Най-добрите банкови сметки за вашия бизнес

изтеглен файл (1)След като вече сте регистрирали своята фирма, ще ви трябва и банкова сметка. За разлика от личните банкови сметки, които обикновено са освободени от такси, ако имате кредит, при банковите бизнес сметки това не е така. Възможно е да ви бъде начислявана такса от £25 на транзакция, и това може да се окаже истински кошмар. Ето и четири лесни стъпки, които могат да ви улеснят в избора и управлението на банковата сметка за вашия бизнес:

Стъпка 1: Използвайте лична сметка, ако можете

Ако сте едноличен търговец (не дружество с ограничена отговорност), тогава може да имате възможност да използвате вашата обичайна банкова сметка за бизнеса си, с всички по-добри условия, който включва (макар че е добре да проверите условията във вашия договор, тъй като някои банки няма да позволят това).

И все пак, откриването на отделна, специална сметка може да ви улесни значително в управлението на вашия бизнес.  Ако правите голям брой сделки, боравите с големи суми, или ви трябват редовно пари в брой, тогава банката може да ви предложи да ползвате бизнес акаунт.

Стъпка 2: Бизнес банкова сметка с най-ниска такса

В зависимост от таксите се открояват три сметки:

The Santander* Start Up Business Account предлага неограничени безплатни транзакции „ден за ден“ за една година – или 18 месеца, ако вече сте Santander клиент. Освен това тя плаща 0.25% лихва за кредити. След края на безплатния период можете да избирате от четири различни такси между £7.50 и £40 на месец в зависимост от месечните лимити за теглене на пари в депозит (можете да изберете от £1000 до £10,000).

NatWest’s Start-ups пакет предлага безплатни транзакции за две години. След това се връщате към стандартната си тарифа, при която плащате за всяка транзакция. Можете да отворите сметка, ако сте започнали дейността си в рамките на последните 12 месеца, и оборота на компанията е по-малко от £1 милион. Кандидатствайте онлайн или се обадете на 0345 413 5020.

Нова банка TSB също предлага 18 месеца безплатно банкиране при стартиране на нов бизнес. Свободното банкиране включва плащания и теглене на пари в брой, плащане или издаване на чекове, плюс плащане на платежни нареждания и директни дебити. За услуги като CHAPS трансфери обаче, ще бъдете таксувани.

Тези бизнес сметки са също толкова ефективни, колкото и обичайните банкови сметки и имат ограничени функции. Така че, ако имате нужда от акаунт, който работи автоматично със счетоводен софтуер или нужда от бизнес помощ, можете да получите това от дадената банка, но срещу съответната цена.

Дори и ако не можете да намерите сметка с услугите, които ви харесват, и с най-ниска такса, не се отказвайте от бизнес сметките. Все още бихте могли да преговаряте с вашата банка и да получите желаната банкова сметка за бизнес целите си.

Стъпка 3: Минимализиране на разходите

Каквато и да е сметката, най-напред направете списък на таксите, които се прилагат към нея. Уверете се, че сте запознати с тях.

Помислете как да сведете до минимум своите разходи. Уверете се, че плащанията се извършват чрез BACS (Bankers’ Automated Clearing Services – система за обработка на платежните транзакции във Великобритания), а не с чек, придържайте се към онлайн банкиране, ограничете парите, които плащате по сметката, използвайте автоматизирани сделки, където това е възможно и избягвайте използването на неразрешен овърдрафт.

Уверете се, че сте проверили за съществуващи такси. Например, ако приемете чек, който е бил върнат неплатен от банката на длъжника, банката ви ще ви начисли административна такса.

Стъпка 4: Превърнете парите в брой в спестявания

Ако имате пари в брой по сметката си, добре би било да имате и бизнес спестовна сметка. След това можете да прехвърлите парите в нея, при максимална лихва.

И накрая, но не на пследно място – може да използвате някой от сайтовете за сравнение, където да изберете най-подходящата за вашия бизнес банкова сметка:

Бизнес банкиране – сайтове за сравнение:
MoneySupermarket* | Business Moneyfacts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *