Обезщетение при съкращение от работа

Паричното обезщетение служи за компенсация на дадения служител заради неговото съкращение от работа. Ако ви се полага такова обезщетение ще го получите от работодателя си когато настъпи момента за вашето съкращение. Има определена компенсационна сума, която е определена по закон, така, че ако в договора ви е вписана по-малка сума, работодателят е длъжен да ви компенсира със минималната сума по закон.

Ако в договорът ви има клауза за обезщетение при съкращение, то значи там също трябва да е споменато и каква е сумата, как се изчислява тя и по какъв начин ще ви бъде изплатена.

Право на законно обезщетение

Не всички хора имат право на законно обезщетение, а само служителите, които:

 • Работят като наети от работодател. Самонаетите лица и съдружниците нямат подобно право;
 • Са на възраст до 65 години или под нормалната пенсионна възраст за професията им;
 • Са работили за работодателят си в продължение на 2 календарни години след навършване на 18 години;
 • Не упражняват професия, която е изключение.

Ако не отговаряте на тези условия, вие нямате право на законно обезщетение при съкращение.

Професиите, които са изключение са главно публичните, като например лица, които са държавни или полицейски служители, защото те имат договорно споразумение, което в повечето случаи е с по-висока компенсация от законното.

Загуба на законно право на обезщетение

Независимо, че имате законно право на обезщетение, вие може да го загубите заради някои причини, като например:

 • Ако работодателят ви съкрати от работа, но ви предложи подходяща алтернативна работа и вие не сте приели;
 • Ако искате да напуснете работа преди датата на съкращението ви, защото сте си намерили друга работа.

Сума на законното обезщетение

Сумата на законното обезщетение зависи от следните фактори:

 • Времето, за което сте работили за работодателят ви;
 • Вашата възраст;
 • Какво е било седмичното ви заплащане.

Обезщетението се изчислява по следния начин:

 • Ще получите заплащането за една седмица за всяка година, през която сте работили за работодателя като обезщетение, ако сте на възраст между 22 и 40 години;
 • Ще получите заплащането за седмица и половина за всяка година, през която сте служили на работодателя като обезщетение, ако сте на възраст между  41 и 64 години.

Максималният брой прослужени години е 20 и не може да получавате по-голямо обезщетение, дори  и да сте работили повече от това.

Размерът на седмичната заплата, който ще се използва при изчисляването на обезщетението е брутният размер на заплатата за една седмица към датата, на която сте съкратени. Има определен лимит на сумата на седмичното заплащане, така, че дори и да получавате повече от това, обезщетението ви ще бъде сметнато до лимита.

След съкращение вие имате право на законно обезщетение, което трябва да ви се изплати от работодателя без да го молите. В случай, че той откаже да го изплати, можете да подадете писмена молба до него за изплащане. Ако молбата ви не бъде удовлетворена имате право да подадете жалба към Служебния трибунал, но това трябва да стане в срок до 6 месеца след съкращението ви от работа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *