща техника

Вашите помещения трябва да разполагат с подходящи съоръжения, където да съхранявате средствата за почистване и дезинфекция на приборите и оборудването. В съоръженията трябва да има наличие на топла и студена вода.

– Съоръжения за измиване на храните

Вие трябва да разполагате с подходящи съоръжения, където е необходимо, за измиване на храните. Всяка мивка (или други съоръжения) за измиване на храна трябва да има топла и / или студена вода. Водата трябва да бъде с качеството на питейна такава. Тези съоръжения трябва да се поддържат чисти и, когато е необходимо, дезинфекцирани.

– Оборудване

Всички предмети, инсталации и оборудване, които влизат в пряк контакт с храната трябва да бъдат поддържани чисти, в добро състояние, и когато е необходимо, да се дезинфекцират; почиствани ефективно и, където е необходимо, дезинфекцирани достатъчно често, за да се избегне всякакъв риск от замърсяване.

– Отпадъци

Трябва да отстраните възможно най-бързо хранителните отпадъци и други отпадъци от стаите, в които има храни, за да се избегне натрупването на боклуци.

Вие трябва да разполагате с подходящи съоръжения за съхраняване и обезвреждане на

хранителни отпадъци и други отпадъци.

Мобилни / временни помещения

Ако развивате бизнес с храни от мобилни или временни помещения, или от помещения, използвани главно като частно жилище, все още трябва да се съобразите със същите хигиенни правила, които важат и за постоянните помещения. Въпреки това, тъй като пространството е ограничено, правните изисквания за помещения са малко по-различни и позволяват по-голяма гъвкавост.

Мобилни и / или временни помещения включват шатри, сергии и микробуси.

Не забравяйте, че и при мобилните и временни помещения или помещения, използвани главно като частно жилище също ще трябва да им направите регистрация.

Здраве и безопасност

Вашият начин на работа не бива по никакъв начин да застрашава здравето и безопасността на служителите и останалите хора, които могат да бъдат засегнати

от това, което правите. Ако имате пет или повече служители, трябва да сложите на видно място упътване за безопасност на работния процес.

Пожарна безопасност

Трябва да се извърши оценка на риска от пожар в помещенията и да се вземат предпазни мерки за пожарна безопасност, които да ви помогнат да защитите вашият

персонал и клиенти. Видът на предпазни мерки които трябва да предприемете, ще зависи от няколко неща, като например размера на вашите помещения.

Най-добре е да поискате необходимите съвети за пожарна безопасност, преди да започнете работа.

2 Comments to “Кетъринг бизнес: Изисквания към работните помещения”

  1. Разрешение на строительство — это официальный запись, выписываемый официальными учреждениями государственного управления или территориального самоуправления, который позволяет начать строительную деятельность или выполнение строительных операций.
    [url=https://rns-50.ru/]Разрешение на строительство здания[/url] назначает законодательные положения и регламенты к строительным работам, включая разрешенные категории работ, предусмотренные материалы и приемы, а также включает строительные стандарты и комплексы защиты. Получение разрешения на строительную деятельность является обязательным документов для строительной сферы.

  2. Быстровозводимые здания – это прогрессивные строения, которые отличаются громадной быстротой возведения и мобильностью. Они представляют собой постройки, заключающиеся из эскизно произведенных деталей или модулей, которые способны быть быстрыми темпами установлены в пункте застройки.
    [url=https://bystrovozvodimye-zdanija.ru/]Быстровозводимые здания из металлоконструкций[/url] отличаются гибкостью также адаптируемостью, что дозволяет легко преобразовывать и трансформировать их в соответствии с пожеланиями клиента. Это экономически результативное а также экологически устойчивое решение, которое в крайние лета приобрело маштабное распространение.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *