Опасният английски офис: Какво да направим, ако сме обект на неуместни шеги и коментари?

1Закачките и недотам „културните“ шеги не са останали в миналото на английския офис – напротив, срещат се под една или друга форма на почти всяко работно място и понякога е трудно да ги избегнете.

За разлика от подобно поведение в българските офиси, тук има редица законови норми на поведение и правила, които закрилят човека – обект от т.нар. office bullies. Интересното е, че в българския език не съществува точен превод на тази дума. Синонимите й, които ще намерим на български, са: побойник, хулиган, кавгаджия и т.н., но същинският смисъл, който британците влагат в тази дума, е „човек, който подлага определени хора на психологически тормоз“. Често пъти обектите на булитата са по-слабите психологически хора, но понякога в тази категория попадат и добре възпитаните колеги и отстъпчивите хора с добри маниери и тактично поведение, които по-лесно могат да бъдат доминирани. Големият проблем на тези хора е избягването им от заемане на категорични позиции и неспособността им да се разграничат публично от лицето, което се опитва да им се присмива.

Ако сте обект на подобно поведение първата ви стъпка по възможност е да покажете увереност, спокойствие, както и добри познания на естеството на работата, с която се занимавате.

Много важна е вашата точна реакция на неуместната шега – да не останете гузен и смълчан на място, а да отговорите уверено и възпитано. Останете ли безразличен на нападките, вероятността да ви възприемат като лесна жертва и да продължат ще стане още по-голяма.

В случай, че това е словоохотлив човек, който се впуска в дълги обяснения и очаква да получи такива, отговорете му кратко и ясно и го оставете да направи себе си на шут, тъй като такива хора обикновено обичат да слушат единствено собствения си глас.

Ето някои начини за неутрализиране на подобно ежедневно поведение от страна на офисното bully:

– Идвайте навреме на работа – това са хора, които се опитват още от сутринта да ви търсят слабите места;

– Спазвайте си точно времето на обедните почивки;

– Проявявайте инициатива за участие в проекти – това е начин да напреднете и постепенно естествено да се разграничите от лицето, което ви прави обект на шегите си;

– Ако сбъркате нещо, оправете го, без да е нужно постоянно да се извинявате;

– Не си позволявайте да се оплаквате през деня на работното ви място от различни служебни лица, както и от самата компания, защото това неизбежно ще бъде използвано срещу вас;

– Никога не се карайте с тези хора – най-доброто в такъв случай е да се опитате да спечелите останалите от офиса на ваша страна. Хората с такъв тип поведение обикновено се насочват срещу самите лица, а не срещу група от хора или колектив.

И, разбира се, най-добрата защита срещу такова поведение е да направите директно оплакване пред супервайзъра си. За тази цел свикнете да си водите записки още от началния момент, когато усетите, че сте обект на тормоз. В тези записки трябва да са отбелязани денят и часът на съответната проява спрямо вас и така да имате не само документ, но и хронология на целия този тормоз.

В случай, че супервайзърът ви не обърне подобаващо внимание на тази ситуация или след негова забележка това поведение спрямо вас не спре, обърнете се към HR Department-а, откъдето трябва да изпратят предупредително писмо на въпросното лице с покана то да присъства на среща, на която да се изяснят отношенията и намеренията му спрямо вас.

В случай, че останете неудовлетворен и от тази реакция, можете да се обърнете към компетентно лице, което да ви помогне да заведете иск в съда. В този случай може да имате двама ответника – лицето, което е източник на тормоза, и компанията, към която работите. Не забравяйте, че в този случай от изключителна полза ще бъде вашата възможност да представите хронология за това чрез водените от вас записки. Така че – вписвайте всяка една неуместна шега, за да излезе накрая тя „солена“. Спечелените искове обикновено носят добри парични обезщетения.

Източник: в-к „БгБен“

2 Comments to “Опасният английски офис: Какво да направим, ако сме обект на неуместни шеги и коментари?”

  1. I am absolutely thrilled to introduce you to the incredible Sumatra Slim Belly Tonic! This powdered weight loss formula is like no other, featuring a powerful blend of eight natural ingredients that are scientifically linked to fat burning, weight management, and overall weight loss. Just imagine the possibilities! With Sumatra Slim Belly Tonic, you have the opportunity to finally achieve your weight loss goals and transform your body into the best version of yourself.

  2. Red Boost comes with a 180-day, 100% money-back guarantee, which means that customers have 180 days from the date of purchase to try the product and see if it works for them. Within this time frame, they can ask for a full refund if they are not happy with the results.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *