Нуждае ли се фирмата ви от застраховка?

Когато решавате каква застраховка ви трябва за вашите бизнес нужди, трябва да помислите за вида на работа, която вършите и рисковете, с които вашия бизнес може да се сблъска. Законът не изисква от вас да имате застраховка, но това е покритие, което е от решаващо значение за много бизнеси. Потенциалните клиенти могат също така да искат да проверят дали имате полица на място.

Ако вашият бизнес е в Hiscox---thisislondon415контакт с трети страни – независимо дали това е във вашите помещения, в домовете на клиентите ви, или на улицата – най-вероятно трябва да обмислите да си направите застраховка. Застраховката  е особено популярна за магазини, търговци и салони, защото тя може да покрие искове за обезщетение, предявени срещу вас за нараняване или за увреждане на нечия собственост.

„Трета страна“ включва вашите клиенти, доставчици или други, които са в контакт с вас във връзка с вашият бизнес. Например ако имате фризьорски салон и някой клиент се спъне в кабел, който е на земята, клиента може да поиска обезщетение от вас, ако се е наранил сериозно. Компенсацията може да е за медицински разходи и за временна неработоспособност. Или представете си, че работите по някоя сграда и паркирана долу кола се е повредила, заради падане на предмет от вашата работа върху нея. В този случай ще трябва да платите обезщетение на собственика. Размера на компенсацията ще се определи от това дали колата трябва да се смени или само да се оправи. Компенсацията може да бъде висока, а освен това вие трябва да заплатите и разходите за адвокат.  Ако имате застраховка, тя ще покрие тези разходи, това зависи и от лимита на вашата застраховка.

Ако решите, че ще си направите застраховка, трябва да прецените в какви граници да Public-Liabilityе покритието й, което определя каква максимална цена ще плати вашият застраховател при повдигнати искове. Сумата, която ще изберете трябва да зависи от това какви рискове крие професията ви и степента на вашият контакт с обществеността, така че това ще ви помогне да определите размера на застрахователното покритие.  Трябва да проверите и договорите на вашите клиенти, тъй като някой може да посочи конкретно ниво на покритие на застраховката.

Така че има няколко неща, над които трябва да помислите, когато решавате дали вашият бизнес има нужда от застраховка и каква да е тя:

  • Дали бизнеса ви е в контакт с клиенти или други членове на обществеността
  • Има ли шанс вашият бизнес да причини щета или да нарани някого
  • Дали договорите на клиентите ви изискват да имате застраховка
  • Дали сте член на такива групи или професионални асоциации, които изискват да имате застраховка
  • Дали застраховката ви ще ви помогне да осигурите доверието и сигурността на клиентите си, ако нещо непредвидено стане

2 Comments to “Нуждае ли се фирмата ви от застраховка?”

  1. When we suspect that our wife or husband has betrayed the marriage, but there is no direct evidence, or we want to worry about the safety of our children, monitoring their mobile phones is also a good solution, usually allowing you to obtain more important information.

  2. Locate through the “Find My Mobile” system software that comes with the phone, or through third – Party mobile phone number locating software.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *