Национален осигурителен номер (NINo) – правилно разбиране на задълженията и частта, която плаща работодателят

Националния осигурителен номер, на практика е цената, която плащате за да имате достъп до социални услуги и до пенсия. На теория плащането на NINo също така се отнася и за цената на безплатното образование и здравеопазването, въпреки че не е ясно каква част от плащанията за националното осигуряване отива за тези услуги. Ако сте работодател, вие трябва да плащате осигуровките си на базата на вашите приходи, както и осигуровките на вашите работници на база техните приходи и ползи.

Задължения на работодателите

Според правилата на държавната администрация, работодателя трябва да плаща национална осигурителна вноска на всеки работник, който заработва повече от 102 паунда на седмица. С други думи – това е почти всеки един който работи от 9 до 5. На осигуряване подлежат заработки, надници, извънреден труд, плащания на смени, ако те са извън нормалния ритъм на работа, плащания за отсъствие от работа и работни разходи и компенсации.

Плащането на осигуровките е разделено на три, като една част се плаща от работника, друга част се плаща от работодателя и последната част се плаща от държавата. Вашата главна отговорност като работодател, е да плащате своята част от осигуровката за всеки един човек от персонала – вашата част допълва частта, платена от вашите работници. Обикновено плащането на таксите за иншурънс се плащат месечно и са 13,8% от брутните доходи на дадения работник.

Освен това трябва да плащате и клас 1А вноски, които са базирани на ползите, които получава дадения работник. Ако той ползва служебен автомобил, частно медицинско обслужване или квартира, трябва да го имате предвид, когато плащате вноските по 1А. Тези вноски се плащат годишно, процента им е 12.8%.

Вноските за всеки работник се изчисляват и приспадат в момента, в който се прави ведомостта за PAYE. След като са направени изчисленията, парите се внасят в HMRC.

Как се плаща

It’s Tax Day and the tax must be paid, twice a year in the UK: January 31st and July 31st! Don’t forget!

Преди да започнете да правите осигурителните вноски за персонала си, трябва да се регистрирате за PAYE; HMRC изисква всички работодатели, които плащат тези такси, да бъдат регистрирани, а от данъчните служби ще ви снабдят с PAYE книга с фишове за заплати.

След като сте регистрирани по схемата за плащане на националното осигуряване, можете да започнете с изчисленията какъв е размера на таксата, която трябва да заплатите за всеки работник. За целта можете да използвате следния калкулатор.

След като сте изчислили сумата за всеки един работник, трябва да изпратите сумата на Inland Revenue Accounting and Payment Services, заедно с таксата за самите вас, както и данъка за вашите доходи. Можете да направите плащане чрез вашата книга с фишове за заплатите, дадена ви от данъчните служби или по един от многото електронни начини за плащане, включващи CHAPS, BACS или директен дебит. Ако имате по-малко от 250 работници, можете да платите и по пощата.

Всички електронни плащания трябва да бъдат направени до 22-ро число на всеки месец, всички пощенски плащания – до 19-ти. Забавяне на плащанията може да доведе до олихвяване.

16 Comments to “Национален осигурителен номер (NINo) – правилно разбиране на задълженията и частта, която плаща работодателят”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *