Кетъринг бизнес: Изисквания към работните помещения

Стартирането на собствен бизнес не е проста задача и често е свързано с много бюрокрация и ходене по мъките. Когато става дума за фирма за кетъринг, нещата не стоят по-различно. Дори и да ви се струва лесно, добре е предварително да сте запознати с изискванията и законовите разпоредби, за да не се окаже накрая, че сте загубили и време, и пари.

Ето и основните изисквания, свързани с работните помещения:

Регистриране

Ако планирате да започнете нов бизнес свързан с кетъринг, трябва да регистрирате вашите помещения в местния орган на здравната служба най-малко 28 дни преди откриването.

Това се отнася за повечето видове бизнес с храни, включително предприятията за обществено хранене, работа от дома или мобилна такава, както и при временните

помещения като сергии и микробуси. Свържете се с вашия местен орган за информация как да се регистрирате. Ако използвате две или повече помещения, ще трябва да регистрирате всяко едно от тях.

Може да се наложи да се регистрирате като самостоятелно заети и/или по ДДС. Тези регистрационни процеси са напълно отделени от регистрирането на хранителни помещения.

Ако искате да направите промени в своите помещения, не забравяйте, че трябва да съобщите това в местната здравна служба. Освен това може да се наложи да представите и разрешение за строеж.

Лиценз

Вие ще се нуждаете от лиценз, ако възнамерявате да извършвате следните дейности:

– продавате или доставяте алкохол;

– продавате топла храна и напитки между 23:00 и 05:00 часа сутринта;

– осигурявате забавления, като например театър, кино или някакви живи

музикални изпълнения;

– продавате храна от сергия или фургон на улицата.

Можете да се свържете с местните органи за информация относно всички необходими лицензи.

Условия, на които трябва да отговарят помещенията

При избора на помещения за вашия бизнес е много важно да се уверите, че те:

– отговарят на необходимите законови разпоредби;

– са подходящи за целите на вашия бизнес;

– ви позволяват да приготвяте храна по безопасен начин.

Трябва да поддържате своите помещения чисти и в добро състояние. Освен това трябва да създадете добри хигиенни практики, включително защита срещу замърсяване и борба с вредителите.

Когато ви предстои избор на ново помещение или ремонт на такова, добра идея е да се обърнете към вашия местен орган за съвет.

Следните правила се прилагат по отношение на цялото помещение, а не само площите, използвани за приготвяне на храна:

– Мивки и тоалетни

Трябва да имате достатъчно мивки за персонала, където хората да си мият ръцете с топла и студена течаща вода и да има препарати за почистване на ръцете и хигиенично сушене.

Трябва да бъдат осигурени отделни мивки, където е необходимо – за миене на продукти, съдове  и почистване на оборудването.

Трябва също да има достатъчно тоалетни, които не бива да водят директно в хранителните помещения.

– Съоръжения

Трябва да се осигурят подходящи съоръжения за персонала, където да се преобличат, когато е необходимо.

-Други изисквания

Вашите помещения трябва да имат достатъчно добра вентилация, осветление и безпроблемно отводняване.

Зони за приготвяне на храна

Следните правила се прилагат по отношение на помещенията, където се приготвя храна:

– Подови настилки и стенно покритие

Подовите настилки и стенното покритие трябва да се поддържат в добро състояние. Те трябва да бъдат лесни за почистване и когато е необходимо, да се дезинфекцират.

На практика, това означава, че подовете и стените трябва да са гладки, устойчиви на износване, чисти и в добро състояние.

– Тавани

Таваните трябва да бъдат построени и завършени по начин, който предотвратява и намалява кондензацията, появата на мухъл и пропускането на вода. На практика, това означава, че таваните следва да са в добро състояние, с гладка и лесна за почистване повърхност, без лющене на боя или мазилка.

– Прозорци

Прозорците и всички други отвори трябва да бъдат конструирани по начин, който не позволява на мръсотията от вън да влезе в помещението. Прозорците и всички други отвори (например врати), които могат да бъдат отворени, трябва да бъдат оборудвани, където е необходимо, с противонасекомни екрани, които могат лесно да бъдат отстранени за почистване.

– Врати

Вратите трябва да бъдат лесни за почистване и, когато е необходимо, да се дезинфекцират.

– Повърхности

Повърхности (включително повърхностите на оборудването) в зоните, където

храната се обработва, особено тези, които са в допир с храна, трябва да бъдат поддържани в добро състояние и да са лесни за почистване и, когато е необходимо, да се дезинфекцират.

– Съоръжения за почистваща техника

Вашите помещения трябва да разполагат с подходящи съоръжения, където да съхранявате средствата за почистване и дезинфекция на приборите и оборудването. В съоръженията трябва да има наличие на топла и студена вода.

– Съоръжения за измиване на храните

Вие трябва да разполагате с подходящи съоръжения, където е необходимо, за измиване на храните. Всяка мивка (или други съоръжения) за измиване на храна трябва да има топла и / или студена вода. Водата трябва да бъде с качеството на питейна такава. Тези съоръжения трябва да се поддържат чисти и, когато е необходимо, дезинфекцирани.

– Оборудване

Всички предмети, инсталации и оборудване, които влизат в пряк контакт с храната трябва да бъдат поддържани чисти, в добро състояние, и когато е необходимо, да се дезинфекцират; почиствани ефективно и, където е необходимо, дезинфекцирани достатъчно често, за да се избегне всякакъв риск от замърсяване.

– Отпадъци

Трябва да отстраните възможно най-бързо хранителните отпадъци и други отпадъци от стаите, в които има храни, за да се избегне натрупването на боклуци.

Вие трябва да разполагате с подходящи съоръжения за съхраняване и обезвреждане на

хранителни отпадъци и други отпадъци.

Мобилни / временни помещения

Ако развивате бизнес с храни от мобилни или временни помещения, или от помещения, използвани главно като частно жилище, все още трябва да се съобразите със същите хигиенни правила, които важат и за постоянните помещения. Въпреки това, тъй като пространството е ограничено, правните изисквания за помещения са малко по-различни и позволяват по-голяма гъвкавост.

Мобилни и / или временни помещения включват шатри, сергии и микробуси.

Не забравяйте, че и при мобилните и временни помещения или помещения, използвани главно като частно жилище също ще трябва да им направите регистрация.

Здраве и безопасност

Вашият начин на работа не бива по никакъв начин да застрашава здравето и безопасността на служителите и останалите хора, които могат да бъдат засегнати

от това, което правите. Ако имате пет или повече служители, трябва да сложите на видно място упътване за безопасност на работния процес.

Пожарна безопасност

Трябва да се извърши оценка на риска от пожар в помещенията и да се вземат предпазни мерки за пожарна безопасност, които да ви помогнат да защитите вашият

персонал и клиенти. Видът на предпазни мерки които трябва да предприемете, ще зависи от няколко неща, като например размера на вашите помещения.

Най-добре е да поискате необходимите съвети за пожарна безопасност, преди да започнете работа.

10 Comments to “Кетъринг бизнес: Изисквания към работните помещения”

 1. Разрешение на строительство — это официальный запись, выписываемый официальными учреждениями государственного управления или территориального самоуправления, который позволяет начать строительную деятельность или выполнение строительных операций.
  [url=https://rns-50.ru/]Разрешение на строительство здания[/url] назначает законодательные положения и регламенты к строительным работам, включая разрешенные категории работ, предусмотренные материалы и приемы, а также включает строительные стандарты и комплексы защиты. Получение разрешения на строительную деятельность является обязательным документов для строительной сферы.

 2. Быстровозводимые здания – это прогрессивные строения, которые отличаются громадной быстротой возведения и мобильностью. Они представляют собой постройки, заключающиеся из эскизно произведенных деталей или модулей, которые способны быть быстрыми темпами установлены в пункте застройки.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija.ru/]Быстровозводимые здания из металлоконструкций[/url] отличаются гибкостью также адаптируемостью, что дозволяет легко преобразовывать и трансформировать их в соответствии с пожеланиями клиента. Это экономически результативное а также экологически устойчивое решение, которое в крайние лета приобрело маштабное распространение.

 3. Разрешение на строительство – это законный документ, выделяемый государственными органами власти, который дарует юридическое удостоверение дозволение на начало строительной деятельности, реконструктивные мероприятия, основной реанимационный ремонт или разнообразные разновидности строительство объектов. Этот акт необходим для осуществления почти разнообразных строительных и ремонтных операций, и его отсутствие может довести до серьезным юридическим и финансовым последствиям.
  Зачем же нужно [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]рнс в строительстве[/url]?
  Соблюдение правил и контроль. Разрешение на строительство – это методика ассигнования соблюдения законов и нормативов в ходе строительства. Оно гарантирует соблюдение законодательства и стандартов.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]www.rns50.ru[/url]
  В финале, разрешение на строительство объекта представляет собой значимый средством, ассигновывающим законное основание, соблюдение безопасности и устойчивое развитие строительной деятельности. Оно более того представляет собой обязательное шагом для всех, кто намерен вести строительство или реконструкцию объектов недвижимости, и наличие этого способствует укреплению прав и интересов всех участников, принимающих участие в строительной деятельности.

 4. Разрешение на строительство – это правовой документ, выдающийся органами власти, который обеспечивает юридическое удостоверение разрешение на деятельность на старт строительной деятельности, реформу, основной реанимационный ремонт или другие категории строительных работ. Этот запись необходим для осуществления фактически разнообразных строительных и ремонтных мероприятий, и его недостаток может привести к серьезными юридическими и денежными последствиями.
  Зачем же нужно [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]чтобы получить разрешение на строительство необходимо[/url]?
  Соблюдение законности и контроль. Разрешение на строительство объекта – это методика обеспечения соблюдения нормативов и законов в процессе становления. Лицензия обеспечивает гарантийное соблюдение норм и законов.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]rns50.ru[/url]
  В финале, разрешение на строительство и модификацию представляет собой значимый способом, обеспечивающим соблюдение норм, соблюдение безопасности и устойчивое развитие строительной деятельности. Оно более того представляет собой обязательное этапом для всех, кто собирается заниматься строительством или модернизацией недвижимости, и его наличие способствует укреплению прав и интересов всех сторон, задействованных в строительной деятельности.

 5. Экспресс-строения здания: бизнес-польза в каждом строительном блоке!
  В современной реальности, где секунды – доллары, объекты быстрого возвода стали настоящим выходом для коммерции. Эти новаторские строения объединяют в себе надежность, эффективное расходование средств и скорость монтажа, что сделало их отличным выбором для разнообразных коммерческих задач.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания[/url]
  1. Быстрое возведение: Секунды – самое ценное в экономике, и объекты быстрого монтажа дают возможность значительно сократить время строительства. Это значительно ценится в вариантах, когда актуально оперативно начать предпринимательство и начать монетизацию.
  2. Экономия: За счет совершенствования производственных операций по изготовлению элементов и монтажу на площадке, стоимость быстровозводимых зданий часто уменьшается, по сравнению с традиционными строительными проектами. Это позволяет сократить затраты и достичь большей доходности инвестиций.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]http://scholding.ru[/url]
  В заключение, быстровозводимые здания – это лучшее решение для коммерческих задач. Они комбинируют в себе молниеносную установку, финансовую эффективность и долговечность, что придает им способность наилучшим вариантом для предпринимателей, имеющих целью быстрый бизнес-старт и извлекать прибыль. Не упустите возможность получить выгоду в виде сэкономленного времени и денег, прекрасно себя показавшие быстровозводимые сооружения для вашего следующего делового мероприятия!

 6. Быстромонтажные здания: бизнес-польза в каждом блоке!
  В современной сфере, где минуты – капитал, здания с высокой скоростью строительства стали решением, спасающим для фирм. Эти современные объекты включают в себя устойчивость, финансовую экономию и быстрое строительство, что придает им способность первоклассным вариантом для различных коммерческих проектов.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания[/url]
  1. Быстрое возведение: Часы – ключевой момент в финансовой сфере, и сооружения моментального монтажа обеспечивают существенное уменьшение сроков стройки. Это особенно ценно в моменты, когда необходимо оперативно начать предпринимательскую деятельность и получать доход.
  2. Экономия средств: За счет совершенствования производственных процессов элементов и сборки на площадке, затраты на экспресс-конструкции часто бывает менее, по сопоставлению с традиционными строительными задачами. Это позволяет получить большую финансовую выгоду и получить лучшую инвестиционную отдачу.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]https://www.scholding.ru[/url]
  В заключение, экспресс-конструкции – это оптимальное решение для коммерческих проектов. Они объединяют в себе быстроту монтажа, бюджетность и устойчивость, что обуславливает их идеальным выбором для предпринимательских начинаний, активно нацеленных на скорый старт бизнеса и обеспечивать доход. Не упустите возможность получить выгоду в виде сэкономленного времени и денег, идеальные сооружения быстрого монтажа для вашего предстоящего предприятия!

 7. Эффективное теплосбережение обшивки — счастье и экономичность в жилом здании!
  Согласитесь, ваш жилье заслуживает выдающегося! Воздухонепроницаемость обшивки – не голос решение для экономии на тепле, это вкладывание в комфорт и долгосрочность вашего недвижимости.
  ? Почему тепловая изоляция с нашей компанией?
  Профессионализм: Специалисты нашей компании – профессионалы своего дела. Мы заботимся о каждой отдельной, чтобы обеспечить вашему зданию идеальное воздухонепроницаемость.
  Сумма утепления: Мы ценим ваш финансовые ресурсы. [url=https://stroystandart-kirov.ru/]Услуги по утеплению фасадов частных домов[/url] – от 1350 руб./кв.м. Это вложение капитала в ваше удовлетворительное будущее!
  Энергосберегающие технологии: Забудьте о утечках тепла! Наши не только сохраняют тепловое комфорта, но и дарят вашему домовладению новый уровень уюта энергоэффективности.
  Превратите свой домашний интерьер теплым и уютным и стильным и привлекательным!
  Подробнее на [url=https://stroystandart-kirov.ru/]www.n-dom.ru
  [/url]
  Не предоставляйте без внимания свой дом на волю случайности. Доверьтесь нам-профессионалам и создайте комфорт вместе с нами-специалистами!

 8. Дорогие Партнеры!
  Предлагаем вам оригинальное слово в мире дизайна внутреннего пространства – шторы плиссе. Если вы стремитесь к высшему качеству в всей нюансе вашего жилища, то эти перила окажутся великолепным вариантом для вас.
  Что делает шторы плиссе настолько живыми особенными? Они объединяют в себе в себе изысканность, действенность и эффективность. Благодаря особой формации, новым тканям, шторы плиссе идеально соответствуют для какого бы то ни интерьера, будь то стая, гнездо, кухня или рабочее поляна.
  Закажите [url=https://tulpan-pmr.ru]тюль плиссе[/url] – оттворите уют и прекрасность в вашем доме!
  Чем понравятся шторы плиссе для вас? Во-первых, их уникальный декор, который присоединяет к шарм и лоск вашему дому. Вы можете отыскать из разнородных текстур, цветов и процедур, чтобы выделить отличительность вашего дома.
  Кроме того, шторы плиссе предлагают широкий ряд функциональных вариантов. Они могут управлять уровень света в пространстве, оберегать от солнечного света, поддерживать закрытость и формировать уютную обстановку в вашем доме.
  Наш сайт: [url=https://tulpan-pmr.ru]http://tulpan-pmr.ru[/url]
  Мы сами поможем вам выбрать шторы плиссе, какие безупречно соответствуют для вашего обстановки!

 9. Наша бригада опытных исполнителей приготовлена предложить вам новаторские средства, которые не только предоставят надежную защиту от холода, но и подарят вашему дому оригинальный вид.
  Мы работаем с современными строительными материалами, утверждая продолжительный термин использования и замечательные результаты. Теплоизоляция наружных поверхностей – это не только экономия на огреве, но и забота о экологии. Энергосберегающие технические средства, какие мы претворяем в жизнь, способствуют не только зданию, но и сохранению природы.
  Самое ключевое: [url=https://ppu-prof.ru/]Утепление частного дома снаружи цена[/url] у нас открывается всего от 1250 рублей за м2! Это бюджетное решение, которое преобразит ваш домик в реальный приятный угол с небольшими затратами.
  Наши примеры – это не только теплоизоляция, это разработка пространства, в где все элемент символизирует ваш индивидуальный образ. Мы учтем все ваши желания, чтобы воплотить ваш дом еще еще больше комфортным и привлекательным.
  Подробнее на [url=https://ppu-prof.ru/]https://www.ppu-prof.ru[/url]
  Не откладывайте дела о своем квартире на потом! Обращайтесь к исполнителям, и мы сделаем ваш обиталище не только более теплым, но и изысканнее. Заинтересовались? Подробнее о наших услугах вы можете узнать на интернет-портале. Добро пожаловать в пространство благополучия и качества.

 10. Мы служба SEO-экспертов, специализирующихся на повышении посещаемости и рейтинга вашего сайта в поисковых системах.
  Мы получили заметные достижения и предоставим вам доступ к нашему опыту и навыкам.
  Какие возможности открываются перед вами:
  • [url=https://seo-prodvizhenie-ulyanovsk1.ru/]продвижение сайта стоимость в месяц[/url]
  • Тщательный анализ вашего сайта и разработка персональной стратегии продвижения.
  • Оптимизация контента и технических параметров вашего сайта для лучших результатов.
  • Ежедневный анализ данных и мониторинг вашего онлайн-присутствия для постоянного улучшения его эффективности.
  Подробнее [url=https://seo-prodvizhenie-ulyanovsk1.ru/]https://seo-prodvizhenie-ulyanovsk1.ru/[/url]
  Уже много клиентов оценили результаты: рост посещаемости, улучшение позиций в поисковых системах и, конечно, рост бизнеса. Мы можем предоставить вам бесплатную консультацию, для обсуждения ваших потребностей и разработки стратегии продвижения, соответствующей вашим целям и финансовым возможностям.
  Не упустите шанс улучшить свои результаты в интернете. Обратитесь к нам прямо сейчас.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *