Лични изявления /Personal statements/ при кандидатстване за работа

При много формуляри за кандидатстване, в края трябва да попълните секция, наречена “допълнителна информация” или “лично изявление” (personal statement). След като сте попълнили разделите за лична информация, образование и заетост, това голямо, празно поле е вашият шанс наистина да впечатлите бъдещия си работодател.

Каква е целта на този раздел?

Формулярът трябва да включва инструкции, обикновено от рода на “моля използвайте този раздел, за да обясните защо смятате, че сте подходящ за тази работа и с какво смятате, че бихте допринесли за успеха на компанията” или “моля напишете всяка допълнителна информация, свързана с вашите характеристики, като например какви умения, знания и опит имате”.

Работодателят вече ще е разбрал какви квалификации и професионален опит имате, от предишните раздели на формуляра, така че целта на този раздел е да покаже, че сте мотивирани да си вършите работата и че сте се обмислили внимателно причините, поради които смятате, че ще да бъдете добър в нея.

Как трябва да попълня тази секция?

Вие трябва да опишете всяка ваша персоналната квалификация. Може да предпочетете да ги представите една по една и да ги подчертаете, така че лицето, което чете формуляра ясно да разбере какво имате предвид.

Защо въобще трябва да включвам примери?

Даването на конкретни примери наистина е много важно, защото те осигуряват ясни доказателства за това, че притежавате необходимите умения и знаете как да ги прилагате в реални ситуации.

Например, вместо да направите една проста презентация като: “Аз съм много добър в управлението и печеленето на пари”, много по-добре би било, ако напишете “В предишната си работа аз бях отговорен както за бюджета на фирмата, така и за отчета в края на деня в продължение на две години “.

Какво научихте от вашия опит?

След като представите пример, основаващ се на вашия личен опит, покажете също и, че можете да се учите от него и винаги се стремите към самоусъвършенстване. Например, може да кажете, че докато сте отговаряли за бюджета, сте се научили как да приоритизирате, планирате и поддържате точни записи на всичко.

Използване на подобни примери и ситуации от рода на „Ами ако…“

Дори и да нямате опит, с който да покажете, че притежавате специални умения, бихте могли да дадете пример за това как други, подобни умения могат да ви помогнат в работата. Например, “моя опит в използването на електронни таблици ми помага в работата със софтуеър, така че аз съм уверен, че ще се справя и с работата с ….”

Освен всичко това е необходимо да покажете и ентусиазъм за работа, както и да обясните какво ви е привлякло към организацията. Опитайте се да използвате положителен език и да опишете това, с което бихте допринесли за развитието на компанията.

Може да впечатлите бъдещия си работодател и като покажете определени знания за компанията, като например това, с което се занимава, какви са нейните силни страни и всичко интересно, което може да сте чули от новините.

4 Comments to “Лични изявления /Personal statements/ при кандидатстване за работа”

 1. Скоро возводимые здания: финансовая выгода в каждом кирпиче!
  В современной сфере, где время равно деньгам, объекты быстрого возвода стали настоящим спасением для экономической сферы. Эти современные конструкции комбинируют в себе твердость, экономичность и ускоренную установку, что дает им возможность идеальным выбором для разнообразных коммерческих задач.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания[/url]
  1. Молниеносное строительство: Моменты – наиважнейший аспект в деловой сфере, и сооружения моментального монтажа обеспечивают значительное снижение времени строительства. Это особенно выгодно в ситуациях, когда важно быстро начать вести бизнес и начать получать доход.
  2. Экономия: За счет усовершенствования производственных процессов элементов и сборки на месте, цена скоростроительных зданий часто бывает ниже, по сравнению с обычными строительными задачами. Это предоставляет шанс сократить издержки и достичь более высокой инвестиционной доходности.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]https://www.scholding.ru[/url]
  В заключение, сооружения быстрого монтажа – это отличное решение для бизнес-мероприятий. Они включают в себя быстроту возведения, эффективное использование ресурсов и высокую прочность, что обуславливает их первоклассным вариантом для предпринимателей, готовых к мгновенному началу бизнеса и выручать прибыль. Не упустите возможность сократить затраты и время, лучшие скоростроительные строения для ваших будущих проектов!

 2. Быстромонтажные здания: коммерческая выгода в каждом элементе!
  В современной сфере, где минуты – капитал, быстровозводимые здания стали реальным спасением для экономической сферы. Эти современные объекты объединяют в себе солидную надежность, эффективное расходование средств и скорость монтажа, что обуславливает их наилучшим вариантом для разнообразных коммерческих задач.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Строительство быстровозводимых зданий под ключ цена[/url]
  1. Скорость строительства: Минуты – основной фактор в финансовой сфере, и скоро возводимые строения дают возможность значительно сократить время строительства. Это чрезвычайно полезно в ситуациях, когда срочно требуется начать бизнес и начать монетизацию.
  2. Экономичность: За счет совершенствования производственных операций по изготовлению элементов и монтажу на площадке, бюджет на сооружения быстрого монтажа часто остается меньше, по сравнению с традиционными строительными проектами. Это обеспечивает экономию средств и получить лучшую инвестиционную отдачу.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]scholding.ru[/url]
  В заключение, быстровозводимые здания – это отличное решение для коммерческих задач. Они включают в себя скорость строительства, экономическую эффективность и твердость, что позволяет им идеальным выбором для предприятий, готовых начать прибыльное дело и обеспечивать доход. Не упустите возможность сократить затраты и время, прекрасно себя показавшие быстровозводимые сооружения для ваших будущих проектов!

 3. Быстро возводимые здания: коммерческая выгода в каждом блоке!
  В современной реальности, где время – деньги, строения быстрого монтажа стали реальным спасением для экономической сферы. Эти современные конструкции объединяют в себе солидную надежность, финансовую эффективность и ускоренную установку, что дает им возможность лучшим выбором для различных коммерческих проектов.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания[/url]
  1. Быстрое возведение: Секунды – самое ценное в бизнесе, и объекты быстрого монтажа обеспечивают существенное уменьшение сроков стройки. Это особенно востребовано в сценариях, когда срочно нужно начать бизнес и получать доход.
  2. Экономия средств: За счет улучшения производственных процедур элементов и сборки на объекте, затраты на экспресс-конструкции часто бывает ниже, по отношению к традиционным строительным проектам. Это позволяет получить большую финансовую выгоду и получить лучшую инвестиционную отдачу.
  Подробнее на [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]www.scholding.ru[/url]
  В заключение, быстровозводимые здания – это лучшее решение для коммерческих задач. Они комбинируют в себе быстроту монтажа, эффективное использование ресурсов и повышенную надежность, что дает им возможность идеальным выбором для деловых лиц, готовых к мгновенному началу бизнеса и обеспечивать доход. Не упустите возможность получить выгоду в виде сэкономленного времени и денег, прекрасно себя показавшие быстровозводимые сооружения для вашего следующего начинания!

 4. Скоро возводимые здания: прибыль для бизнеса в каждой части!
  В современном мире, где секунды – доллары, сооружения с быстрым монтажем стали решением, спасающим для предпринимательства. Эти прогрессивные сооружения включают в себя устойчивость, экономичное использование ресурсов и мгновенную сборку, что делает их отличным выбором для разнообразных предпринимательских инициатив.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Проект быстровозводимого здания цена[/url]
  1. Ускоренная установка: Минуты – основной фактор в коммерческой деятельности, и экспресс-сооружения способствуют значительному сокращению сроков возведения. Это преимущественно важно в моменты, когда срочно нужно начать бизнес и начать зарабатывать.
  2. Экономия средств: За счет совершенствования производственных операций по изготовлению элементов и монтажу на площадке, цена скоростроительных зданий часто оказывается ниже, по отношению к обычным строительным проектам. Это позволяет сократить затраты и достичь более высокой инвестиционной доходности.
  Подробнее на [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]https://scholding.ru[/url]
  В заключение, сооружения быстрого монтажа – это идеальное решение для коммерческих проектов. Они сочетают в себе быстрое строительство, финансовую эффективность и высокую прочность, что делает их отличным выбором для деловых лиц, активно нацеленных на скорый старт бизнеса и выручать прибыль. Не упустите шанс на сокращение времени и издержек, оптимальные моментальные сооружения для вашего следующего делового мероприятия!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *