Петте най-често допускани грешки по време на интервю за работа

1Търсите си работа? Тогава трябва предварително да сте подготвени за това, което ви очаква. Неизбежна стъпка преди да решат дали да ви наемат на работа е преминаването през интервю, на което трябва да покажете колко ценен кадър сте и защо трябва точно вас да вземат на работа. За съжаление интервютата не са толкова лесни, колкото повечето хора смятат, но ако избегнете някои често допускани грешки, най-малкото ще имате по-голям шанс за получаване на позицията в сравнение с останалите кандидати.

Вижте кои са петте най-често допускани грешки по време на интервю за работа:

1.      Не ползвайте заучени и банални фрази

По време на интервютата за работа повечето кандидати казват едни и същи стандартни неща– че работят добре в екип, че се учат бързо, че са старателни и т.н. Дайте истински примери и говорете с факти от предишната си работа. Интервюиращият ще се впечатли най-вече от някоя истинска история.

2.      Никога не казвайте, че нямате слаби страни

Често задаван въпрос по време на интервютата за работа е „Какви са вашите слаби страни“. Тук най-грешният отговор е „Нямам“. С този въпрос всъщност дори не се търсят слабите ви страни. Интервюиращият просто иска да прецени характера ви и как ще отговорите на такова предизвикателство. Трябва да споменете някаква ваша слабост (разбира се – не нещо фатално), след което да изтъкнете какъв урок сте научили от нея. Това ще покаже, че вие разбирате кои са слабите ви страни и имате намерение да вървите напред и да се подобрявате.

3.      Не отговаряте прекалено кратко, нито прекалено дълго

Според специалистите най-добрият отговор е дълъг от една до две  минути. Не отговаряйте с няколко думи, но се старайте и да не изпадате в словоизлияния. Ако говорите прекалено много има риск да ви сметнат за досадни самохвалковци.

4.      Не се интересувайте само от това какво ще получите

Накрая на интервюто ще ви попитат дали имате въпроси. Разбира се, нормално е да попитате каква е заплатата. Но не прекалявайте с въпросите за пари като заплащане, бонуси, платени отпуски и други от типа „Какво ще получа аз“. Задавайте и въпроси, свързани с бъдещата работата и отговорностите ви, за компанията. Покажете, че имате желание да допринасяте за дейността на компанията, а не сте там само за да получавате нещо.

5.      Не поглеждайте в автобиографията си

Най-вероятно ще носите със себе си копие от своята автобиография. Докато говорите не се взирайте в нея. Очаква се, че вие знаете какво пише там и ако сте забили поглед в нея, това издава, че сте нервни и може би сте излъгали за някои неща. Възможно е и човекът срещу вас да държи вашата автобиография, а върху него да са нахвърляни бележки. Ни най-малко не се взирайте и в неговото копие и не се опитвайте да разчете какво пише там, просто се отпуснете и отговаряйте на въпросите.

16 Comments to “Петте най-често допускани грешки по време на интервю за работа”

 1. Быстромонтируемые здания – это современные конструкции, которые отличаются высокой скоростью строительства и мобильностью. Они представляют собой сооружения, состоящие из заранее сделанных составляющих либо компонентов, которые способны быть быстро установлены на районе развития.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija.ru/]Здания из металлоконструкций и сэндвич панелей[/url] отличаются податливостью и адаптируемостью, что дозволяет легко менять а также модифицировать их в соответствии с пожеланиями клиента. Это экономически результативное а также экологически устойчивое решение, которое в последние лета приняло обширное распространение.

 2. Разрешение на строительство – это официальный документ, выдаваемый органами власти, который предоставляет право юридическое разрешение на деятельность на запуск строительных процессов, реконструктивные мероприятия, капремонт или дополнительные категории строительных процессов. Этот документ необходим для осуществления в практических целях разнообразных строительных и ремонтных процедур, и его отсутствие может подвести к важным юридическими и финансовыми последствиями.
  Зачем же нужно [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]разрешение на место строительства[/url]?
  Законность и контроль. Генеральное разрешение на строительство – это путь гарантирования соблюдения правил и норм в ходе сооружения. Документ обеспечивает гарантии выполнение законов и стандартов.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]rns50.ru/[/url]
  В результате, разрешение на строительство и реконструкцию объекта представляет собой фундаментальный способом, ассигновывающим правовую основу, безопасность и устойчивое развитие стройки. Оно кроме того представляет собой обязательное действием для всех, кто намечает строительство или реконструкцию объектов недвижимости, и присутствие помогает укреплению прав и интересов всех сторон, заинтересованных в строительной деятельности.

 3. Разрешение на строительство – это юридический документ, предоставляющий государственными органами, который предоставляет юридическое удостоверение разрешение на пуск строительных работ, модификацию, капитальный ремонт или иные сорта строительство объектов. Этот бумага необходим для осуществления фактически каких-либо строительных и ремонтных действий, и его отсутствие может привести к серьезным юридическими и денежными результатами.
  Зачем же нужно [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]документы для получения разрешения на строительство[/url]?
  Соблюдение правил и надзор. Разрешение на строительство объекта – это путь поддержания выполнения норм и законов в процессе строительства. Разрешение гарантирует соблюдение нормативов и законов.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]www.rns50.ru[/url]
  В итоге, разрешение на строительство и монтаж представляет собой значимый средством, обеспечивающим законность, безопасность и устойчивое развитие строительной деятельности. Оно более того является обязательным этапом для всех, кто планирует заниматься строительством или реконструкцией объектов недвижимости, и его наличие помогает укреплению прав и интересов всех сторон, вовлеченных в строительный процесс.

 4. Скоростроительные здания: финансовая выгода в каждом блоке!
  В современной реальности, где время имеет значение, сооружения с быстрым монтажем стали настоящим спасением для коммерческой деятельности. Эти современные сооружения обладают высокую прочность, экономичное использование ресурсов и быстрое строительство, что обуславливает их оптимальным решением для бизнес-проектов разных масштабов.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Каркас быстровозводимого здания[/url]
  1. Скорость строительства: Секунды – определяющие финансовые ресурсы в коммерческой деятельности, и экспресс-сооружения обеспечивают значительное снижение времени строительства. Это особенно выгодно в ситуациях, когда требуется быстрый старт бизнеса и начать получать прибыль.
  2. Экономия средств: За счет усовершенствования производственных процессов элементов и сборки на месте, расходы на скоростройки часто уменьшается, по сравнению с обычными строительными задачами. Это позволяет сократить затраты и достичь более высокой инвестиционной доходности.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]scholding.ru/[/url]
  В заключение, скоро возводимые строения – это первоклассное решение для проектов любого масштаба. Они комбинируют в себе быстрое строительство, финансовую эффективность и повышенную надежность, что позволяет им первоклассным вариантом для профессионалов, готовых к мгновенному началу бизнеса и получать доход. Не упустите возможность сократить издержки и сэкономить время, выбрав быстровозводимые здания для вашего следующего проекта!

 5. Быстро возводимые здания: финансовая польза в каждом элементе!
  В современном обществе, где время имеет значение, сооружения с быстрым монтажем стали решением по сути для коммерции. Эти новаторские строения обладают высокую надежность, финансовую выгоду и скорость монтажа, что делает их первоклассным вариантом для различных коммерческих проектов.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Строительство каркасных зданий из металлоконструкций[/url]
  1. Срочное строительство: Часы – ключевой момент в коммерции, и быстровозводимые здания обеспечивают значительное снижение времени строительства. Это особенно ценно в моменты, когда необходимо оперативно начать предпринимательскую деятельность и начать получать прибыль.
  2. Финансовая экономия: За счет оптимизации процессов производства элементов и сборки на месте, стоимость быстровозводимых зданий часто уменьшается, по сопоставлению с обыденными строительными проектами. Это дает возможность сэкономить деньги и обеспечить более высокий доход с инвестиций.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]https://www.scholding.ru/[/url]
  В заключение, моментальные сооружения – это первоклассное решение для коммерческих задач. Они обладают эффективное строительство, экономическую эффективность и надежные характеристики, что делает их наилучшим вариантом для предпринимателей, желающих быстро начать вести бизнес и извлекать прибыль. Не упустите шанс экономии времени и денег, лучшие скоростроительные строения для вашего следующего делового мероприятия!

 6. Экспресс-строения здания: финансовая польза в каждом кирпиче!
  В современной реальности, где секунды – доллары, строения быстрого монтажа стали истинным спасением для предпринимательства. Эти прогрессивные сооружения обладают солидную надежность, экономичность и быстроту установки, что сделало их лучшим выбором для разнообразных предпринимательских инициатив.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Легковозводимые здания из металлоконструкций[/url]
  1. Высокая скорость возвода: Моменты – наиважнейший аспект в экономике, и экспресс-сооружения обеспечивают существенное уменьшение сроков стройки. Это преимущественно важно в постановках, когда срочно нужно начать бизнес и начать прибыльное ведение бизнеса.
  2. Бюджетность: За счет улучшения процессов изготовления элементов и сборки на объекте, финансовые издержки на быстровозводимые объекты часто остается меньше, по отношению к традиционным строительным проектам. Это позволяет сократить затраты и получить более высокую рентабельность инвестиций.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]https://www.scholding.ru[/url]
  В заключение, скоро возводимые строения – это великолепное решение для проектов любого масштаба. Они сочетают в себе быстроту возведения, финансовую выгоду и повышенную надежность, что делает их превосходным выбором для предприятий, готовых начать прибыльное дело и получать прибыль. Не упустите момент экономии времени и средств, превосходные экспресс-конструкции для вашего следующего проекта!

 7. Скоростроительные здания: коммерческий результат в каждом блоке!
  В современном мире, где моменты – финансы, скоростройки стали решением по сути для бизнеса. Эти современные конструкции сочетают в себе твердость, эффективное расходование средств и ускоренную установку, что дает им возможность наилучшим вариантом для разнообразных предпринимательских инициатив.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания[/url]
  1. Срочное строительство: Секунды – самое ценное в бизнесе, и здания с высокой скоростью строительства обеспечивают существенное уменьшение сроков стройки. Это значительно ценится в моменты, когда срочно требуется начать бизнес и начать монетизацию.
  2. Экономия средств: За счет улучшения процессов изготовления элементов и сборки на объекте, стоимость быстровозводимых зданий часто бывает менее, по сопоставлению с традиционными строительными задачами. Это позволяет сэкономить средства и обеспечить более высокий доход с инвестиций.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]www.scholding.ru[/url]
  В заключение, экспресс-конструкции – это лучшее решение для коммерческих проектов. Они сочетают в себе ускоренную установку, экономию средств и долговечность, что делает их превосходным выбором для компаний, активно нацеленных на скорый старт бизнеса и получать деньги. Не упустите шанс на сокращение времени и издержек, превосходные экспресс-конструкции для вашего следующего начинания!

 8. Наши производства предлагают вам возможность воплотить в жизнь ваши самые смелые и оригинальные идеи в сегменте внутреннего дизайна. Мы ориентируемся на изготовлении текстильных занавесей плиссированных под по вашему заказу, которые не только подчеркивают вашему дому неповторимый дизайн, но и акцентируют вашу уникальность.

  Наши [url=https://tulpan-pmr.ru]плиссе на пластиковые окна[/url] – это гармония изысканности и употребительности. Они генерируют атмосферу, очищают освещение и сохраняют вашу интимность. Выберите материал, цвет и декор, и мы с с удовольствием создадим текстильные панно, которые прямо подчеркнут натуру вашего оформления.

  Не ограничивайтесь обычными решениями. Вместе с нами, вы сможете создать занавеси, которые будут соответствовать с вашим уникальным вкусом. Доверьтесь нашей команде, и ваш жилище станет районом, где каждый компонент проявляет вашу уникальность.
  Подробнее на [url=https://tulpan-pmr.ru]http://sun-interio1.ru[/url].

  Закажите шторы плиссе у нас, и ваш съемное жилье преобразится в рай дизайна и комфорта. Обращайтесь к нам, и мы поможем вам воплотить в жизнь свои мечты о совершенном внутреннем дизайне.
  Создайте свою личную повествование интерьера с нашей бригадой. Откройте мир альтернатив с текстильными панно плиссированными под по индивидуальному заказу!

 9. Наши мастерские предлагают вам возможность воплотить в жизнь ваши наиболее рискованные и творческие идеи в области внутреннего дизайна. Мы специализируемся на изготовлении текстильных занавесей со складками под по заказу, которые не только подчеркивают вашему дому неповторимый стимул, но и подсвечивают вашу уникальность.

  Наши [url=https://tulpan-pmr.ru]жалюзи плиссе на окна[/url] – это соединение изысканности и практичности. Они сочетают уют, фильтруют освещение и сохраняют вашу конфиденциальность. Выберите субстрат, цвет и декор, и мы с радостью произведем портьеры, которые как раз подчеркнут характер вашего дизайна.

  Не сдерживайтесь стандартными решениями. Вместе с нами, вы сможете создать портьеры, которые будут сочетаться с вашим оригинальным вкусом. Доверьтесь нашей фирме, и ваш дом станет местом, где всякий деталь говорит о вашу уникальность.
  Подробнее на [url=https://tulpan-pmr.ru]https://www.sun-interio1.ru[/url].

  Закажите гардины плиссе у нас, и ваш обитель преобразится в рай стиля и комфорта. Обращайтесь к нам, и мы поможем вам воплотить в жизнь личные мечты о совершенном оформлении.
  Создайте свою личную сагу интерьера с нами. Откройте мир возможностей с текстильными занавесями со складками под по индивидуальному заказу!

 10. Эффективное утепление облицовки — радость и экономическая выгода в домашнем доме!
  Согласитесь, ваш домовладение заслуживает лучшего! Воздухонепроницаемость фасадов – не исключительно решение для сбережения на отоплении, это вклад в удобство и долголетие вашего дома.
  ✨ Почему термоизоляция с нами-специалистами?
  Искусство: Специалисты нашей компании – квалифицированные специалисты. Наш коллектив заботимся о каждой детали, чтобы обеспечить вашему жилищу идеальное тепловая изоляция.
  Цена утепления: Наша бригада ценим ваш денежные средства. [url=https://stroystandart-kirov.ru/]Утепление и обшивка дома стоимость[/url] – начиная от 1350 руб./кв.м. Это вложение капитала в ваше комфортное будущее!
  Энергосбережение: Забудьте о теплопотерях! Наши не только сохраняют тепловое комфорта, но и дарят вашему жилью новый уровень тепла энергоэффективности.
  Оформите свой домик комфортным и стильным и модным!
  Подробнее на [url=https://stroystandart-kirov.ru/]веб-сайте
  [/url]
  Не предоставляйте без внимания свой домовладение на произвол судьбы. Доверьтесь нашей команде и создайте комфорт вместе с нами-специалистами!

 11. Эффективное утепление фасадов — радость и экономия в своем доме!
  Согласитесь, ваш недвижимость заслуживает лучшего! Теплосбережение обшивки – не всего лишь решение для экономии на отоплении, это вложение средств в благополучие и долгосрочность вашего коттеджа.
  ? Почему утепление с нами?
  Мастерство в своем деле: Наши – компетентные. Мы все заботимся о каждой конкретной, чтобы обеспечить вашему недвижимости идеальное тепловая изоляция.
  Стоимость услуги изоляции: Мы все ценим ваш бюджет. [url=https://stroystandart-kirov.ru/]Утепление фасада снаружи цена[/url] – от 1350 руб./кв.м. Это инвестиция в ваше уютное будущее!
  Сбережение энергии: Забудьте о термопотерях! Наша технология не только сохраняют теплоту, но и дарят вашему жилищу новый уровень теплосбережения энергоэффективности.
  Оформите свой домовладение уютным и стильным!
  Подробнее на [url=https://stroystandart-kirov.ru/]n-dom.ru/
  [/url]
  Не передавайте свой жилище на произвольное стечение обстоятельств. Доверьтесь нам-профессионалам и создайте уют вместе с нами-профессионалами!

 12. Забота о домашнем пространстве – это забота о спокойствии. Тепловая обработка фасадов – это не только модный облик, но и обеспечение теплового комфорта в вашем уголке уюта. Специалисты, команда профессионалов, предлагаем вам превратить ваш дом в прекрасное место обитания.
  Наши работы – это не просто тепловая обработка, это творчество с каждым кирпичом. Мы придерживаемся идеальному балансу между формой и содержанием, чтобы ваш дом стал не только теплым, но и роскошным.
  И самое существенное – приемлемая цена! Мы верим, что качественные услуги не должны быть неприемлемо дорогими. [url=https://ppu-prof.ru/]Утепление фасадов в москве цена[/url] начинается всего от 1250 рублей за кв. метр.
  Использование современных технологий и высококачественных материалов позволяют нам создавать теплоизоляцию, долговечную и надежную. Позабудьте о проблеме холодных стен и избегайте дополнительных расходов на отопление – наше утепление станет вашим надежным защитником от холода.
  Подробнее на [url=https://ppu-prof.ru/]веб-сайте компании[/url]
  Не откладывайте на потом заботу о радости жизни в вашем жилье. Обращайтесь к мастерам своего дела, и ваш дом станет настоящим художественным произведением, которое дарит тепло и радость. Вместе мы создадим комфортабельное жилье, где вам будет по-настоящему комфортно!

 13. Дорогие Друзья!
  Представляем вам новейшее понятие в мире дизайна домашней обстановки – шторы плиссе. Если вы стремитесь к совершенству в всякой части вашего домашнего, то эти шторы выберутся прекрасным выбором для вас.
  Что делает шторы плиссе столькими неповторимыми? Они сочетают в себе в себе выгоду, функциональность и эффективность. Благодаря особой постройке, инновационным материалам, шторы плиссе идеально соответствуют для какова угодно ложи, будь то светлица, койка, печь или трудовое поляна.
  Закажите [url=https://tulpan-pmr.ru]жалюзи плиссе на пластиковые окна[/url] – прообразите уют и великолепие в вашем доме!
  Чем понравятся шторы плиссе для вас? Во-первых, их поразительный бренд, который добавляет к индивидуальность и элегантность вашему жилищу. Вы можете выбирать из различных текстур, оттенков и стилей, чтобы подчеркнуть уникальность вашего жилища.
  Кроме того, шторы плиссе предлагают многочисленный набор эксплуатационных возможностей. Они могут контролировать уровень света в помещении, преграждать от солнечного света, поддерживать закрытость и создавать уютную среду в вашем доме.
  Мы ресурс: [url=https://tulpan-pmr.ru]tulpan-pmr.ru[/url]
  Мы сами поможем вам выбрать шторы плиссе, какие идеально гармонируют с для вашего дизайна!

 14. Наша команда профессиональных исполнителей завершена подать вам передовые системы, которые не только ассигнуруют долговечную оборону от прохлады, но и подарят вашему домашнему пространству оригинальный вид.
  Мы практикуем с современными веществами, обеспечивая долгий срок службы службы и превосходные результирующие показатели. Теплоизоляция внешней обшивки – это не только сбережение на отапливании, но и ухаживание о окружающей среде. Сберегательные подходы, какие мы внедряем, способствуют не только зданию, но и поддержанию экосистемы.
  Самое основное: [url=https://ppu-prof.ru/]Утепление и отделка фасада дома цена[/url] у нас начинается всего от 1250 рублей за квадратный метр! Это доступное решение, которое превратит ваш хаус в действительный тепличный корнер с небольшими затратами.
  Наши произведения – это не исключительно утепление, это постройка территории, в где все компонент отражает ваш персональный модель. Мы учтем все все ваши пожелания, чтобы воплотить ваш дом еще еще более гостеприимным и привлекательным.
  Подробнее на [url=https://ppu-prof.ru/]www.ppu-prof.ru[/url]
  Не откладывайте занятия о своем корпусе на потом! Обращайтесь к спецам, и мы сделаем ваш жилище не только теплым, но и изысканнее. Заинтересовались? Подробнее о наших проектах вы можете узнать на портале. Добро пожаловать в пространство гармонии и высоких стандартов.

 15. Мы группа профессиональных SEO-оптимизаторов, занимающихся увеличением посещаемости и рейтинга вашего сайта в поисковых системах.
  Мы добились впечатляющих результатов и хотим поделиться с вами нашим опытом и навыками.
  Какие преимущества вы получите:
  • [url=https://seo-prodvizhenie-ulyanovsk1.ru/]bitrix seo продвижение сайта[/url]
  • Тщательный анализ вашего сайта и разработка персональной стратегии продвижения.
  • Оптимизация контента и технических параметров вашего сайта для лучших результатов.
  • Регулярное отслеживание и анализ результатов, с целью постоянного улучшения вашего онлайн-присутствия.
  Подробнее [url=https://seo-prodvizhenie-ulyanovsk1.ru/]https://seo-prodvizhenie-ulyanovsk1.ru/[/url]
  Наши клиенты уже видят результаты: рост посещаемости, улучшение позиций в поисковых системах и, конечно, рост бизнеса. У нас есть возможность предоставить вам бесплатную консультацию, для того чтобы обсудить ваши требования и помочь вам разработать стратегию продвижения, соответствующую вашим целям и бюджету.
  Не упустите возможность повысить эффективность вашего бизнеса в интернете. Свяжитесь с нами немедленно.

 16. Наша бригада профессиональных исполнителей завершена предложить вам современные приемы, которые не только гарантируют надежную оборону от прохлады, но и подарят вашему жилью трендовый вид.
  Мы трудимся с последними материалами, подтверждая постоянный термин работы и прекрасные результаты. Изоляция фасада – это не только экономия ресурсов на прогреве, но и внимание о окружающей природе. Энергоэффективные методы, каковые мы внедряем, способствуют не только твоему, но и сохранению природной среды.
  Самое главное: [url=https://ppu-prof.ru/]Утепление и штукатурка фасада цена за квадратный[/url] у нас стартует всего от 1250 рублей за кв. м.! Это доступное решение, которое изменит ваш резиденцию в реальный тепличный уголок с минимальными расходами.
  Наши работы – это не исключительно изоляция, это созидание пространства, в где всякий компонент отразит ваш уникальный стиль. Мы примем в расчет все ваши просьбы, чтобы воплотить ваш дом еще более комфортным и привлекательным.
  Подробнее на [url=https://ppu-prof.ru/]http://www.ppu-prof.ru/[/url]
  Не откладывайте труды о своем жилище на потом! Обращайтесь к экспертам, и мы сделаем ваш дворец не только тепличным, но и стильным. Заинтересовались? Подробнее о наших работах вы можете узнать на интернет-портале. Добро пожаловать в обитель удобства и уровня.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *