Необходимо обучение и квалификации за да работите като фармацевт

Ако искате да работите във фармацевтиката преди всичко трябва да сте отговорни, защото работата го изисква. Като фармацевт ще получавате добро заплащане и ще имате възможност да специализирате в различни сфери на професията.

За да се квалифицирате като фармацевт трябва да имате интерес към химията и научните предмети.

Някои от сферите, в които ще имате възможност да се реализирате след квалификация са:

 • Фармацевт в аптека;
 • Фармацевт в организация;
 • Болничен фармацевт;
 • Индустриален фармацевт и др.

Плюсове и минуси на професията

Предимства:

 • Винаги ще има работа за вас и няма да ви е трудно да си намерите такава, ако се преместите. Докато има болни хора ще се търсят лекарства и фармацевти;
 • Заплащането е добро;
 • Ще работите в чиста и стерилна среда;
 • Професията не е стресираща като повечето в здравния сектор.

Недостатъци:

 • Работата е много отговорна и трябва да се върши с внимание. Една грешка може да влоши здравословното състояние на човек и дори да коства живота му;
 • Понякога работата ви може да ви се стори еднообразна;
 • Може да ви се наложи да работите повече, дори и през почивни и празнични дни, все пак хората боледуват независимо дали е делник или празник;
 • Ще стоите на крак през повечето време;
 • Ако работите с клиенти понякога може да се разправяте с груби и невъзпитани хора.

Необходими квалификации

Ще имате нужда от доста добра основа от GCSE, oт които задължително такива по математика и научни предмети, взети с добри оценки.

За да продължите обучението си ще имате нужда от три A-Level, като един от тях трябва да е по химия, а другите два по предмети като математика, биология или физика. Всичките трябва да са взети с отлични оценки.

Трябва да завършите и висше образование, за да работите като фармацевт. Ще ви трябва магистър по специалността, а за тази цел ще трябва да се обучавате 4 години.

След дипломиране ще трябва да изкарате и курс по фармацевтика, който трае 1 година и след това да държите изпит, за да ви регистрират като фармацевт.

Заплащане

Годишното заплащане, което получава един квалифициран фармацевт е от порядъка на около 40,000GBP. В зависимост от стажа, който имате може да получавате и повече пари.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *