Искове при трудова злополука

Пишем тази статия, за да знаете, че ако имате трудова злополука на работното място, можете да се обръщате към нас.

В повечето случаи за подаване на иск за компенсация при нанесени физически щети заради инцидент или трудова злополука, има определен срок, през който трябва да стане това.

За хората на възраст над 18 години периода е 3 години от датата, на която те са претърпели нараняване. Така например ако сте преживели трудова злополука или пътен инцидент преди 2 години, вие още имате право в рамките на 1 година да подадете иск за компенсация.

Децата и младежите, които нямат 18 години могат да предявят иск чак когато ги навършат, като за тях тригодишният период започва да тече от датата, на която стават пълнолетни.

Ако мислите един ход напред, можете да си направите застраховка “Трудова злополука”. Повече за услугата ни, вижте ТУК.

Ако за периода от 3 години не е постъпил иск за компенсация, случаят се счита за приключен според The Limitation Act 1980.

Независимо, че имате период от 3 години, в случаи на инциденти или трудови злополуки винаги предявявайте иск възможно най-скоро, когато всички детайли и информация са в съзнанието ви.

Периодът за подаване на иск за компенсация в някои случаи може да бъде и по-кратък, като например когато инцидентът се е случил на борда на кораб или самолет, тогава разполагате със срок от  2 години. В някои случаи периодът зависи от обстоятелствата, така че винаги предприемайте мерки възможно най-скоро и веднага потърсете консултация с адвокат.

При трудова злополука можете да се свържете с HELP4BG на тел. 077 8606 7076,  0208 144 8408 или пишете на имейл  [email protected]и на FB Messenger 

 

#HELP4BG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *