Необходимо обучение и квалификации за да станете адвокат

Адвокатите могат да бъдат няколко вида според избраната сфера на специализация. След като се квалифицират, повечето започват работа в адвокатски кантори, които могат да бъдат малки частни кантори или големи международни фирми. Други адвокати пък предпочитат да работят самостоятелно или за местните власти, за банки, застрахователи и др.

Сферите, в които бъдещите адвокати могат да специализират са много и разнообразни, от криминално право, семейно право, трудово и имиграционно право и т.н. В повечето кантори, дори и по-малките, има адвокати, които практикуват трудово и имиграционно право. Адвокати, които са специализирали в останалите сфери, особено в търговското право могат да бъдат намерени в по-големите практики.

Ако искате да станете адвокат, преди всичко трябва да прецените в коя сфера на правото искате да специализирате и след това да работите. Също така трябва да решите дали искате да започнете работа в голяма кантора, малка практика или пък предпочитате да работите за себе си или за местните власти. Без значение от личните ви предпочитания и избор, щом сте се насочили към тази професия, значи знаете какво искате да е вашето бъдеще, но за да стане това трябва да преборите конкуренцията и да се потрудите доста.

Предимства и недостатъци

Плюсовете на професията са следните:

  • Добре платена;
  • Добра перспектива за кариерно развитие;
  • Придобиват се умения, които са нужни за да се справяте в живота, не само на работното място;
  • Помагате на хората.

Минуси:

  • Голяма конкуренция;
  • Дълго работно време и извънредна работа;
  • Работа под стрес;
  • Скъпо обучение.

Необходимо обучение и квалификации

За да влезете в някой добър университет ще ви трябва добра основа от GCSE. Няма специални изисквания по предметите, но трябва да сте ги взели с отлични оценки.

Ще имате нужда от поне три A-Level, взети също с отлична оценка – „А”. И тук няма изисквания за предметите, по които ще са те.

Ще ви трябва и диплома за завършено висше образование. Повечето хора, които се насочват към тази професия завършват право, но не е задължително. За да се квалифицирате като адвокат ще трябва да изберете един от следните начини:

  1. Да завършите бакалавър или друга степен по право. Това ще ви отнеме от 3 до 4 години. След това ще трябва да преминете практически курс (LPC), който трае 1 година. После трябва да изкарате двугодишно обучение в адвокатска практика, за местните власти или на друго акредитирано място.
  2. Може да завършите висше образование по друга специалност. Тогава след завършване ще трябва да изкарате допълнителен курс, наречен GDL – Graduate Diploma in Law. След това също трябва да изкарате стандартните неща – LPC и практика.

Необходимото време за квалификация е минимум 6 години.

Заплащане

Сумата, която получава един адвокат варира според много фактори, но средно може да очаквате заплащане между 25,000GBP и 85,000GBP на година.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *