Пет начина за постигане на по-добри резултати в професионален план

1Една брилянтна автобиография не винаги означава, че сте квалифициран за каквато и да е работа, нито пък, че сте най-способни да изпълнявате определени функции. Дадено работна позиция може да ви се струва лесна, но това не означава, че притежавате качествата, за да я заемете и че резултатите, включително и заплатата ще бъдат адекватни за в бъдеще.

Как да постигнете по-добри резултати в професионален план?

1.      Анализирайте възможностите си

Ако икономическата ситуация ви задължава да се кандидатирате за по-нисък пост или в различна професионална сфера, то проучете добре фирмата и обърнете внимание на това какви възможности ще имате за повишение за в бъдеще, когато ситуацията се нормализира.

2.      Развийте креативността си

В случай че положението ви в личен план ви заставя да имате работа на всяка цена, а с това е свързано да придобиете нови умения, то сте изправени пред нелеката задача да убедите интервюиращия, че ще реализирате потенциала си. Например можете да изтъкнете това, че на този етап от живота си се нуждаете от това да помагате в дадена фирма, като подчертаете желанието си да възползвате от настоящия си опит и да придобиете нов в новата сфера, в която кандидатствате. Важното в това интервю е вашите аргументи да бъдат от огромно значение за фирмата.

3.      Актуализирайте автобиографията си

Подгответе автобиографията си по такъв начин, че да се превърне в една негласна демонстрация на желанието ви да заемете въпросната позиция, за която кандидатствате. Има голяма  вероятност от начина, по който е поднесена информацията, да внушите на интервюиращите желанието си за работа.

4.      Вдъхвайте симпатия

По време на всяко интервю за работа ситуацията е изключително напрегната, наистина, но само ако се опитвате да предскажете реакциите на интервюиращия. Той обаче може да се окаже отворен към това да изслуша аргументите ви защо желаете работата, преди да вземе решение. Някои работодатели задават въпроса: „Защо се интересувате от тази работа, след като сте постигнали това или онова?”. Отговорът трябва да се фокусира върху това, че професията ви ви е дала възможност да се докоснете до различни области, една от които е именно тази, за която кандидатствате и всичко това, вашите практически умения и опит, могат да се окажат доста полезни в евентуалната ви бъдеща работа при него.

5.      Проектирайте себе си в бъдеще време

Представете си как бихте се чувствали и какво бихте имали след 3-4 години работа на желаната от вас позиция, като отчетете и негативите й. Това разбира се е доста трудно, но все пак разиграването на една такава бъдеща визия може да ви накара да осъзнаете дали наистина бихте могли да работите това и да бъдете удовлетворени. Не на последно място обърнете внимание и на това, дали действително имате възможности за развитие, или след въпросните 3-4 години ще сте си отново на същата позиция. Това изисква и анализ на самата фирма и нейната политика.

2 Comments to “Пет начина за постигане на по-добри резултати в професионален план”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *