Пет качества, които работодателите търсят във всеки кандидат

Пет качества, които работодателите търсят във всеки кандидатЗа всяка една свободна позиция, работодателите търсят кандидати с определени умения. Повечето кандидати, които ги притежават са убедени, че само заради това заслужават работата, но всъщност има много други допълнителни и дори универсални качества, които работодателят иска служителите му да притежават. В тази статия ще се спрем на петте най-важни:

Дисциплина

Никой работодател не би искал недисциплинирани служители, които не уважават времето и труда на останалите. За да бъде надежден един служител, той трябва да има самодисциплина, която основно се състои от това лицето да може да изпълнява задълженията си в дадените срокове, да работи редовно и съвестно, да не закъснява за работа и да оползотворява времето си на работното място максимално ефективно.

Лидерски качества

Дори позицията на даден служител да не е мениджърска, нищо не му пречи от време на време да поема инициативата и да показва, че умее да взима разумни решения самостоятелно и дори да поведе и ръководи екип. Това показва висока компетентност и вдъхва уважение и спокойствие в работодателя. Така той знае, че на този служител може да му се има доверие и да му се даде повече свобода на работа, с които той няма да злоупотреби и ще се справи добре.

Висока мотивация и желание за развитие

Разбира се, че за всеки работодател мотивацията за работа и желанието за кариерно развитие са сред основните качества, които трябва да има един кандидат. Това показва, че той е готов да вложи времето и целия си умствен потенциал в работата.

Решителност

Независимо от позицията, за която се кандидатства, във всяка работа има моменти, в които трябва да се взимат бързи, но правилни решения, затова решителността е друго важно качество, което работодателите търсят в кандидатите. Ако един човек не умее да работи под напрежение и не може да вземе бързо и правилно решение по важен и неотложен въпрос, той по-скоро би бил в тежест на компанията.

Интелигентност

Всеки работодател би се радвам ако всичките му служители са интелигентни. Един интелигентен човек обикновено знае как да се справи в по-сложна ситуация и как да свърши работата си най-бързо и качествено. Той е гъвкав, притежава дипломатичност и има умел изказ, който може да изведе него и компанията напред или пък да я извади от трудна ситуация. Освен това той знае кога да замълчи и кога да говори, както и може да анализира неща, които да помогнат за решаването на казуси и цялостното развитие на компанията.

2 Comments to “Пет качества, които работодателите търсят във всеки кандидат”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *