Необходимо обучение и квалификации за да работите като счетоводител

За да бъдете един от добрите счетоводители трябва да мислите логично, да сте добри в пресмятането и да действате методично. Трябват ви също и познания в сферата на информационните технологии, защото в днешно време почти всичко е свързано с компютрите, включително и повечето счетоводна работа. От важно значение е  да можете да общувате с клиенти и да разбирате всичко свързано с бизнеса им.

Още преди да започнете да работите като счетоводител трябва да имате планове за развитието на кариерата ви за в бъдеще. Ако работите в голямо счетоводно дружество ще бъдете счетоводител на големи международни компании и това ще помогне на вашата кариера да се развие бързо, но ще работите само с тях. В по-малка счетоводна фирма вие ще имате възможността да работите с различни хора и по-малки компании и ще добиете опит в по-широк спектър.

Трябва да се квалифицирате за счетоводител в една от трите основни институции:

Ако квалификацията ви е към тази институция ще бъдете квалифициран експерт по счетоводство (Associated Chartered Accountant). По света тази квалификация се свързва с професионализъм и качество на работа. След като имате тази квалификация вие вече може да бъдете счетоводител в различни сфери на работа, да одитирате отчети и да бъдете счетоводител или финансов директор в дадена компания.

С квалификация от тук може да станете счетоводител или финансов директор, но не можете да одитирате отчети.

Квалификацията в ACCA ви позволява да одитирате отчети, но не е задължително да се квалифицирате за фирмен счетоводител или финансов директор.

Освен в  ICAEW, вие можете да се квалифицирате като експертен счетоводител и  в Institute of Chartered Accountants in Scotland – ICAS в Шотландия и в CIPFA – Chartered Institute of Public Finance and Accounting. Квалифицирането в CIPFA ви дава възможност да сте експертен счетоводител в обществената сфера.

Предимства и недостатъци на работата като счетоводител

Положителни страни:

  • Имате богат избор на кариерно развитие и сфера на работата;
  • Трупате голям опит и взимате важни решения за работата;
  • Професията е уважавана от хората.

Отрицателни страни:

  • Работата ви ще е много и натоварваща в някои периоди от годината, особено когато идва края на данъчната година;
  • Длъжни сте да следите за промени в законодателствата и ако има такива да ги запомняте.

Необходими квалификации

Необходими са ви поне пет  GCSE с добри оценки, като задължително един от тях трябва да е по математика.

Изискванията за A-level са в зависимост от това към каква сфера на специализация ще се насочите, но най-общо казано ще са ви нужни поне два A-level, от които един по математика и взети с добри оценки.

За работата задължително ви е нужно завършено висше образование по бизнес специалност.

Времето, за което ще можете да се квалифицирате като счетоводител в някоя от основните институции е около 3-4 години след завършване на висше образование.

Заплащане

Във Великобритания има над 250,000 счетоводителя. Тяхното годишно заплащане е между 35,000-45,000GBP.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *