Неприсъствени дни

Ако вашият трудов договор ви дава право на неприсъствени дни, тогава имате право на тях и отделно на 4 седмици отпуск годишно, но ако ги нямате включени в договора си, то тогава тези дни ще бъдат отнети от полагащия ви се по закон платен годишен отпуск. В такъв случай, ако имате 5 неприсъствени дни и те не ви се полагат по договор, вие ще имате право само на 3 седмици отпуск.

Право на неприсъствени дни

Повечето служители и работници по закон имат право на 4 седмици платен отпуск за цялата година, но не съществува закон за платени неприсъствени дни. Правата, които имате в случай на неприсъствени дни, зависят от това, какво е посочено в трудовия ви договор. Ако в него е посочено, че имате право на неприсъствени дни като допълнение към отпуска ви, това значи, че няма те да бъдат приспаднати към полагащия ви се платен годишен отпуск.

Временно отстраняване от работа или непълен работен ден

В случай, че работодателят ви не може да ви предостави работа и задължения, може да бъдете прехвърлени на непълен работен ден или да бъдете отстранени временно от работа. Ако сте прехвърлени на непълен работен ден, ще взимате само част от редовната ви заплата, а при временно отстраняване, няма да получавате нищо за периода, през който сте отстранени. Определени хора имат възможност да получават заплащане от работодателя си, когато са отстранени временно, което се води като „гаранционно заплащане“.

Неплатен отпуск

Почти всеки служител или работник има право на отпуск от работа, но при някои той може да бъде неплатен, поради следните причини:

  • Вземане на участие в дейности на професионален съюз;
  • Изпълняване на обществени задължения (например съдебни заседатели, членове на съвети и т.н.);
  • Грижи за деца (хората, които са работили поне 12 месеца за един работодател имат право на 13 седмици неплатен отпуск за да се грижат за дете под 5 годишна възраст);
  • При неочаквани проблеми със зависими от вас хора (като зависими се считат хора, които зависят от вашите грижи, независимо на каква възраст са те).

One Comment to “Неприсъствени дни”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *