Най-необходимото при оказване на първа помощ на работното място

Всяко работно място се нуждае от комплект за оказване на първа помощ. Тук ще разгледаме защо е толкова важно да се поддържа добре зареден комплект за първа помощ във вашата компания.

Според регулациите от 1981 година за оказване на първа помощ на работното място, всеки работодател трябва да предостави правилното оборудване, както и поне един напълно обучен служител, който да осигури навременна и адекватна помощ при травма или заболяване на своите колеги.

Минималните изисквания са подходящи за малък офис или търговска площ, където рисковете от нараняване са малки, но в по-големи компании, с по-висок риск, са необходими по-сериозни мерки за предоставяне на първа помощ.

В местата с по-ниски нива на риск от нараняване е необходимо да има само леснодостъпен комплект за първа помощ с всички необходими материали в него, както и инструкции за оказване на първа помощ – стерилни лепенки, бинтове, ръкавици за еднократна употреба.

Трябва да има и човек от екипа, който да отговаря за оказването на първа помощ, да предостави необходимите знания и умения на всеки, който иска или трябва да бъде допълнително обучен да оказва навременна първа помощ.

Няма ограничения за това колко човека могат да бъдат отговорни за това в една компания. В компании с по-нисък риск от нараняване се изисква да има един човек на 25 служители.  За компании с по-висок риск от нараняване трябва да има 1 обучен за всеки 5 човека.

Там където служителите са с различен брой – например се работи на смени – графиците трябва да се правят така, че броят на тези, които могат да оказват първа помощ да бъде съобразен с броя на служителите, които са на смяна. За хора, които работят сами, е предвидено да минат курс по оказване на първа помощ.

Разбира се, по-добре е да са взети предварителни мерки, така че квалифициран оценител на риска трябва да бъде нает, за да определи какви са рисковете и какви мерки трябва да бъдат взети.

За да бъде направена оценката точно, трябва да бъде проверено спазват ли се указанията на производителите за използване на оборудването или при работа с химикали, докладите за произшествията да бъдат актуални и да се възприеме добър подход към опасностите (например работа в шумни условия, или в район, където е изложен един на химикали).

Оценителят на рисковете, работейки в сътрудничество с служителя, отговорен по оказване на първа помощ (това може и да е един и същи човек), може да изиска закупуването на допълнителни материали за осигуряване на навременна и адекватна първа помощ, специални дрехи (екип), а понякога и специален кабинет за това.

В крайна сметка правилната подготовка е ключът към спирането на инциденти или за предотвратяване на злополука, която да се превърне в бедствие.

18 Comments to “Най-необходимото при оказване на първа помощ на работното място”

  1. Cuando olvide la contraseña para bloquear la pantalla, si no ingresa la contraseña correcta, será difícil desbloquear y obtener acceso. Si descubre que su novio / novia sospecha, es posible que haya pensado en piratear su teléfono Samsung para obtener más pruebas. Aquí, le proporcionaremos la mejor solución sobre cómo descifrar la contraseña de un teléfono móvil Samsung. https://www.xtmove.com/es/how-to-track-samsung-phone-and-hack-password-without-them-knowing/

  2. Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *