Пет стъпки за приобщаване на новите попълнения в екипа по-бързо

1В много компании съществува практиката наскоро наетите служители да бъдат обучавани от по-опитни и да в началото да работят под тяхното наблюдение. Това е важно, ако наистина искате новите попълнения в екипа да влязат бързо в работен режим, но към тази обичайна практика може да се добавят и други, за да постигнете желаните резултати още по-бързо.

Първата стъпка за интегриране е да оставите новия служител да се адаптира поне за седмица. Това е ценно и за настоящите служители, които ще поемат отговорност за новоназначения. Първите работни дни са отделени и за усвояването на основните правила в новата фирма.

Втората стъпка е да включите новите служители в планираното корпоративно обучение. За тях то е идеална възможност да научат подробности за вашата компания бързо, особено ако са наети за кратко. Това е ефективен начин за получаване на обратна връзка, която отделът за човешки ресурси после може да използва.

Третата стъпка е да предложите на най-добрите си служители да обучават новобранците – стара и добре изпитана тактика, която не бива да подценявате. Достатъчно е да изберете опитните хора, които са способни да “заразят” новите попълнения със своя оптимизъм и ентусиазъм.

Четвъртата стъпка е да включите новите служители в тиймбилдинг. Това е още по-бърз и ефективен начин за придобиване на бърза представа за екипа, фирмата и порядките в нея.

Последната стъпка за адаптиране на новоназначените може да се прилага и без особена подготовка и тя гласи – не забравяйте да се веселите. Програмата за адаптация на новите служители в никакъв случай не трябва да се свързва главно с упорит труд и стрес в целия екип.

Каквото и да организирате като форма за сплотяване на колектива – състезание, викторина или просто събиране след работа, то със сигурност ще бъде от полза и ще стопи ледовете между новите и старите служители.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *