Лични изявления /Personal statements/ при кандидатстване за работа

При много формуляри за кандидатстване, в края трябва да попълните секция, наречена “допълнителна информация” или “лично изявление” (personal statement). След като сте попълнили разделите за лична информация, образование и заетост, това голямо, празно поле е вашият шанс наистина да впечатлите бъдещия си работодател.

Каква е целта на този раздел?

Формулярът трябва да включва инструкции, обикновено от рода на “моля използвайте този раздел, за да обясните защо смятате, че сте подходящ за тази работа и с какво смятате, че бихте допринесли за успеха на компанията” или “моля напишете всяка допълнителна информация, свързана с вашите характеристики, като например какви умения, знания и опит имате”.

Работодателят вече ще е разбрал какви квалификации и професионален опит имате, от предишните раздели на формуляра, така че целта на този раздел е да покаже, че сте мотивирани да си вършите работата и че сте се обмислили внимателно причините, поради които смятате, че ще да бъдете добър в нея.

Как трябва да попълня тази секция?

Вие трябва да опишете всяка ваша персоналната квалификация. Може да предпочетете да ги представите една по една и да ги подчертаете, така че лицето, което чете формуляра ясно да разбере какво имате предвид.

Защо въобще трябва да включвам примери?

Даването на конкретни примери наистина е много важно, защото те осигуряват ясни доказателства за това, че притежавате необходимите умения и знаете как да ги прилагате в реални ситуации.

Например, вместо да направите една проста презентация като: “Аз съм много добър в управлението и печеленето на пари”, много по-добре би било, ако напишете “В предишната си работа аз бях отговорен както за бюджета на фирмата, така и за отчета в края на деня в продължение на две години “.

Какво научихте от вашия опит?

След като представите пример, основаващ се на вашия личен опит, покажете също и, че можете да се учите от него и винаги се стремите към самоусъвършенстване. Например, може да кажете, че докато сте отговаряли за бюджета, сте се научили как да приоритизирате, планирате и поддържате точни записи на всичко.

Използване на подобни примери и ситуации от рода на „Ами ако…“

Дори и да нямате опит, с който да покажете, че притежавате специални умения, бихте могли да дадете пример за това как други, подобни умения могат да ви помогнат в работата. Например, “моя опит в използването на електронни таблици ми помага в работата със софтуеър, така че аз съм уверен, че ще се справя и с работата с ….”

Освен всичко това е необходимо да покажете и ентусиазъм за работа, както и да обясните какво ви е привлякло към организацията. Опитайте се да използвате положителен език и да опишете това, с което бихте допринесли за развитието на компанията.

Може да впечатлите бъдещия си работодател и като покажете определени знания за компанията, като например това, с което се занимава, какви са нейните силни страни и всичко интересно, което може да сте чули от новините.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *