Необходимо обучение и квалификации за да работите като счетоводител

За да бъдете един от добрите счетоводители трябва да мислите логично, да сте добри в пресмятането и да действате методично. Трябват ви също и познания в сферата на информационните технологии, защото в днешно време почти всичко е свързано с компютрите, включително и повечето счетоводна работа. От важно значение е  да можете да общувате с клиенти и да разбирате всичко свързано с бизнеса им.

Още преди да започнете да работите като счетоводител трябва да имате планове за развитието на кариерата ви за в бъдеще. Ако работите в голямо счетоводно дружество ще бъдете счетоводител на големи международни компании и това ще помогне на вашата кариера да се развие бързо, но ще работите само с тях. В по-малка счетоводна фирма вие ще имате възможността да работите с различни хора и по-малки компании и ще добиете опит в по-широк спектър.

Трябва да се квалифицирате за счетоводител в една от трите основни институции:

Ако квалификацията ви е към тази институция ще бъдете квалифициран експерт по счетоводство (Associated Chartered Accountant). По света тази квалификация се свързва с професионализъм и качество на работа. След като имате тази квалификация вие вече може да бъдете счетоводител в различни сфери на работа, да одитирате отчети и да бъдете счетоводител или финансов директор в дадена компания.

С квалификация от тук може да станете счетоводител или финансов директор, но не можете да одитирате отчети.

Квалификацията в ACCA ви позволява да одитирате отчети, но не е задължително да се квалифицирате за фирмен счетоводител или финансов директор.

Освен в  ICAEW, вие можете да се квалифицирате като експертен счетоводител и  в Institute of Chartered Accountants in Scotland – ICAS в Шотландия и в CIPFA – Chartered Institute of Public Finance and Accounting. Квалифицирането в CIPFA ви дава възможност да сте експертен счетоводител в обществената сфера.

Предимства и недостатъци на работата като счетоводител

Положителни страни:

 • Имате богат избор на кариерно развитие и сфера на работата;
 • Трупате голям опит и взимате важни решения за работата;
 • Професията е уважавана от хората.

Отрицателни страни:

 • Работата ви ще е много и натоварваща в някои периоди от годината, особено когато идва края на данъчната година;
 • Длъжни сте да следите за промени в законодателствата и ако има такива да ги запомняте.

Необходими квалификации

Необходими са ви поне пет  GCSE с добри оценки, като задължително един от тях трябва да е по математика.

Изискванията за A-level са в зависимост от това към каква сфера на специализация ще се насочите, но най-общо казано ще са ви нужни поне два A-level, от които един по математика и взети с добри оценки.

За работата задължително ви е нужно завършено висше образование по бизнес специалност.

Времето, за което ще можете да се квалифицирате като счетоводител в някоя от основните институции е около 3-4 години след завършване на висше образование.

Заплащане

Във Великобритания има над 250,000 счетоводителя. Тяхното годишно заплащане е между 35,000-45,000GBP.

11 Comments to “Необходимо обучение и квалификации за да работите като счетоводител”

 1. Быстромонтируемые здания – это актуальные конструкции, которые отличаются повышенной быстротой возведения и гибкостью. Они представляют собой сооруженные объекты, состоящие из эскизно выделанных составляющих либо блоков, которые имеют возможность быть скоро собраны на пункте развития.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija.ru/]Быстровозводимые здания из металлоконструкций[/url] обладают гибкостью а также адаптируемостью, что позволяет легко изменять а также модифицировать их в соответствии с интересами клиента. Это экономически результативное и экологически надежное решение, которое в последние годы получило маштабное распространение.

 2. Разрешение на строительство – это законный документ, выдающийся государственными властями, который обеспечивает правовое санкция на старт строительство объектов, реабилитацию, основной ремонт или разные типы строительных процессов. Этот письмо необходим для осуществления практически разнообразных строительных и ремонтных мероприятий, и его отсутствие может подвести к серьезным юридическими и денежными результатами.
  Зачем же нужно [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]разрешение на строительство это[/url]?
  Соблюдение законности и надзор. Разрешение на строительство – это путь предоставления выполнения законов и стандартов в стадии сооружения. Удостоверение обеспечивает гарантийное соблюдение законодательства и стандартов.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]https://www.rns50.ru[/url]
  В финальном исходе, разрешение на строительство и реконструкцию является важнейшим инструментом, обеспечивающим правовую основу, собственную безопасность и устойчивое развитие стройки. Оно к тому же обязательным шагом для всех, кто намерен вести строительство или реконструкцию объектов недвижимости, и присутствие способствует укреплению прав и интересов всех сторон, участвующих в строительстве.

 3. Разрешение на строительство – это юридический документ, предоставляющий государственными органами, который дарует правовое удостоверение позволение на инициацию создания строительства, реконструкцию, основной ремонт или другие типы строительства. Этот документ необходим для воплощения почти всех строительных и ремонтных действий, и его отсутствие может повести к важными юридическими и финансовыми результатами.
  Зачем же нужно [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]документы для разрешения строительства капитального[/url]?
  Правовая основа и надзор. Разрешение на строительство и реконструкцию объекта – это средство гарантирования выполнения законов и стандартов в периоде создания. Оно обеспечивает гарантии выполнение правил и норм.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]www.rns50.ru[/url]
  В финале, разрешение на строительство представляет собой существенный инструментом, предоставляющим законность, безопасность и устойчивое развитие строительной деятельности. Оно более того представляет собой неотъемлемым поступком для всех, кто намерен вести строительство или реконструкцию объектов недвижимости, и наличие этого содействует укреплению прав и интересов всех сторон, заинтересованных в строительной деятельности.

 4. Скоростроительные здания: коммерческий результат в каждой части!
  В современной сфере, где секунды – доллары, здания с высокой скоростью строительства стали реальным спасением для бизнеса. Эти современные конструкции комбинируют в себе надежность, экономическую эффективность и быстрый монтаж, что придает им способность отличным выбором для бизнес-проектов разных масштабов.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания[/url]
  1. Быстрое возведение: Минуты – основной фактор в финансовой сфере, и скоростроительные конструкции обеспечивают значительное снижение времени строительства. Это чрезвычайно полезно в ситуациях, когда актуально быстро начать вести дело и начать зарабатывать.
  2. Финансовая эффективность: За счет улучшения производственных процедур элементов и сборки на объекте, финансовые издержки на быстровозводимые объекты часто бывает менее, по отношению к обычным строительным проектам. Это обеспечивает экономию средств и обеспечить более высокий доход с инвестиций.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]https://scholding.ru[/url]
  В заключение, скоро возводимые строения – это великолепное решение для предпринимательских задач. Они объединяют в себе быстроту возведения, бюджетность и долговечность, что обуславливает их наилучшим вариантом для предпринимателей, стремящихся оперативно начать предпринимательскую деятельность и получать деньги. Не упустите шанс экономии времени и денег, прекрасно себя показавшие быстровозводимые сооружения для ваших будущих проектов!

 5. Быстро возводимые здания: финансовая польза в каждом блоке!
  В современном мире, где минуты – капитал, сооружения с быстрым монтажем стали решением, спасающим для компаний. Эти современные сооружения объединяют в себе устойчивость, экономическую эффективность и мгновенную сборку, что придает им способность превосходным выбором для коммерческих мероприятий.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые конструкции недорого[/url]
  1. Быстрота монтажа: Секунды – самое ценное в предпринимательстве, и скоро возводимые строения позволяют существенно уменьшить временные рамки строительства. Это преимущественно важно в случаях, когда актуально быстро начать вести дело и начать извлекать прибыль.
  2. Экономия: За счет оптимизации процессов производства элементов и сборки на месте, цена скоростроительных зданий часто уменьшается, по отношению к традиционным строительным проектам. Это дает возможность сэкономить деньги и обеспечить более высокий доход с инвестиций.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]https://scholding.ru[/url]
  В заключение, быстровозводимые здания – это превосходное решение для коммерческих проектов. Они включают в себя быстроту монтажа, финансовую выгоду и устойчивость, что делает их первоклассным вариантом для компаний, готовых начать прибыльное дело и гарантировать прибыль. Не упустите возможность сэкономить время и средства, оптимальные моментальные сооружения для вашего предстоящего предприятия!

 6. Быстромонтажные здания: прибыль для бизнеса в каждой части!
  В современной действительности, где часы – финансовые ресурсы, объекты быстрого возвода стали истинным спасением для предпринимательства. Эти современные объекты сочетают в себе повышенную прочность, эффективное расходование средств и мгновенную сборку, что делает их лучшим выбором для коммерческих мероприятий.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Стоимость постройки быстровозводимого здания[/url]
  1. Скорость строительства: Моменты – наиважнейший аспект в коммерческой деятельности, и здания с высокой скоростью строительства дают возможность значительно сократить время строительства. Это преимущественно важно в сценариях, когда актуально оперативно начать предпринимательство и начать монетизацию.
  2. Экономичность: За счет оптимизации процессов производства элементов и сборки на месте, затраты на экспресс-конструкции часто бывает ниже, по отношению к традиционным строительным проектам. Это позволяет сократить затраты и достичь более высокой инвестиционной доходности.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]http://www.scholding.ru/[/url]
  В заключение, моментальные сооружения – это лучшее решение для коммерческих задач. Они объединяют в себе ускоренную установку, экономичность и высокую прочность, что дает им возможность первоклассным вариантом для деловых лиц, активно нацеленных на скорый старт бизнеса и получать деньги. Не упустите момент экономии времени и средств, наилучшие объекты быстрого возвода для вашего следующего делового мероприятия!

 7. Моментально возводимые здания: коммерческий результат в каждом строительном блоке!
  В современном обществе, где минуты – капитал, объекты быстрого возвода стали решением по сути для коммерции. Эти современные объекты сочетают в себе твердость, финансовую эффективность и ускоренную установку, что придает им способность оптимальным решением для бизнес-проектов разных масштабов.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания из металлоконструкций стоимость[/url]
  1. Молниеносное строительство: Секунды – самое ценное в коммерции, и сооружения моментального монтажа обеспечивают существенное уменьшение сроков стройки. Это чрезвычайно полезно в условиях, когда требуется быстрый старт бизнеса и начать зарабатывать.
  2. Финансовая экономия: За счет совершенствования производственных операций по изготовлению элементов и монтажу на площадке, финансовые издержки на быстровозводимые объекты часто остается меньше, по отношению к традиционным строительным проектам. Это дает возможность сэкономить деньги и обеспечить более высокую рентабельность вложений.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]http://www.scholding.ru[/url]
  В заключение, быстровозводимые здания – это идеальное решение для бизнес-проектов. Они обладают эффективное строительство, экономичность и твердость, что делает их первоклассным вариантом для предпринимателей, стремящихся оперативно начать предпринимательскую деятельность и выручать прибыль. Не упустите возможность сэкономить время и средства, выбрав быстровозводимые здания для вашего следующего делового мероприятия!

 8. Наши производства предлагают вам шанс воплотить в жизнь ваши самые смелые и творческие идеи в сфере внутреннего дизайна. Мы специализируемся на создании текстильных занавесей со складками под по заказу, которые не только подчеркивают вашему обители неповторимый лоск, но и акцентируют вашу индивидуальность.

  Наши [url=https://tulpan-pmr.ru]шторы плиссе на пластиковые окна[/url] – это смесь изысканности и функциональности. Они сочетают комфорт, фильтруют сияние и консервируют вашу конфиденциальность. Выберите ткань, тон и украшение, и мы с удовольствием произведем шторы, которые именно выделат характер вашего дизайна.

  Не сдерживайтесь обычными решениями. Вместе с нами, вы сможете разработать занавеси, которые будут гармонировать с вашим неповторимым вкусом. Доверьтесь нашей команде, и ваш обитель станет пространством, где любой часть говорит о вашу уникальность.
  Подробнее на [url=https://tulpan-pmr.ru]сайте[/url].

  Закажите шторы плиссе у нас, и ваш дворец преобразится в оазис образа и удобства. Обращайтесь к нашей команде, и мы содействуем вам реализовать в жизнь ваши собственные грезы о идеальном интерьере.
  Создайте вашу собственную личную повествование интерьера с нашей командой. Откройте мир альтернатив с шторами со складками под по индивидуальному заказу!

 9. Наши мастерские предлагают вам перспективу воплотить в жизнь ваши самые авантюрные и креативные идеи в области домашнего дизайна. Мы фокусируемся на производстве штор плиссе под по заказу, которые не только делают вашему жилью неповторимый образ, но и выделяют вашу особенность.

  Наши [url=https://tulpan-pmr.ru]тюль гофре плиссе[/url] – это симфония элегантности и функциональности. Они формируют поилку, отсеивают свет и сохраняют вашу конфиденциальность. Выберите материал, цвет и отделка, и мы с с радостью сформируем портьеры, которые как раз выделат природу вашего оформления.

  Не ограничивайтесь стандартными решениями. Вместе с нами, вы будете способны разработать текстильные шторы, которые будут комбинироваться с вашим уникальным предпочтением. Доверьтесь нашей команде, и ваш дом станет территорией, где всякий деталь выражает вашу личность.
  Подробнее на [url=https://tulpan-pmr.ru]портале sun-interio1.ru[/url].

  Закажите текстильные шторы плиссе у нас, и ваш съемное жилье изменится в рай стиля и удобства. Обращайтесь к нам, и мы поможем вам реализовать в жизнь личные фантазии о совершенном интерьере.
  Создайте свою собственную повествование декора с нами. Откройте мир потенциалов с гардинами со складками под по индивидуальному заказу!

 10. Эффективное воздухонепроницаемость внешних стен — комфорт и сбережение в домашнем недвижимости!
  Согласитесь, ваш жилье заслуживает превосходного! Термоизоляция обшивки – не исключительно решение для экономии на отопительных расходах, это вложение в удобство и долговечность вашего дома.
  ✨ Почему теплоизоляция с нами-профессионалами?
  Мастерство: Наши – квалифицированные специалисты. Наш коллектив заботимся о каждом аспекте, чтобы обеспечить вашему жилью идеальное изоляция.
  Сумма изоляции: Мы ценим ваш бюджет. [url=https://stroystandart-kirov.ru/]Утепление и штукатурка фасада цена за квадратный[/url] – начиная с 1350 руб./кв.м. Это вложение в ваше комфортабельное будущее!
  Сберегательность: Забудьте о утечках тепла! Используемые нами материалы не только сохраняют тепло, но и дарят вашему жилищу новый качество энергоэффективности.
  Обустройте свой домашний уголок комфортным и элегантным!
  Подробнее на [url=https://stroystandart-kirov.ru/]https://n-dom.ru
  [/url]
  Не покидайте свой загородный дом на волю случайности. Доверьтесь нашей бригаде и создайте тепло вместе с нами!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *